No piektdienas, 9. jūlija, stājas spēkā izmaiņas Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktajos pasākumos.

Kumulatīvajai saslimstībai ar Covid-19 samazinoties zem 20, atcels prasību jebkur iekštelpās nodrošināt konkrētu telpu platību uz vienu apmeklētāju

Šodien stājas spēkā grozījumi "Epidemioloģiskās drošības pasākumos Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kuri paredz, ka, 14 dienu kumulatīvajai saslimstībai ar Covid-19 samazinoties zem 20 gadījumiem uz 100 000 cilvēkiem, tiks atcelta prasība jebkur iekštelpās nodrošināt konkrētu telpu platību uz vienu apmeklētāju, kā arī atcels prasību nodrošināt fiksētas personalizētas sēdvietas.

Tā kā šobrīd novērojama stabila tendence Covid-19 saslimstības samazinājumam, ir savlaicīgi jāparedz drošības un piesardzības pasākumu mazināšana, sasniedzot zemu Covid-19 izplatības līmeni, norāda Veselības ministrija.

Tāpēc situācijā, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir mazāks par 20, līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz 25, tiek noteikti vairāki atvieglojumi epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Pieaugot saslimstībai un saslimstības rādītājam pārsniedzot 25 robežu, automātiski tiek atjaunoti nosacījumi, kas bija spēkā pie saslimstības rādītāja no 99 līdz 20.

Valdības 6.jūlijā atbalstītie grozījumi noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" paredz, ka pamatā saimnieciskie pakalpojumi tiek sniegti un pakalpojumi tiek organizēti zaļā vai dzeltenajā drošības režīmā - bez ierobežojumiem personām, kas var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (zaļais drošības režīms) vai arī jauktai sabiedrībai pakalpojumus var sniegt vai pasākumus var organizēt dzeltenajā drošības režīmā, proti paredzot to, ka personas, kas nevar uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, veic Covid-19 testu.

Ļoti zema Covid-19 izplatības riska apstākļos tiks atcelta prasība jebkur iekštelpās nodrošināt konkrētu telpu platību uz vienu apmeklētāju, nosakot prasību, ka telpās tiek pieļauts tāds cilvēku skaits, ka tiek nodrošināta iespēja cilvēkiem ievērot divu metru distanci un pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators var kontrolēt cilvēku plūsmas, lai novērstu cilvēku drūzmēšanos.

Nosacījumi par telpu platību nebūs jāievēro iekštelpās bibliotēku, arhīvu lasītavās, tirdzniecības izstādēs, kultūrvietās, reliģiskās darbības veikšanas vietās, tirdzniecības vietās, individuālo pakalpojumu, citās saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās un tamlīdzīgos objektos, kā arī sporta treniņos (nodarbībās), sporta audzēkņu treniņos (nodarbībās), amatieru sporta kolektīvu nodarbībās, tai skaitā publiskas lietošanas peldbaseinos

Tāpat paredzēts, ka mutes un deguna aizsegi tiks lietoti telpās tikai tur, kur ir liela cilvēku drūzmēšanās un nav iespējams ievērot divu metru distanci, piemēram sabiedriskajā transportā un citur publiskās vietās ar blīvu cilvēku plūsmu.

Tāpat pie zema saslimstības līmeņa tiks paredzēts, ka iekštelpās var pulcēties ne vairāk kā 50 personas, bet ārtelpās - ne vairāk kā 100 personas, tai skaitā privātos un publiskos pasākumos, bērēs, kristībās, psiholoģiskās palīdzības grupās, gājienos un piketos (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar norises nodrošināšanu), pie ģimenes vai dzimtas kapavietām.

Organizējot pasākumus dzeltenā drošības režīma ietvarā, tiks atcelta prasība nodrošināt fiksētas personalizētas sēdvietas, kā arī tiek palielināts cilvēku skaits, kas var pulcēties dzeltenā drošības režīma ietvarā.

Tāpat paredzēts, ka pie zema saslimstības līmeņa, sniedzot un saņemot pakalpojumus, apmeklējot un organizējot pasākumus vai sporta sacensības ar skatītājiem ārtelpās vakcinētām un pārslimojušām personām, varēs neievērot prasības, kas attiecas uz distances ievērošanu vai apmeklētāju izvietojumu sēdvietās vai pie galdiem, kā arī šādos pasākumos iekštelpās varēs atrasties līdz 1000 un ārtelpās - līdz 2000 personām.

Vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas kontrolētos kolektīvos varēs nevilkt sejas maskas

Pret Covid-19 vakcinētas vai šo slimību pārslimojušas personas no šodienas kontrolētos kolektīvos varēs nevilkt sejas maskas arī tad, ja telpā atrodas cilvēki, kas šiem nosacījumiem neatbilst, paredz valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Grozījumus iesniegusī Veselības ministrija (VM) pauda, ka prasību ir iespējams atcelt, jo ir pierādīts, ka šīm personām infekcijas izplatības riski ir zemi.

Personas, kurām ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, masku varēs nevalkāt darbavietās, amatieru kolektīvos, izglītības iestādēs un citās līdzīgās vietās, kur ir iespējams kontrolēt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu esamību.

Vienlaikus maskas arī personām ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu būs jāvelk tādās sociāli "nekontrolētās" vidēs kā sabiedriskais transports, veikali u.c.

Līdz šim vakcinētas un Covid-19 pārslimojušas personas maskas kontrolētos kolektīvos varēja nevilkt tikai gadījumos, ja visi telpā esošie cilvēki atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem.

Samazina "covidpass.lv" sniedzamo ziņu apjomu

Šodien stājas spēkā grozījumi regulējumā, kas paredz samazināt personu uzraudzības informācijas sistēmā "covidpass.lv" sniedzamo ziņu apjomu.

Tas gan būs atkarīgs no tā, vai personai ir jāievēro pašizolācija pēc ieceļošanas. Šādā veidā sistēmā tiek uzkrāts tikai minimālais nepieciešamais informācijas apjoms.

Valdības šonedēļ pieņemtie grozījumi nosaka minimāli sniedzamo ziņu apjomu - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, ceļošanas dokumenta dati, apliecinājumu par derīga sertifikāta par vakcinēšanos vai pārslimošanu esamību.

Tām personām, uz kurām piemērojami pašizolācijas nosacījumi, papildus būs jānorāda ziņas par šo personas ieceļošanu veidu un laiku Latvijā, valstis, kurās persona atradusies un personas kontaktinformācija, tajā skaitā arī dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adrese Latvijā.

Turpmāk iekštelpās līdz 30 personām drīkstēs klātienē piedalīties profesionālās izglītības programmās un rīkot nodarbības ar jaunatni

No šodienas iekštelpās ne vairāk kā 30 personas drīkstēs klātienē piedalīties profesionālās izglītības programmās, kā arī drīkstēs rīkot nodarbības un darbu ar jaunatni.

Otrdien valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) grozījumus epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ar mērķi nodrošināt izglītības procesa nepārtrauktību profesionālajā izglītībā un pieaugušo neformālajā izglītībā.

Vienlaikus Ministru kabinets atbalstīja, ka personas, kuras ir ieguvušas aizsardzību pret Covid-19 no šodienas var savstarpēji sastapties līdzīgi, kā tas bija pirmspandēmijas periodā. Līdz ar to vakcinētas un pārslimojušas personas var piedalīties visās izglītības programmās klātienē, tai skaitā gan praktiskās daļas, gan teorētiskās daļas apguvi.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz, ka augstākās izglītības, profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pakalpojumus, amatiermākslas kolektīvu nodarbības un darbu ar jaunatni turpmāk varēs organizēt iekštelpās, ja vienā telpā vienlaikus neatrodas ne vairāk kā 30 personas un vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā trīs kvadrātmetri no pieejamās platības.

Savukārt no šodienas svaigā gaisā grupās drīkstēs pulcēties līdz 50 cilvēkiem, nodrošinot, ka šo grupu dalībnieki savstarpēji nesatiekas.

Kas attiecas uz neformālās izglītības programmas īstenošanu svaigā gaisā grupās līdz 20 personām, mācību organizētājam nepieciešams nodrošināt apmācāmo personu reģistrāciju un pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma nodot to personu datus (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, mācību norises datums un vieta, telpa), kas bijušas ciešā kontaktā, epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkiem.

Tāpat mācības organizē tā, lai nebūtu iespējams apmācāmo personu savstarpējs kontakts, kā arī maksājumus par mācībām veic tikai ar bezskaidras naudas norēķinu. Savukārt pirms nodarbības, apmācāmā persona ar parakstu apliecina, ka viņai nav elpceļu saslimšanas pazīmju un viņai nav jāatrodas izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā.

Kā norādīja IZM, mācību procesu klātienē iekštelpās īsteno, veicot to norisē iesaistīto un apmācāmo personu iknedēļas testēšanu. Apmācāmo testēšanu neveic, ja apmācāmo skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Minētā norma būtu piemērojama arī, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniegtu 120.

Tā kā profesionālajā izglītībā, kā arī mācībās kvalifikācijas uzturēšanai izglītības programmas bieži veidotas, savstarpēji sasaistot gan teoriju, gan praktisko daļu, grozījumi paredz, ka profesionālajā tālākizglītībā, profesionālajā pilnveidē, kā arī mācībās kvalifikācijas uzturēšanai klātienē var īstenot gan praktiskās, gan arī teorētiskās mācības. Tādējādi klātienes apmācības būs pieejamākas arī tiem cilvēkiem, kuriem ir zemas datortehnikas lietošanas prasmes un kuriem ir interneta pārklājuma vai datortehnikas pieejamības problēmas, uzsver IZM.

Vienlaikus tiek saglabāta iespēja arī turpmāk izvēlēties teorētiskās daļas apguvi veikt attālināti.

Grozījumi arī precizē, ka vakcinētas un pārslimojušas personas var piedalīties visās izglītības programmās klātienē iekštelpās un ārā, gan praktiskās daļas, gan teorētiskās daļas apguvē, ievērojot tikai nosacījumus par vēdināšanu. Šādā gadījumā telpās nevar būt personas, kas nav vakcinētas vai pārslimojušas.

Izmaiņas veiktas arī nosacījumos par neformālās izglītības programmu īstenošanu. Pašreiz spēkā esošais regulējums neparedz, ka neformālās izglītības programmas, kas nav konkrēti uzskaitītas noteikumos, var tikt īstenotas klātienē ārā. Pamatā tās ir izglītības programmas, kas saistītas ar personu profesionālo pilnveidi, kuras īsteno ne tikai izglītības iestādes, bet arī citas fiziskās un juridiskās personas, un par kuru apguvi netiek izsniegti valsts atzīti izglītības ieguvi apliecinoši dokumenti.

Tāpat tas attiecas arī uz programmām līdz 160 stundām, kas saistītas ar dažādu prasmju attīstību darbam un vaļaspriekam, piemēram, svešvalodas, digitālās prasmes, rokdarbi un citas. Tāpēc otrdien veiktie grozījumi nosaka, ka ārpus telpām atļauts īstenot neformālās izglītības programmas pieaugušajiem grupās līdz 20 cilvēkiem (arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 120).

Vienlaikus ir jānodrošina vairākas prasības: mācību organizētājs nodrošina apmācāmo personu reģistrāciju un pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkiem nodod to personu datus, kas bijušas ciešā kontaktā, mācības organizē tā, lai nebūtu iespējams apmācāmo personu savstarpējs kontakts, kā arī maksājumus par mācībām veic tikai ar bezskaidras naudas norēķinu. bet pirms nodarbības apmācāmā persona ar parakstu apliecina, ka viņai nav elpceļu saslimšanas pazīmju un viņai nav jāatrodas izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā.

Savukārt pēc Veselības ministrijas (VM) rosinājuma, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir mazāks par 20, līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz 25, augstākās izglītības, profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pakalpojumus, amatiermākslas kolektīvu nodarbības un darbu ar jaunatni var organizēt iekštelpās, ja vienā telpā vienlaikus neatrodas vairāk kā 50 personas, kā arī ārā grupās līdz 100 personām, nodrošinot, ka šo grupu dalībnieki nesatiekas.

Kas attiecas uz nometnēm, vienā grupā varēs atrasties ne vairāk kā 50 personas, ja tiek nodrošināta nometnes darbinieku un dalībnieku testēšana un šo grupu dalībnieki nometnes darbības laikā nesatiekas.

Savukārt sporta sacensībās ārā vienlaikus varēs atrasties ne vairāk kā 1000 personas, ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu.

Daļai ārzemnieku atkal ir iespējams saņemt veselības tūrisma pakalpojumus Latvijā bez īpašiem nosacījumiem

Sākot ar šodienu, daļai ārzemnieku atkal ir iespējams saņemt veselības tūrisma pakalpojumus Latvijā bez īpašiem nosacījumiem, paredz valdības pieņemtais lēmums.

Atceļot ārkārtas stāvokli medicīnā, pēc Veselības ministrijas (VM) ierosinājuma Ministru kabinets no noteikumiem "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" izslēdzis punktu, kas noteica, ka veselības tūrisms ir atļauts īpašos gadījumos, kas saistīti ar humāniem apsvērumiem vai neatliekamu vajadzību. Izslēgts arī punkts, kas paredzēja, ka Veselības inspekcija (VI) informāciju par ārzemniekiem, kas ieradušies Latvijā saņemt medicīniskos pakalpojumus, nosūta Valsts policijai un Valsts robežsardzei.

Turpmāk ārzemniekiem, kuri plāno ierasties Latvijā ārstēšanās pakalpojumu saņemšanai no Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, Šveices, Lielbritānijas un zema riska trešajām valstīm, atļauja veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai nav jāpieprasa. Uz šiem ārzemniekiem attiecināmi tie paši nosacījumi ieceļošanai Latvijas, kas uz pārējiem ieceļotājiem.

Tāpat arī ārstniecības iestādēm nav jāinformē VI par plānotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu šiem ārzemniekiem.

Taču attiecībā uz ārzemniekiem, kuri ierodas Latvijā ārstēšanās pakalpojumu saņemšanai no augsta riska trešajām valstīm vai no valstīm, kurās ir īpaši augsts risks sabiedrības veselībai, ārstniecības iestādei ir jāziņo VI tūrisma atļaujas saņemšanai. Šādā gadījumā atļauja veselības tūrisma pakalpojuma sniegšanai ir izsniedzama tikai īpašos gadījumos, kas saistīti ar humāniem apsvērumiem vai neatliekamu vajadzību.

Ierodoties Latvijā pēc VI atļaujas saņemšanas, pašam pacientam un arī pavadošai personai jāievēro valdības noteiktie nosacījumi ieceļošanai.