Raunas novadā izdevies nomedīt vilku, kas, iespējams, saplosījis 30 aitas kopš rudens

Ilustratīvs attēls.

FOTO: M. Zonderling/Unsplash

Kopš vilku medību sezonas sākuma Valsts meža dienests (VMD) saņēmis informāciju par 12 nomedītiem vilkiem, informē VMD. Drustu pagastā kopš pērnā gada divās saimniecībās vilki saplosījuši 30 aitas, mednieki nomedījuši iespējamo "vaininieku", informē žurnāls "Medības".

Saimniecību īpašnieki sazinājušies ar VMD. Sākoties medību sezonai, no 15. jūlija mednieki sākuši uzraudzīt saimniecību apkārtni. Vienu vilku izdevies nomedīt pērn, vienu šogad. Nomedīts liela auguma vilks, svari rādījā – 42,2 kg.

Lai arī mežos zvēru netrūkst, iespējams, dzīvnieks izvēlējies "vieglāku mērķi". Saimnieki saskārušies ar problēmu, ka vilku radītos postījumus neviens nekompensē.

Tomēr medniekiem ir jāziņo VMD par savu medījumu, bet ne visos gadījumos mednieki par nomedīto dzīvnieku dienestam snieguši visu nepieciešamo informāciju. Šie dati ir būtiski lielo plēsēju monitoringam, un mednieka pienākums ir tos sniegt. VMD atgādina darbību secību, kā jārīkojas pēc vilka nomedīšanas.

1. Vilka zobu fotogrāfija

Jānofotografē nomedītā vilka zobus ar viedtelefonu tā, lai foto faila informācijā būtu fiksēts datums un atrašanās vietas GPS koordinātes – tām jābūt redzamām vai nu pašā attēlā, vai faila rekvizītos. Šim nolūkam jāaktivizē viedtelefona atrašanās vietas noteikšanas funkciju (vēlams aktivizēt arī mobilo datu pieeju) un nedaudz jānogaida, citādi GPS koordinātes var nefiksēties vai arī fiksēties ar nobīdi. Ļoti labi noder tādas telefonu lietotnes kā NoteCam, Solocator vai citas, kas uzskatāmi parāda datumu un fiksētās GPS koordinātes uzņemtajā attēlā. Fotografēt pašu vilku nav nepieciešams.

Vilka zobu attēls.

FOTO: K. Rozītis/VMD

Ja datums un GPS koordinātes attēlā nav redzamas, VMD lūdz nepārsūtīt fotogrāfijas caur lietotni WhatsApp, jo šādi zūd faila rekvizītos iekļautās GPS koordinātes. Ja datuma un GPS koordināšu nav ne attēlā, ne faila rekvizītos, šos datus e-pastam var pievienot arī atsevišķi, vienīgi tādā gadījumā VMD rīkojums formāli nav izpildīts – trūkst acīmredzamas sasaistes starp nomedīto vilku un tā nomedīšanas vietu un datumu.

2. Akts

Jāsastāda akts par vilka/lūša nomedīšanu (Medību noteikumu 4.pielikums). To Word dokumenta formātā var lejupielādēt šeit

3. Paziņo VMD

Nākamās darba dienas laikā par vilka nomedīšanu jāziņo Valsts meža dienestam. Uz e-pasta adresi medibas@vmd.gov.lv jānosūta:

uzņemto vilka zobu fotoattēls (fotoattēlus sūta, nemainot faila oriģinālo nosaukumu un izmēru);

informācija par nomedītā dzīvnieka dzimumu un vecumu (jaunāks par gadu, jauns, vidēja vecuma vai vecs);

nomedītā vilka īpašnieka mednieka apliecības numurs un telefona numurs.

4. Aizpilda informāciju par izlietotajām medību atļaujām

Medniekam jāaizpilda Informācija par izlietotajām medību atļaujām", to Word dokumenta formātā var lejupielādēt šeit. Jāaizpilda arī VMD rīkojuma pielikums "Medību slodze un vilku populācijas tendences", to var lejupielādēt šeit. Šo informāciju mēneša laikā iesniedz VMD.

Ja nomedīta pieaugusi vilku mātīte, tā jāsaglabā līdz paraugu nodošanai LVMI "Silava". Informāciju par nomedīto vilku mātīti kopā ar mednieka kontaktinformāciju VMD nosūta LVMI "Silava", kura pārstāvis pēc tam sazinās ar mednieku. Ja būs nepieciešami paraugi no cita nomedītā vilka, "Silavas" pārstāvis par to sazināsies ar mednieku.

VMD atgādina, ka medniekus, kuri dienestam savlaicīgi nesniedz visu nepieciešamo informāciju, var saukt pie administratīvās atbildības.

2021. /2022. gada medību sezonā VMD pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu noteicis 280 dzīvnieku apmērā, paturot iespēju samazināt vai palielināt šo skaitu atbilstoši medību sezonas laikā iegūtajiem datiem par vilku populācijas stāvokli. Vilku medību sezona ilgs līdz noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. martam

Redaktors iesaka