ZVA: Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens letāls gadījums, kuram būtu cēloniska saistība ar vakcināciju

Aktuālākās ziņas