Plāno bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešanu 15 reģionālajos maršrutos

AS "Rīgas starptautiskā autoosta" teritorija.

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Sabiedriskā transporta padome šodien atbalstījusi bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešanu 15 reģionālajos maršrutos, ziņo Autotransporta direkcija.

Bezmaksas sabiedriskais transports būs maršrutos Mārkalnes, Līdumnieku, Šķaunes, Sunākstes, Nirzas, Istras, Rugāju, Ipiķu, Jaunauces, Plāņu, Jērcēnu, Vecumu, Sausnējas, Leimaņu un Valkas pagastā.

Bezmaksas sabiedriskais transports visos vai tikai atsevišķos reisos tiks ieviests maršrutos Alūksne-Dēliņkalns-Korneti-Alūksne, Ludza-Cibla-Krivanda-Cibla-Ludza, Ludza-Felicianova-Zilupe-Šķaune, Jēkabpils-Sunākste, Ludza-Seiļi-Rundēni-Lauderi-Ludza, Ludza-Zilupe-Konecpole-Ludza, Balvi-Upetnieki-Rugāji, Rūjiena-Ipiķu skola-Rūjiena, Saldus-Jaunauce, Smiltene-Trikāta-Strenči-Smiltene, Smiltene-Strenči-Smiltene, Viļaka-Vecumi-Lavošnieki, Ērgļi-Liepkalne-Sausnēja, Jēkabpils-Mežgale un Autoosta-Lugažu stacija-Autoosta.

Tuvākajā laikā Autotransporta direkcija informēs par konkrētajiem reisiem šajos 15 maršrutos, kuros pasažieri varēs braukt bez maksas.

Plānots, ka bezmaksas sabiedriskais transports attiecīgajos maršrutos vai šo maršrutu atsevišķos reisos tiks ieviests šogad oktobrī.

Kritēriji bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešanai ir tas, ka apdzīvotība ir mazāka par četriem iedzīvotājiem uz vienu kvadrātkilometru, valsts dotāciju īpatsvars maršruta/reisa uzturēšanai ir lielāks par 85%, reisu skaits maršrutā nepārsniedz sešus reisus dienā, kā arī tas, ka ieņēmumi no pārdotajām biļetēm, ieskaitot pasažierus, kuru braucienus daļēji vai pilnībā apmaksā valsts, nepārsniedz 15%.

Plānots, ka, ieviešot bezmaksas sabiedrisko transportu, valsts dotācijas būtiski nepalielināsies, jo papildus būs jākompensē tikai tā nelielā negūto ieņēmumu daļa, kas šobrīd netiek iegūta, pārvadājot pasažierus, kuri maksā pilnu vai daļēju biļetes cenu, izmantojot braukšanas maksas atvieglojumus.

Kārtība, kā iedzīvotāji varēs saņemt pakalpojumu bez maksas, paliks nemainīga: autobuss kursēs saskaņā ar noteikto kustības sarakstu, kas būs norādīts pieturās izvietotajās kustības saraksta plāksnēs un direkcijas mājaslapā "atd.lv", kā arī pārvadātāju un uzziņu vietnē "1188.lv".

Pasažierim, iekāpjot autobusā, tiks izsniegta nulles vērtības biļete, lai Autotransporta direkcijai būtu pieejama precīza statistika par katra reisa pieprasījumu.

Plānots, ka maršruti, kuros tiks nodrošināti bezmaksas pasažieru pārvadājumi, tiks pārskatīti vismaz reizi gadā. Savukārt Sabiedriskā transporta padome šos maršrutus jeb reisus apstiprinās uz diviem gadiem ar nosacījumu, ka pēc sešiem mēnešiem no lēmuma pieņemšanas dienas padomei lēmums jāpārskata.

Direkcija sekos līdzi pieprasījumam gan esošajos bezmaksas maršrutos jeb reisos, gan vērtēs reģionālo maršrutu tīklu, pārbaudot, vai nav parādījušies jauni maršruti.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.