Lidsabiedrībām informācija par ceļojumu ierobežojumiem var atšķirties. Kā latviete ar ģimeni palika uz Dānijas lidostas sliekšņa

Aktuālākās ziņas