Arhitekts, pētnieks, ilggadējais Latvijas arhitektu savienības un Latvijas Būvinženieru savienības biedrs Andrejs Bertuss.

FOTO: Foto no privātā arhīva

2021. gada 1. septembrī mūžībā pāragri devies arhitekts, būvinženieris Andrejs Bertuss (16.09.1961.-1.09.2021.).

Dzimis rīdzinieks, pēc Rīgas 45. vidusskolas beigšanas dienot armijā, Andrejs pievērsa uzmanību specifiskajām Austrumprūsijas ēkām un būvēm un sāka pastiprināti interesēties par to arhitektūru un vēsturi.

Pēc obligātā dienesta, Andrejs sāka strādāt "Latinformā" un darboties Latvijas televīzijā, svārstoties starp profesijas izvēli žurnālistikā, arheoloģijā un arhitektūrā, līdz uzsāka studijas Rīgas Politehniskā institūta Arhitektūras-Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļā, kuru pabeidza ar specializāciju – metodika arhitektūras restaurācijā.

Paralēli studijām, beidza RPI Tautas Universitātes Arhitektūras pieminekļu aizsardzības, restaurācijas un izmantošanas fakultāti. Studiju laikā Andrejs piedalījās Rundāles pils restaurācijas darbos un ēku fasāžu restaurācijā Rīgā.

Mācoties RPI Ģeodēzijas katedrā, Andrejs sāka nodarboties ar arhitektūras stereofotogrammetriju, veicot uzmērījumus visā Latvijas teritorijā. Šis darbs tika turpināts, sākot strādāt "Restaurācijas institūtā", strādājot pie Kokneses, Cēsu, Ludzas pilsdrupu un citu objektu izpētes un restaurācijas. Andreja veiktie uzmērījumi un izpētes darbs joprojām tiek izmantots, rakstot par šo objektu vēsturi.

No "Restaurācijas institūta" Andrejs pārgāja strādāt uz Cēsu muzeju apvienību par arhitektu, direktora vietnieku arhitektūras jautājumos. Šajā laikā veica Cēsu pilsdrupu arhitektoniski mākslinieciskās izpētes darbus un pilsdrupu konservācijas darbus, sadarbībā ar Vēstures institūta arheologiem. 

Turpmākajā karjerā Andrejs Bertuss pievērsās projektēšanas, restaurācijas, rekonstrukcijas, būvniecības un būvuzraudzības darbiem. Kā nozīmīgākos būvuzraudzības darbus var minēt Brīvības pieminekļa būvuzraudzību, un Memoriāla Biķernieku mežā būvuzraudzību.

Pēdējos gados viņš strādāja par Babītes novada būvinspektoru.

Andreja dzīve aprāvās pāragri, 2021. gada pirmajā septembrī. Talantīgs arhitekts, aizrautīgs pētnieks un fotogrāfs, Andrejs par svarīgāko uzskatīja ģimeni – sievu un trīs bērnus.

Atvadīšanās no arhitekta Andreja Bertusa plānota trešdienm 2021. gada 8. septembrī, plkst. 12.00, 2. Meža kapu kapličā, Rīgā.