Mājas uzcelšana mežā var būt visai "piņķerīga". Par niansēm un aspektiem, kuri jāievēro pirms nama būves uzsākšanas mežā pastāstīja sertificēta arhitekte Līga Āboltiņa.

Ar ko jāsāk?

Kā norāda eksperte, protams, pirmais, kas potenciālā nama īpašniekam jādara, ir jāvēršas konkrētā reģiona būvvaldē ar konkrēto dokumentāciju - zemes grāmatu, zemes robežplāniem, kā arī savu ieceri meža zemi pārformēt uz mājas : "Tad ari būvvalde izsniegs instrukcijas, pēc kurām vadoties būs jāizpilda tehniskie noteikumi." 

"Tomēr, jāatceras, ka noteikumi katrā būvvaldē var būt kaut vai nedaudz, bet atšķirīgi," piebilst eksperte.

Protams, iesniegumu jāraksta arī konkrētā novada pašvaldībā, lai saņemtu atļauju meža zemē veikt apbūvi.

Tomēr eksperte arī piebilst, ka cilvēku vēlme mājas celt mežā nav pārāk plaša parādība.

"Kam ir bijusi darīšana ar būvniecību un būvvaldi, zinās, ka tas ir visai komplekss un laikietilpīgs saskaņošanas process. Bieži vien ir tā, ka cilvēks saskaņošanu uzsāk ziemā un tad pie būvniecības tiek varbūt tikai pavasarī," saka speciāliste.

Koku ciršana būs "jāatstrādā"

Ir labi zināms, ka Latvijā noteikumi diezgan strikti paredz nocirstās koksnes ataudzēšanu. Arī situācijā, kad mežā koksne tiks nocirsta ar nolūku atbrīvotajā teritorijā uzbūvēt mājokli, par jaunu kociņu stādīšanu nevarēs aizmirst.

Kā norāda eksperte, idejiski koksni būtu jāataudzē, tomēr var gadīties, ka to fiziski nav, kur izdarīt. Šādās situācijās koksnes ciršanas "atstrādāšanai" ir vēl viena opcija.

"Gadījumā, ja saimniekam nav iespēju nocirsto koku vietā iestādīt jaunus kokus, tad to var kompensēt ar konkrētu naudas summu," saka eksperte.

Tāpat nevar izslēgt arī iespēju, ka atļauju būvēt mājokli konkrētajā mežā tā īpašnieks nemaz nesaņem.

"Konkrētajā teritorijā var būt koksne, kuru nedrīkst izcirst. Tāpat iemesls atteikumam var būt arī aizsargājamu augu atrašanās konkrētajā teritorijā. To, protams, nosaka Valsts vides dienests," saka speciāliste.

Kādu māju būvēt mežā?

Protams, mājas tips ir katra īpašnieka brīva izvēle, tomēr eksperte norāda, ka, viņasprāt, mežā vajadzētu būvēt guļbūvju mājokļus.

"Tas, protams, ir mans subjektīvais viedoklis, bet labākais variants mežam ir guļbūves māja. Guļbūve ar pusotru stāvu ļoti labi iekļaujas ainavā," saka eksperte.

Kā jau speciāliste minēja, mājokļa tipa izvēle ir katra īpašnieka gaumes jautājums, tomēr ir aspekti, kuri, izvēloties mājokļa vietu, būtu jāņem vērā. Kā vienu no pirmajiem aspektiem speciāliste izceļ izvairīšanos no veciem kokiem, kas stiprākā vējā varētu lūzt un mājokli apdraudēt. 

Tāpat ir meža teritorijas, kurām blakus, iespējams, atrodas kailcirtes vai plašāki lauki, kur vējam ir iespēja ieskrieties. Šādos gadījumos mājokli vajadzētu būvēt tālāk no meža malas. Tomēr arī šeit ir savi "bet".

"Šeit ir jāpadomā, vai būs iespējams nodrošināt piebraucamo ceļu. Vai nebūs jāzāģē koki, kuri uz ceļa ir nogāzušies," saka eksperte.

Nobeigumā eksperte arī norāda, ka, izvēloties mājoklim paredzēto teritoriju, protams, jāizvērtē arī iespējas namam pieslēgt elektrību un arī ūdens padevi. Līdz ar to arhitektam pirms gala verdikta sniegšanas klientam ir jāveic pamatīga teritorijas izpēte un analīze, kas brīžiem var paprasīt ilgāku laika periodu nekā klients sākotnēji ir rēķinājies.

Raksts tapis sadarbībā ar PEFC.