Centīsies panākt Latvijas centralizēto eksāmenu atzīšanu Lielbritānijas augstskolās

Ilustratīvs attēls.

FOTO: Rido/shutterstock.com/

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sāks sarunas, lai Latvijas centralizētos eksāmenus atzītu Lielbritānijas augstskolās, informēja IZM.

Trešdien izglītības ministre Anita Muižniece (JKP) tiešsaistē tikās ar Lielbritānijas vēstnieku Polu Bramelu, aktualizējot nepieciešamību sākt sarunas ar Lielbritāniju un tās augstskolām par Latvijas vidusskolas centralizēto eksāmenu atzīšanu par derīgiem, lai bez papildus kursu apgūšanas mūsu vidusskolu absolventi varētu pieteikties studijām Lielbritānijā.

Ministre uzskata, ka tas būtu iespējams, jo Latvijā pārskatīts mācību saturs un visās vidusskolās skolēni padziļināti apgūst izvēlētos mācību priekšmetus. Vidusskolas absolventiem reizēm ir jāpavada pat gads, lai nokārtotu augstskolu noteiktos papildu kursus un varētu pretendēt dalībai iestājeksāmenos.

Vēstnieks apstiprināja, ka iepazīsies ar šā brīža faktisko situāciju, lai varētu sākt atzīšanas procesu, kā arī norādīja, ka priecājas par katru Latvijas talantīgo jaunieti, kurš mācās vai vēlas mācīties Lielbritānijas augstskolās.

Arī Latvijas augstskolas esot potenciālo britu studētgribētāju redzeslokā, jo īpaši medicīnas un IKT studiju jomās. Tādēļ puses vienojās vairāk stiprināt sadarbību izglītības un pētniecības jomā, tostarp veicināt studentu, pētnieku un akadēmiskā personāla mobilitāti, apmainīties ar informāciju un pieredzi, kā arī izstrādāt kopīgus projektus. Īpaši tika izcelta nepieciešamība saglabāt abu valstu zinātniskās sadarbības partnerības programmas "Apvārsnis Eiropa" ietvaros.