EZA: Personām no 18 gadu vecuma var apsvērt "Moderna" balstvakcīnas ievadi

''Moderna'' vakcīna. Ilustratīvs foto.

FOTO: GUILLAUME SOUVANT / AFP

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) ir secinājusi, ka personām no 18 gadu vecuma var apsvērt Covid-19 vakcīnas "Spikevax" (Moderna) balstdevas ievadi.

Tas balstīts uz datiem, kas liecina, ka "Spikevax" trešās devas ievade 6 līdz 8 mēnešus pēc otrās devas izraisa antivielu līmeņa paaugstināšanos pieaugušajiem, kuru antivielu līmenis bija samazinājies.

Balstdeva satur pusi no devas, ko izmanto primārās vakcinācijas ietvaros.

Pašreizējie dati liecina, ka blakusparādības pēc balstdevas ievades ir līdzīgas blakusparādībām, kuras novērojamas pēc otrās devas ievades.

Tiek rūpīgi uzraudzīts iekaisīgu sirds slimību un citu ļoti retu blakusparādību risks pēc balstdevas ievades. Kā jebkuru zāļu gadījumā, EZA turpinās izvērtēt visus datus par "Spikevax" drošumu un efektivitāti.

Sabiedrības veselības aizsardzības iestādes var izdot oficiālas rekomendācijas nacionālā līmenī par balstdevu izmantošanu, ņemot vērā vietējo epidemioloģisko situāciju, kā arī jaunākos efektivitātes datus un ierobežotos drošuma datus par vakcīnas balstdevu.

Šī mēneša sākumā CHMP secināja, ka "'Comirnaty" (BioNTech/Pfizer) balstdeva apsverama 6 mēnešus pēc otrās devas saņemšanas personām no 18 gadu vecuma. Turklāt CHMP ieteica, ka personām ar būtisku imūnās sistēmas nomākumu "Comirnaty" un "Spikevax" papildu deva var tikt ievadīta vismaz 28 dienas pēc otrās devas saņemšanas.

Plašāka informācija par "Spikevax" ieteicamo balstdevu būs pieejama atjauninātajā produkta informācijā.

EZA komitejās un darba grupās piedalās arī Latvijas Zāļu valsts aģentūras eksperti.