Lai veicinātu sadarbību mežu nozarē, Latvijas Kokrūpniecības federācija sāk sarunas ar jauno LVM padomi

Mežs.

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Latvijas Kokrūpniecības federācijas (LKF) pārstāvji 14. decembrī tikās ar AS "Latvijas valsts meži" (LVM) padomes priekšsēdētāju Edmundu Beļski, lai pārrunātu mežu nozares aktualitātes un tālākos soļus sadarbības memorandā nosprausto mērķu īstenošanā.

Tika panākta vienošanās nākamā gada janvārī rīkot kopīgu Latvijas Kokrūpniecības federācijas un "Latvijas valsts meži" padomju tikšanos, lai jau detalizētāk pārrunātu nākamgad veicamās aktivitātes galveno memoranda mērķu īstenošanā par atjaunojamo resursu un bioekonomikas lomas kāpināšanu Latvijas tautsaimniecībā.

"Pēdējo pāris gadu globālie notikumi un tendences - gan neparedzami straujā kokmateriālu tirgus dinamika, gan Eiropas Savienības Zaļā kursa nospraustie izaicinājumi -, mudina nozari uz vēl ciešāku sadarbību un pārdomātu iestāšanos par Latvijas tautsaimniecības interesēm. Tādēļ, šodien, iepazīšanās vizītes laikā, aicinājām jauno "Latvijas valsts meži" padomi uz kopīgu sadarbības tikšanos ar Latvijas Kokrūpniecības padomes pārstāvjiem, lai apspriestu konkrētus turpmākās sadarbības soļus," tā Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents Indulis Kovisārs.

"Es ļoti labi apzinos Latvijas lielākā mežu nozares uzņēmuma nozīmību visas Latvijas tautsaimniecības attīstības kontekstā.

Valsts interesēs ir kāpināt mežu resursu izmantošanas efektivitāti un vairot sabiedrības ilgtermiņa ieguvumus no atjaunojamo dabas resursu izmantošanas. Tāpēc pozitīvi vērtēju jau līdzšinējo nozares organizāciju un uzņēmumu sadarbību, kā arī sadarbības memorandā izvirzītos mērķus un sadarbības jomas. Padomes vārdā apliecinu, ka esam apņēmības pilni sadarbībai ar nozari un tās pārstāvošām organizācijām kā Latvijas Kokrūpniecības federācija," tā AS "Latvijas Valsts meži" padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis:

"Latvijas valsts meži" un Latvijas Kokrūpniecības federācija sadarbības memorandu parakstīja 2020. gada martā ar mērķi kāpināt atjaunojamo resursu un bioekonomikas īpatsvaru Latvijas tautsaimniecībā. Memorandā izvirzīti trīs stratēģiski nozares mērķi: līdz 2030. gadam dubultot pievienoto vērtību uz vienu darba vietu mežu nozarē, līdz 2030. gadam palielināt meža nozares saražotās produkcijas vērtību 2 reizes, veidot par 25% ražīgākas mežaudzes.

Latvijas Kokrūpniecības federācija pārstāv vadošās meža nozares nevalstiskās organizācijas Latvijā: Latvijas Mežizstrādātāju savienību, Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju Asociāciju, Latvijas Biomasas asociāciju, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociāciju, asociāciju "Latvijas Koks", Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociāciju, Mēbeļu ražotāju asociāciju Latvijā un Latvijas koka būvniecības klasteri.

Redaktors iesaka