No 1. februāra maciņš būs jāatver plašāk! Uzzini, kurās pašvaldībās mainās vairāku pakalpojumu tarifi (14)

Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls. Foto: Shutterstock

No šodienas, 1. februāra, vairākās Latvijas pašvaldībās pieaug vai samazinās siltumenerģijas un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi. Ziņu medijs "Apollo.lv" apkopoja pieejamo informāciju par to, kuru pašvaldību iedzīvotājiem jāņem vērā izmaiņas.

Jēkabpilī par 5,8% pieaugs siltumenerģijas tarifs

Jēkabpilī par 5,8% pieaugs siltumenerģijas tarifs, sasniedzot 69,32 eiro par megavatstundu (MWh), informēja SIA "Jēkabpils siltums" pārstāvji.

Iepriekš Jēkabpilī siltumenerģijas tarifs bija 54,22 eiro par MWh, bet no 1.janvāra tas pieauga par 20% - līdz 65,52 eiro par MWh.

Siltumenerģijas ražošanas tarifs no otrdienas pieaugs par 6,98% - līdz 48,75 eiro par MWh, bet siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs augs par 3,19% - līdz 19,72 eiro par MWh. Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs un dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente paliks nemainīga.

Siltumenerģijas tarifa pieaugums saistīts ar energoresursu cenas kāpumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) norādīja, ka "Jēkabpils siltumam" ir noslēgts dabasgāzes piegādes līgums par mainīgu jeb biržas cenu, kas katru mēnesi ir atšķirīga. Tā rezultātā dabasgāzes izmaksas komersantam ir pieaugušas par 14,6%.

Pateicoties tam, ka "Jēkabpils siltums" ir palielinājušies ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas par 7,2%, jo pieaugusi elektroenerģijas cena, tas ļāvis komersantam kopējo siltumenerģijas tarifa kāpumu samazināt par 0,17 eiro par MWh jeb 4,5%.

Daugavpilī siltumenerģijas tarifs pieaugs par 64,4%

Daugavpilī siltumenerģijas tarifs pieaugs par 64,4% - līdz 93,65 eiro par megavatstundu (MWh), informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pārstāvji.

SPKR ir apstiprinājusi AS "Daugavpils siltumtīkli" pašas noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu.

Šobrīd "Daugavpils siltumtīkli" piemēro pašas noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu 56,96 eiro par MWh, kas ir spēkā no 2021. gada 1. augusta. Siltumenerģijas gala tarifa pieaugumu ietekmējis dabasgāzes cenas un iepirktās siltumenerģijas izmaksu palielinājums.

No kopējām komersanta izmaksām lielāko daļu veido tieši kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksas, kas tarifā veido 83,5%. Kurināmā izmaksas tarifu projektā komersantam pieaugušas par 9,7 miljoniem eiro, bet iepirktās siltumenerģijas izmaksas - par 3,7 miljoniem eiro. Kopumā komersants siltumenerģijas lietotājiem Daugavpilī piegādā ap 360 700 MWh gadā, kas ir otrs lielākais nodotais apjoms starp astoņām lielākajam pilsētām valstī.

Sākotnēji tika ziņots, ka "Daugavpils siltumtīkli" no 1.februāra plāno piemērot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 153,52 eiro par MWh, taču SPRK apstiprinātais tarifs ir būtiski zemāks - 93,65 eiro MWh apmērā.

SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola norāda, ka, meklējot risinājumu tarifu kāpuma lietotājiem ierobežošanai, "Daugavpils siltumtīkli" papildus ņēma vērā ieguvumus no šī gada janvārī ekspluatācijā nodotās jaunās katlumājas tādējādi, panākot būtisku izmaksu samazinājumu.

Tā rezultātā apstiprinātais "Daugavpils siltumtīkli" gala tarifs ir par 59,87 eiro par MWh jeb 39% zemāks par sākotnēji plānoto.

Nelielu, bet pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas izmaksu samazinājumu atstājis arī ieņēmumu palielinājums no pārdotās elektroenerģijas, pateicoties kuriem komersantam ir bijusi iespēja samazināt nelielu daļu no siltumenerģijas izmaksām, pauž Ozola.

Rēzeknē no februāra par 13,2% samazināsies siltumenerģijas tarifs

Rēzeknē par 13,2% samazināsies siltumenerģijas tarifs, un tas būs 41,16 eiro par megavatstundu (MWh), informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pārstāvji.

Pēc SPRK regulēto komersantu aktuālajiem datiem gaidāmais siltumenerģijas tarifs Rēzeknē būs zemākais tarifs valstī.

SPRK skaidro, ka

siltumenerģijas tarifa samazinājums ir saistīts ar zemākām pašu saražotās siltumenerģijas izmaksām. "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijās ražo gan siltumenerģiju, gan elektroenerģiju, ko pārdod obligātā iepirkuma ietvaros.

Elektroenerģijas cena, par kādu "Rēzeknes siltumtīkli" pārdod elektroenerģiju, ir palielinājusies, kā rezultātā ir pieauguši ieņēmumi, pateicoties kuriem komersantam ir bijusi iespēja samazināt siltumenerģijas izmaksas.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu "Rēzeknes siltumtīkli" iesniedza SPRK pērn 27. decembrī. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Salaspilī siltumenerģijas tarifs pieaugs par 26,6%

Salaspilī siltumenerģijas tarifs no otrdienas pieaugs par 26,6% - līdz 61,03 eiro par megavatstundu (MWh), informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pārstāvji.

Siltumenerģijas tarifs Salaspilī nebija mainījies pēdējos 16 mēnešus - kopš 2020.gada 1. oktobra. Situācijā, kad dabasgāzes cenas pēdējā gada laikā strauji pieaugušas, "Salaspils siltums" ar tarifa pieaugumu SPRK vērsās pērnā gada nogalē.

Siltumenerģijas tarifa kāpumu ietekmējis kurināmā (dabasgāzes) cenas palielinājums. Beidzoties dabasgāzes piegādes līguma termiņam, "Salaspils siltums" noslēgusi jaunu līgumu par dabasgāzes piegādi, kas paredz augstāku tās cenu. Starp iesniegtajiem piedāvājumiem komersants konkursa kārtībā izvēlējies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

"Salaspils siltums" siltumenerģiju ražo, izmantojot gan dabasgāzi, gan šķeldu, kā arī saules kolektorus.

SPRK Siltumenerģijas nodaļas galvenais tarifu eksperts Pēteris Dzintars skaidro, ka, lai arī situācija šobrīd energoresursu tirgū ir saasināta,

pozitīvi vērtējams fakts, ka siltumenerģijas ražošanā tiek izmantoti dažādi resursi, kas ļauj daļu siltumenerģijas saražot, izmantojot lētākus energoresursus.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu "Salaspils siltums" iesniedza SPRK 2021 .gada 29. decembrī. Izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, SPRK secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

SPRK norāda, ka nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā.

Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

Rojā un Rudē ūdenssaimniecības tarifs pieaugs par 48,3%

No šodienas Rojā un Rudē ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs pieaugs par 48,3%, informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pārstāvji.

SPRK izvērtējusi un apstiprinājusi SIA "Rojas DzKU" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 1. februāra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,01 eiro par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 1,66 eiro par kubikmetru bez PVN. Izvērtēšanas laikā tarifi palielinājās, salīdzinot ar sākotnēji apstiprināšanai iesniegtajiem.

Patlaban "Rojas DzKU" Talsu novada Rojas un Rudes ciemā piemēro 2014.gadā apstiprinātos tarifus - ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,65 eiro par kubikmetru bez PVN un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,15 eiro par kubikmetru bez PVN.

Tarifu pārskatīšana saistīta ar to, ka kopš spēkā esošo tarifu apstiprināšanas ir pieaugušas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas, kā būtiskākās ir pamatlīdzekļu nolietojuma, personāla, remontu un elektrības izmaksas.

No 2014. gada "Rojas DzKU" ir realizējusi vairākus ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanas projektus ar mērķi nodrošināt lietotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, pakalpojuma atbilstību vides prasībām, kā arī paplašināt centralizēto pakalpojumu pieejamību. Projektu realizācijai piesaistīti gan Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda, gan pašvaldības un pašu finanšu līdzekļi.

2019. gadā ar ES Kohēzijas fonda atbalstu Rojā ierīkotas trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, pārbūvēti esošie kanalizācijas inženiertīkli 1,53 kilometru garumā un ierīkoti jauni kanalizācijas inženiertīkli 1,31 kilometru garumā.

"Rojas DzKU" tarifu projektu SPRK apstiprināšanai iesniedza pērn 19.aprīlī. Izvērtēšanas laikā SPRK komersantam vairākkārt lūdza papildu informāciju, kas arī tika saņemta kopā ar precizētu tarifu projektu.

Rezultātā, salīdzinot ar sākotnēji apstiprināšanai iesniegto, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs palielinājās par 0,06 eiro (līdz 1,01 eiro par kubikmetru) un kanalizācijas pakalpojumu tarifs - par 0,24 eiro (līdz 1,66 eiro par kubikmetru).

Lielākais izmaksu pieaugums ir elektroenerģijas un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksām, jo ir noslēgts jauns elektroenerģijas iepirkuma līgums un veiktas pamatlīdzekļu lietderīgā lietošanas laika korekcijas atbilstoši faktiskajam kalpošanas laikam.

SPRK secināja, ka jaunie tarifi ir aprēķināti tādā apmērā, lai segtu "Rojas DzKU" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Liepājā ūdenssaimniecības tarifi pieaugs par 2,3%

Liepājā no šodienas ūdenssaimniecības tarifi pieaugs par 2,3%, informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pārstāvji.

SPRK izvērtējusi un apstiprinājusi SIA "Liepājas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 1. februāra Liepājā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 0,78 eiro par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 1,01 eiro par kubikmetru bez PVN.

Izvērtēšanas laikā kanalizācijas pakalpojumu tarifs samazinājās par 0,01 eiro, salīdzinot ar sākotnēji apstiprināšanai iesniegto.

Salīdzinājumā ar līdz šim spēkā esošajiem tarifiem, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs tiks palielināts par 0,01 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs - par 0,03 eiro.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas ietekmējis elektroenerģijas cenu kāpums, tarifa aprēķinos izmainīta tikai viena komponente - elektroenerģijas izmaksas.

"Liepājas ūdens" tarifu projektu SPRK apstiprināšanai iesniedza 2021. gada 11. novembrī. SPRK 29.novembrī apstiprināja zemākas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes (OIK) nākamajam gadam.

Attiecīgi komersants iesniedza precizēto tarifa projekta aprēķinu, nepieciešamo papildu informāciju un pamatojošos dokumentus. Kā rezultātā kanalizācijas pakalpojumu tarifs samazinājās par 0,01 eiro (līdz 1,01 eiro par kubikmetru), salīdzinot ar sākotnēji apstiprināšanai iesniegto.

Jelgavas novada pagastos ūdenssaimniecības tarifi pieaugs par 3,7%

No šodienas Jelgavas novada 13 pagastos ūdenssaimniecības tarifi pieaugs par 3,7%, informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pārstāvji.

SPRK izvērtējusi un apstiprinājusi SIA "Jelgavas novada KU" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 1. februāra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,67 eiro par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 1,98 eiro par kubikmetru bez PVN. Izvērtēšanas laikā tarifi samazinājās, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto.

Salīdzinot ar līdz šim spēkā esošo, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs palielināts par 0,04 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu - par 0,08 eiro. Tarifus plānots piemērot Jelgavas novada 13 pagastos - Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas ietekmējis elektroenerģijas cenu kāpums, tarifa aprēķinos izmainīta tikai viena komponente - elektroenerģijas izmaksas.

"Jelgavas novada KU" tarifu projektu SPRK apstiprināšanai iesniedza 2021.gada 16. novembrī. SPRK 29. novembrī apstiprināja zemākas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes (OIK) nākamajam gadam.

Attiecīgi komersants iesniedza precizēto tarifa projekta aprēķinu, nepieciešamo papildu informāciju un pamatojošos dokumentus. Rezultātā ūdensapgādes tarifs samazinājās par 0,02 eiro (līdz 1,67 eiro par kubikmetru), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs samazinājās par 0,03 eiro (līdz 1,98 eiro par kubikmetru), salīdzinot ar sākotnēji apstiprināšanai iesniegto.

SPRK secināja, ka jaunie tarifi ir aprēķināti tādā apmērā, lai segtu "Jelgavas novada KU" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Elektroenerģijas cenu pieaugumu valstī ietekmējis ražošanas izmaksu kāpums dabasgāzes un oglekļa dioksīda (CO2) emisiju kvotu cenu pieauguma dēļ, kā arī mazāk labvēlīgi laikapstākļi elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem resursiem hidroelektrostacijās un vēja stacijās.

"Jelgavas novada KU" reģistrēta 1998.gadā un tās pamatkapitāls ir 5,825 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma apgrozījums 2020. gadā bija 3,114 miljoni eiro un tas strādāja ar 105 491 eiro zaudējumiem. "Jelgavas novada KU" pieder Jelgavas novada pašvaldībai.

Jūrmalā par 8,5% pieaugs siltumenerģijas tarifs

Jūrmalā siltumenerģijas tarifs no šodienas pieaugs par 8,5% - līdz 69,97 eiro par megavatstundu (MWh), liecina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētais Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes lēmums.

Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs pieaugs par 10,1% - līdz 51,12 eiro par MWh, siltumenerģijas pieaugs par pārvades un sadales tarifs pieaugs par 5,6% - līdz 14,83 eiro par MWh, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs saglabāsies tāds pats kā līdz šim.

Šāds "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas gala tarifs būs spēkā līdz 31. martam.

Savukārt no 1.aprīļa paredzēts siltumenerģijas tarifu palielināt vēl par 6,3% - līdz 74,38 eiro par MWh. Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs būs 54,9 eiro par MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs būs 15,46 eiro par MWh, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs saglabāsies esošajā līmenī - 3,11 eiro par MWh.

Līdz šim Jūrmalā siltumenerģijas gala tarifs bija 64,49 eiro par MWh. Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs bija 46,42 eiro par MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs bija 14,05 eiro par MWh, siltumenerģijas tirdzniecības tarifs bija 3,11 eiro par MWh, bet akcīzes nodokļa komponente bija 0,91 eiro par MWh.

SPRK norāda, ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai "Jūrmalas siltums" neievēro normatīvus vai SPRK lēmumus, regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Mērsragā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs palielināsies par 26%

No šodienas Mērsragā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs palielināsies par 26%, informēja Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko.

Mērsraga pagastā ūdenssaimniecības pakalpojumus līdz šim nodrošinājis un arī turpinās nodrošināt Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Mērsraga ūdens". Iepriekš iedzīvotāji par saņemto pakalpojumu norēķinās pēc tarifiem, kas apstiprināti 2011.gadā.

No šodienas uzņēmuma sniegtais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,57 eiro par kubikmetru (m3) ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 2,27 eiro/m3 ar PVN, bet kopējais tarifs būs 3,84 eiro/m3 ar PVN. Izmaksu pieaugums ir 26%.

Kā skaidro Fedko, iepriekš iedzīvotāji par vienu kubikmetru ūdens bija jāmaksā 0,91 eiro ar PVN, bet kanalizācijas tarifs bija 2,13 eiro/m3 ar PVN.

Kopējās ūdens un kanalizācijas izmaksas par vienu kubikmetru bija 3,04 eiro ar PVN.

"Mērsraga ūdens" izstrādājis aktuālo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprināto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Tā kā "Mērsraga ūdens" sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms gadā nepārsniedz 100 000 kubikmetrus, tad aktuālo tarifa apstiprināšanu veic Talsu novada domei, nevis SPRK.

No pagājušā gada 23.decembra "Mērsraga ūdens" valdes locekļa amatu ieņem Aivis Vincevs. Valdes locekļa mērķis ir ieviest nepieciešamos uzlabojumus uzņēmuma sekmīgai darbībai, lai nodrošinātu tā finansiālo stabilitāti un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Aktuālākās ziņas
Nepalaid garām
Uz augšu