Ņem vērā! Atbalsts 200 eiro apmērā par katru bērnu vai studentu. Kā un kam to izmaksās? (3)

Apollo.lv
Foto: Shutterstock

Saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu, kas stājās spēkā 2022. gada 29. janvārī, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķirs atbalstu 50 eiro mēnesī par katru bērnu. Atbalstu piešķir par četriem mēnešiem laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim, tātad kopā par katru bērnu 200 eiro.

VSAA izmaksās automātiski bez iesnieguma:

 • Personām, kuras minētajā laikposmā saņem bērna kopšanas pabalstu vai ģimenes valsts pabalstu.

Februāra beigās VSAA izmaksās atbalstu par janvāri un februāri, tātad 100 eiro par diviem mēnešiem. Par martu izmaksās līdz 31. martam, par aprīli līdz 30. aprīlim.

Ja bērna kopšanas pabalstu vai ģimenes valsts pabalstu par minēto laikposmu piešķirs vēlāk – atbalstu izmaksās 45 dienu laikā pēc bērna kopšanas vai ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas.

 • Personām, kurām sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns ir piedzimis līdz 2022. gada 30. aprīlim.

Ja maternitātes pabalsts jau ir piešķirts un bērns piedzimis līdz 29. janvārim (kad stājas spēkā šis likums), tad atbalstu par janvāri, februāri un martu, kopā 150 eiro, izmaksās līdz 31. martam. 50 eiro atbalstu par aprīli izmaksās līdz 30. aprīlim.

Ja maternitātes pabalstu piešķirs vēlāk un bērns būs piedzimis līdz 30. aprīlim, tad atbalstu izmaksās 45 dienu laikā pēc maternitātes pabalsta piešķiršanas.

VSAA adresēts iesniegums jāiesniedz:

 • Personai par bērnu. Ja minētajā laikposmā audzina bērnu, kuram ir 16 vai 17 gadi un kurš nemācās. Tātad par bērniem, par kuriem vecāki nesaņem ģimenes valsts pabalstu, jo bērns nemācās.
 • Studentam, ja viņš minētajā laikposmā mācās augstākās izglītības iestādē, tai skaitā koledžā, un ir vecumā līdz 23 gadiem, ieskaitot.
 • Jaunietim, ja viņš minētajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un ir vecumā līdz 23 gadiem, ieskaitot. Tie ir jaunieši, kas sasnieguši 20 gadu vecumu vai stājušies laulībā, mācās, bet vecāki par viņiem nesaņem ģimenes valsts pabalstu.
 • Vecākam, aizbildnim, audžuģimenei vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam, ja minētajā laikposmā bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai ieslodzījuma vietā, kā arī ja bērnam ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss.

Atbalstu izmaksā 45 dienu laikā no dienas, kad iesniegums saņemts VSAA.

Piemēram, ja iesniegums atbalsta piešķiršanai tiks saņemts 9. februārī, tad atbalstu VSAA izmaksās līdz 25. martam. Martā samaksās par janvāri, februāri un martu, kopā 150 eiro. Pēc tam aprīlī – 50 eiro par aprīli. Ja iesniegumu iesniegs vēlāk un 45 dienu termiņš būs aprīlī, tad aprīlī samaksās par visiem četriem mēnešiem vienā maksājumā, kopā 200 eiro.

Jauniešiem, kuri mācās un ir vecumā līdz 23 gadiem, ieskaitot, tiesības uz atbalstu ir neatkarīgi no apmācību formas vai veida (vai mācās dienas nodaļā / neklātienē / attālināti) un neatkarīgi no tā, vai strādā vai nestrādā, vai ir noslēgta laulība vai nav.

Atbalsts nepienākas, ja ir termiņuzturēšanās atļauja.

Piemēram, tiesības saņemt atbalstu ir:

 • Studentam, kurš studē augstskolas neklātienes nodaļā un strādā.
 • 20 gadus sasniegušam jaunietim, kurš mācās profesionālās izglītības iestādē (par viņu ģimenes valsts pabalstu vairs nesaņem).
 • 19 gadus sasniegušam jaunietim, kurš studē augstskolā dienas nodaļas 1.kursā (arī par viņu vecāki vairs nesaņem ģimenes valsts pabalstu).

Ja personai kaut vienu dienu ir tiesības saņemt atbalstu, to izmaksā par visu periodu, proti, par visiem četriem mēnešiem.

Piemēram: Personai tiesības uz bērna kopšanas pabalstu ir no 2022. gada 10. marta. Tas nozīmē, ka atbalstu izmaksās par visu periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim (4 x 50 eiro=200 eiro).

Tāpat tiesības visus četrus mēnešus saņemt atbalstu būs studentam, kurš, piemēram, 24 gadu vecumu sasniedz 15. janvārī.

VSAA adresētajā iesniegumā jānorāda:

 • Pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods.
 • Ja pieprasa par bērnu – bērna vārds, uzvārds, personas kods.
 • Tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese saziņai.
 • Latvijas kredītiestādes vai Pasta norēķinu sistēmas konta numurs.

Ja jaunietis studē vai mācās Latvijas izglītības iestādē, tad izziņa, kas apliecina mācību faktu, nav jāiesniedz. Šādu informāciju VSAA saņem no Izglītības un zinātnes ministrijas

Ja jaunietis mācās izglītības iestādē ārvalstīs, tad nepieciešams iesniegumam pievienot arī izglītības iestādes izziņu, ka persona dokumentā norādītajā laikposmā mācās vai studē konkrētajā izglītības iestādē. Izziņai jābūt noformētai atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Ievērībai! Legalizācija nav nepieciešama ārvalsts izglītības iestāžu izziņām, kas izdotas ES/EEZ dalībvalstīs, Šveicē, Apvienotajā Karalistē, Krievijā vai Ukrainā.

Iesniegumu 50 eiro atbalsta piešķiršanai (iesnieguma paraugs) VSAA var iesniegt:

 • Elektroniski oficiālajā e-adresē.
 • Elektroniski e-pastā pasts@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu).
 • Nosūtot pa pastu jebkuram klientu apkalpošanas centram vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.

Ārkārtējās situācijas laikā VSAA pieņem pabalsta pieteikumus, kas iesniegti portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”.

Ja par vienu un to pašu personu pienākas gan 50 eiro, gan 20 eiro atbalsts kā personai, kas saņem valsts pensiju, atlīdzību vai sociālā nodrošinājuma pabalstu, tad piešķir 50 eiro atbalstu.

Piemēram: Māte par 12 gadus vecu bērnu saņem apgādnieka zaudējuma pensiju un ģimenes valsts pabalstu. VSAA piešķir un izmaksā atbalstu 50 eiro mēnesī.

Iesniegums VSAA par 50 eiro atbalstu piešķiršanu ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas – līdz 2022. gada 29. jūlijam vai no dienas, kad personai laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim rodas tiesības uz atbalstu.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijai, Ieslodzījuma vietu pārvaldei un sociālās korekcijas izglītības iestādei informācija par bērniem, kuri atrodas attiecīgajā institūcijā, jāsniedz VSAA līdz 2022.gada 31.maijam, norādot:

 • Bērna vārds, uzvārds un personas kods.
 • Datums, no kura bērns atrodas attiecīgajā institūcijā.
 • Bāriņtiesas lēmuma vai tiesas nolēmuma par bērna ievietošanu institūcijā numurs un datums.

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, lemj par atbalsta izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu un viņa vecāks nav saņēmis atbalstu. Bāriņtiesa nekavējoties informē VSAA par saņemto iesniegumu un pieņemto lēmumu.

SVARĪGI ZINĀT:

 • Uz atbalstu 50 eiro mēnesī nevar vērst piedziņu un ieturējumus.
 • No tā netiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
 • Pašvaldības sociālais dienests, novērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības piešķiršanai, neņem vērā personai izmaksāto atbalstu.
Aktuālākās ziņas
Nepalaid garām
Uz augšu