Pk, 19.08.2022.

Lūdz atsaukties Otrā pasaules karā kritušo latviešu radiniekus

Apollo.lv
Lūdz atsaukties Otrā pasaules karā kritušo latviešu radiniekus
Facebook Telegram Draugiem Twitter Whatsapp
Comments
Foto: Svetliy/ Shutterstock

No 2021. līdz 2022. gadam Latvijas meklēšanas vienība "Leģenda" sadarbībā ar Latvijas Brāļu kapu komiteju veica Otrā pasaules kara Sarkanās armijas karavīru pirmatnējās apbedījuma vietas izpētes un ekshumācijas darbus Naudītes pagasta bijušo Mazjaķu māju apkārtnē. "Leģenda" aicina atsaukties sarakstā zemāk minēto karavīru radiniekus.

Apbedījumos atradās Sarkanās armijas 308. latviešu strēlnieku divīzijas, kā arī daži citu karaspēka daļu karavīri, kuri pēckara dokumentos bija atzīmēti kā pārapbedīti Dobeles brāļu kapos. Saraksts veidots balstoties uz datiem, kas bija dokumentēti armijas dokumentos krievu valodā, tāpēc iespējamas nelielas neprecizitātes.

Lūgums atsaukties zemāk minēto karavīru radiniekus:

Latvijai piederīgo saraksts:

 • Aizpurietis (Aizpurvītis) Pāvels Alekseja d., dz. 1925., Daugavpils apr. Līvāni, Dzirnavu iela Nr.17, iesaukts no Jēkabpils komisariāta
 • Alvaters Arturs Jāņa d., dz. 1914., Valkas apr., Ziemera pag., "Zvirgzdiņi"
 • Aļļens (Allēns; Alens; Alenc) Jānis Dāvja (Dauduļa) d., dz. 1919., Cēsu apr., Raunas pag., "Jaunķeveiti"
 • Apša Kārlis Augusta d., dz. 1924., Cēsu apr., Gagartas pag., "Dukas", pabeidzis Dzērbenes lauksaimniecības skolu. (radi pieteikušies)
 • Ādamsons Kārlis Jāņa d., dz. 1911., Valmieras apr., Alojas pagasts, Ungurpils muiža
 • Balaško Pēteris Ignata d., dz. 1925., Daugavpils apr., Aglonas pag., Kapiņi, Balaška
 • Bauers Harijs Pētera d., dz. 1919., Cēsu apr., Rankas pag. “Lielakmeņi”
 • Bārbalis (Barbalis) Andrejs Antona d., dz. 1922., Daugavpils apr., Barkavas pag., Silagals (tagad Murmastienes pag.)
 • Bērziņš Mārtiņš Voldemāra d., dz. 1907./1917. (iespējams drukas kļūda reģistra dokumentos) Valmieras apr., Rozēnu pag.(Staiceles pag.), "Salenieki"
 • Bērziņš Voldemārs Jāņa d., dz. 1909., Valkas apr., Bilskas pag. (Palsmanes), Jaunciems, dz. "Malejas"
 • Buršs (Bušs) Jānis (Ivans) Eduarda d., dz. 1926., Omskas gub., Liflandijas rajons, Liflandijas ciems, iesaukts no Omskas apg. Taras (Тарский) komisariāta
 • Cviklinskis Aloizs (Aloizijs) Nikolaja.d., 15.01.1909., Daugavpils apr. Asūnes pag.
 • Čigāns (Čigans; Cigans) Jāzeps Mihaila (Miķeļa) d., dz. 1914., Rīga, Stabu iela 84-23
 • Čivkuls Broņislavs Jāņa d., dz. 1924., Daugavpils apr., Vārkavas pagasts
 • Čodors (Čeders; Čedors) Broņislavs Mirona d., dz. 1926., Abrenes apr., māte no Ludzas apr., Ciblas pag., Zambaru c. Nr.7
 • Eglītis (Egle) Jānis Kaspara d., dz. 1925., Jelgavas (Mītavas) apr., Kalnciema pag., "Egles" (radi pieteikušies)
 • Eglīts Jānis Mārtiņa d., dz. 1909., iesaukts no Rīgas komisariāta, Rīgas apr., Allažu pag., "Žagarīši"/ "Kangarīši” vai Rīga, Lielā Lubānas iela 23
 • Ēķis (Etis) Kārlis Jāņa d., dz. 1926., Valkas apr., māte no Lugažu pag., "Tiltas" (Tilti)
 • Gailis Jānis Roberta d., dz. 1913., Valkas apr., iesaukts Smiltenes komisariātā, dzīvoja arī Palsmanes pagasts, Jaunciems
 • Gedus Andrejs Antona d., dz. 1913., Rēzekne, Rēzeknes pagasts
 • Jančevskis Alberts Jāņa d., dz. 1925., Daugavpils apr., Līvāni, Ozolkalns
 • Jansons Eduards Jāņa d., dz. 1910., Rīgas apr., Pabažu pag. (radi pietiekušies)
 • Jansons Emīlis (Emīlijs; Emīls) Jāņa d., dz. 1910., Valkas apr., Omuļu pag. arī Rīga, Ormaņu iela 25
 • Jurkāns Aleksandrs Jāzepa (Osipa) d., dz. 1912., Ludzas apr. Zaļmuižas/ Nautrēnu pag., "Ziedmuldas"
 • Kacers Albis Eduarda d., dz. 1909., Daugavpils apr., Asūnes pag., Dzirvanišķi (Dutronišķi)
 • Kalniņš Jānis Kārļa d., dz. 1926., Jēkabpils apr., Viesīte, Saukas-Elkšņu pag., Vārenbrokas Kalniņu dzimta (radi zināmi)
 • Kalpiņš (Kalniņš-iegravēts Dobelē ar šo uzvārdu) Harijs Alberts Jāņa d., dz. 1924., Rīgas apr., Salas pag., Ragaciems, "Jūraskrasti" (radi pieteikušies)
 • Kazēks (Kazaks; Kazāks) Pēteris Eduarda d., dz. 1912., Cēsu apr., Launkalnes pag., Cēsu apr., Launkalnes pag., "Mazkampi"
 • Kudurs Kondrāts Donata d., dz. 1925., Rēzeknes apr., Makašānu pag., Pujāti
 • Ķeņģis (Kjange) Alberts Pētera d., dz. 1921., Varakļāni, Murmastienes pag.,Silagals
 • Lamba Jāzeps Jāņa d., dz. 1923., Rēzeknes apriņķis, Dricānu pag., Uguļova (radi pieteikušies)
 • Lācis Jānis Augusta d., dz. 1926., Cēsu apr., Kosas pag., "Gala-Mirķi", Jaunskujene
 • Lemps Jānis (Ivans) Jorša d., dz. 1926., Rēzeknes apr., Varakļānu pag., Viļāni, "Lucāni"
 • Lerchs (Lerks; Lerhs) Osvalds Mārtiņa d., dz. 1926., Jelgavas apriņķis, Lielauce
 • Ļaks Pēteris Augusta d., dz. 1913., Krasnojarskas apg., Krasnoturanskas rajons, kolhozs "Spartaks"
 • Mačs Jānis Josifa (Jāzepa) d., dz. 1924., Abrenes apr., Balvu pag., "Lāčugabali"
 • Makars Adolfs Mārtiņa .d., dz. 1910., Cēsu apr., Priekuļu pag., "Kaķi"
 • Malzubris (Malcubris) Aleksandrs Aleksandra d., dz. 1923., Luzas apriņķis, Mērdzenes pag., Malzubru c., "Salnieši"
 • Martinsons Jānis Kārļa (Jāņa) d., dz. 1912., Limbaži, māte no Valmieras apr., Vitrupes pag., "Burtnieki"
 • Meinards (Meinarts) Jānis Jāņa d., dz. 1925., Daugavpils apr. Višķi
 • Nešpors Saverijs (Ksavers) Staņislava d., dz. 1912., Valmieras apr., Rubenes vai Rūjienas pag. arī Rīga, Lienas iela 1 (bārenis, iespējams senči nāk no Dvietes-Jēkabpils puses un, iespējams, ka ar Vidiņu no šī saraksta ir bijuši pazīstami no bērnības)
 • Rasiņš Vilhelms Teodora d., dz. 1909., Ludzas apr., Ciblas pag., “Vaļķi”
 • Rebainis (Rebains) Aleksandrs Teņa d., dz. 1910., Valmieras apr. Svētciems “Zeltiņi”
 • Regža (Rigša; Rigža) Alberts Staņislava d., dz. 1926., Rēzeknes apr., Maltas pag., Zosna
 • Ribuls (Rabuli; Rabuļs) Leonards Josifa (Jāzepa) d., dz. 1926., Daugavpils apr. Preiļu (Saunas) pagasts, Jašores 1. māja (Jašare;Jašeri)
 • Rubens Josifs (Jāzeps) Staņislava d., dz. 1909., Rīga, Priežu (Sosnovaja) iela 4-8
 • Skraučs (Skraucs) Jānis (Ivans) Staņislava d., dz. 1908., Rēzekne, Viļānu pagasts, Rikavas pagasts, Livzi
 • Skrodelis Arvīds Friča d., dz. 1909., Valkas apr., Lejas pag., dzīvoja arī Smiltenē
 • Smagers (Smagars; Smačers) Vaiciks (Voicehs; Venčiks) Antona d., dz. 1916., dzimis Daugavpilī, ģimene dzīvojusi Rīgā Kartupeļu un Zaļā ielā
 • Strupka Jāzeps Ignata d., dz. 1926., Viļakas apr. Abrene, Ļeņina iela
 • Šmidts (Šmits) Arnolds Eduarda d., dz. 1917., Valmieras apr., Braslavas pag. (Alojas novads), Duškalns
 • Tabaks Jānis Oskars Jāņa d., dz. 1912., Jelgava, Rīga, Ventspils iela, (audž.v.Levici)
 • Taube Augusts Kārļa d., dz. 1921./ 1919., Limbažu apr. Vitrupe/Valmieras apr., Tūjas pagasts, "Osīši"
 • Tiltiņš Alberts Andreja d., dz. 1908., Rīga, Anniņmuižas 104, arī Rīga, Ventspils iela 8 (laulātā no Viļakas)
 • Umbraško Donats Osipa (Jāzepa) d., dz. 1924., Daugavpils rajons, Aulejas pag. (tagad Krāslavas nov.)
 • Upmalis Jēkabs Edvarda d., dz. 1908., Cēsu apr., Jumurda, "Birznieki"
 • Uzulniks (Ozolnieks) Aleksandrs Izidora d., dz. 1910., Abrenes apr., Bērzpils pagasts, "Saipetnieki"; iesaukts no Rīgas komisariāta
 • Vagaļis (Vagals) Josifs (Jāzeps) Josifa (Jāzepa) d., dz. 1925., Daugavpils apr., Krāslavas pag., Kropišku sādža
 • Vaišļa Vladislavs (Vladimirs) Jāņa (Ivana) d., dz. 1926., Rēzeknes apriņķis, Kalniešu/Kaunatas pag., Reiteri
 • Vaļenieks (Valinieks) Jānis Roberts Eduarda d., dz. 1909., Rīgas apr., Allažu pag., Suntaži
 • Vēvers (Vēveris) Antons Otto d., dz. 1915., Cēsu apriņķis Druviena
 • Vidiņš Jānis Pētera d., dz. 1908., Valmieras apr., Rūjiena
 • Vīgants Jānis Pētera d., dz. 1915., Rīgas apr., iesaukts no Siguldas komisariāta, dz. Vidrižu pag. , "Baldoņi"
 • Zandbergs (Zanbergs; Zambergs; Zenbergs) Arturs Andreja d., dz. 1909., Cēsu apr.,Ogres pag., arī Cēsu apr., Ērgļu pag., "Punkani"
 • Zariņš Alfons Aleksandr d., dz. 1925., Daugavpils apr., Dagdas pag., Slobodas sādžas viensēta nr.11
 • Zvejnieks Augusts Andreja d., dz. 1908., Valmieras apr. Svētciems/Svēte, "Avotkalni" (radi pieteikušies)
 • Nezināms

Ārvalstīm piederīgo karavīru saraksts:

 • Maruščak (Marušaks) Josifs Matveja d., dz. 1914., Ternopoles apg., Troļeboļskas rajons, Govilova (ukraiņu valodā: Україна Великий Говилів у Хоростківській територіальній громаді Чортківського району Тернопільської області)
 • Vidričs Andrejs Matveja d., dz. 1920., Volinskas apr., Sedlickas raj., Valikčas ciems, Kame-Kaširskas komisariāts (ukraiņu val. Волинський район, Седлицький район, село Валікча, Каме-Каширський комісаріат)
 • Abduvaļejevs Gappars T., dz. 1912., Uzbekistāna, Ferganas apg., Alto-Arijskas raj., 1.Maija kolhozs (kr.v. Узбекистан, Ферганский р-н, Альто-Арийский р-н, колхоз 1.Мая)
 • Ahmedovs (Ahmetovs) Mulla Abdula d., dz. 1906., Azerbaidžāna, Kahskas bai Kauskas rajons, Ilisu c. (kr.v. Азербайджанская ССР, Кахский р-н, с. Илису, Азербайджанская ССР, Каусский р-н, с. Ишин)
 • Aņisimovs Ivans Frola (Froloviča) d., dz. 1926., Gorkijas (Ņižņij Novgorodas) apg., Sečenovas raj. Nikolajevskas sādža. (kr.v. Нижегородская обл., Сеченовский р-н, д. Николаевка/Тёплый Стан (Сеченово))
 • Bakšejevs Pāvels Jevgenija d., dz. 1925., Čitas apg., Čitas raj., Ugdan ciems (kr.v. Читинский район,с. Угдaн)
 • Beļakovs Pēteris Ignata d., dz. 1914., Penzas apg., Bednodemjanska, Viselki iela (kr.v. Пензенская область, Бедно-Демьяновский район, город Беднодемьянск)
 • Fomins Aleksandrs Jegora d., dz. 1911., Orlas apg., Mohovskas apr., Mihailovskas c. (kr.v. Орловская обл., Моховский р-н, Михайловский с/с)
 • Jevstropovs Boriss Dmitrija d., dz. 1926., Gorkijas apg., Taiševskas rajons, Taiševskas ciema padome, Gozerceva, dzimis Sečenovā (kr.v. Нижегородской области, Тайшевский район, Тайшевский сельсовет, д. Гозерцево/Сеченово)
 • Jurkovs Ilups (Jelups) Jepifana d., dz. 1923/1924., Molotovskas apg., Bolšeuspenskas raj., Malije Kusti, ( kr.v. Молотовская обл., Большеусинский р-н, Донинский с/с, дом М.-Кусты)
 • Koteļņikovs Rafails Vasilija d., dz. 1925., Kirovas apg., Oparinskas raj., Oparino ciems (kr.v. Кировский район, Опаринский район, д. Опарино)
 • Ļevickis Boriss Mihaila d., dz. 1915., Ukraina, Poltavas apg., Zeņkovskas rajons, Zeņkova arī Romnā dzīvojuši, tur iesaukts; vēlāk Uzbekija, (kr.v. Узбекистан Андижанской области Балыкчинского района посёлок Чинаба́д Артель)
 • Ļevins Haims Jāņa (Jakova) d., dz. 1920., Uzbekistāna, Taškentas apg., Jangi-Juļa, Zavodskaja iela 48, iesaukts Čirčikas komisariātā (kr.v. Узбекистан, Ташкентский р-н, с. Янги-Юли, ул. Заводская 48, призван в Чирчикский комиссариат)
 • Milovanovs Dmitrijs Fedora d., dz. 1926., Baškīrija, Beloreckas raj., Terļani (kr.v. Башкирская АССР, Белорецкий р-н, з-д Тирлянский; Башкирская АССР, Белорецкий р-н, п. Терлян) (cita kara daļa, izlūks)
 • Morokovs Tarass Nikita d., dz. 1924., Komi APSR, Letskas raj., Letska (kr.v. Коми АССР, Лецкий район, Лецк)
 • Oduvaļins (Aduvaļins) Vasilijs Stepana d., dz. 1926., strādnieku ciems "Nura", māja 2/3, dz.1, Lomova, Belorecka, Baškīrija (kr.v. Башкирская АССР, Белорецкий р-н, Ломово, рабочий поселок Нура д. 2/3-1)
 • Sibirjakovs Andrejs Mihaila d., dz. 1918., Molotovskaja obl. (šodien - Permas apg.), Častinskas rajons, Zarub, iesaukts no Soļikamskas komisariāta, Molotovskas apg. (kr.v. Молотовский р-н, Угинский р-н, ст. Бакревка, д. Левашовская, д. Барака № 39-10)
 • Smoroģins (Smoroģinovs) Jevgrafs Aleksandra d., dz. 1926., Gorkijas apg., Vorotinskas raj., Krivuša (kr.v. село Криуши в Воротынском районе Нижегородской области, в составе Чугуновского сельского совета)
 • Starikovs Aleksejs Vasilija d., dz. 1926., Gorkijas apg., Dzeržinska, Avarijnij ciemats, baraka Nr.26 (kr.v. Нижегородская обл., г. Дзержинск, д. Аварийный, барак № 26)
 • Šeļestovs Kuzjma Jevdokima d., dz. 1906., Čkalovskas apg., Gavrilovskas raj., Prečistenskij; (kr.v. Пречистенский, Гавриловский район, Оренбургская область)
 • Vaņčikovs (Vaņečkovs) Pāvels Nikolaja d., dz. 1925., Maskavas apgabals, Gorlovskas rajons, Katinskas ciems (kr.v. Московская область, Горловский район, Катинский c/c)

Ja jums ir zināms, kāds no šiem kritušajiem karavīriem, lūgums zvanīt kontaktpersonai Ivetai uz telefona numuru 22024014

Tēmas
Redaktors iesaka
Lasītākais šobrīd
Nepalaid garām
Uz augšu