"Cena ir nesamērīga." Par atļauju strādāt mežā nāksies maksāt vairāk (3)

Foto: Laura Kezbere/Shutterstock

Pieņemts lēmums, ka turpmāk, lai no Valsts meža dienesta saņemtu atļauju veikt saimniecisko darbību mežā, būs jāmaksā ievērojami vairāk. Taču šis lēmums raisījis gan negatīvas, gan pozitīvas reakcijas, tāpēc "Apollo.lv" noskaidroja vairāku ieinteresēto pušu viedokļus šajā jautājumā. 

Par atļauju saņemšanu būs jāmaksā krietni vairāk

Ministru kabinets 2022. gada 29. novembrī veica grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām", kas nozīmē, ka turpmāk, lai no Valsts meža dienesta saņemtu atļauju veikt saimniecisko darbību mežā, būs jāmaksā ievērojami vairāk.

Meža īpašnieki cer, ka vairs nebūs nepieciešams palielināt nodevas un nodokļus

Latvijas Meža īpašnieku biedrība jau iepriekš ir norādījusi, ka kopumā atbalsta un saprot nepieciešamību paaugstināt Valsts meža dienesta atalgojumu un IT sistēmu attīstību, jo arī meža īpašnieki ir ieinteresēti, lai Valsts meža dienestā strādā kompetenti un motivēti darbinieki, taču piedāvātais nodevu palielinājums ir nesamērīgi augsts, jo īpaši brīdī, kad lielai sabiedrības daļai jādomā par izdevumu sabalansēšanu.

Pēc vairākkārtēju iebildumu iesniegšanas ir izdevies panākt, ka vienā apliecinājumā var iekļaut ne vairāk kā trīs viena ciršu veida cirsmas, lai gan sākotnējais piedāvājums bija tikai viena cirsma.

Tāpat panākts ka tiek izdalīta sanitārā cirte, kopšanas cirte jaunaudzēs un rekonstruktīvā cirte, kur maksājums noteikts pieci eiro, nevis 30 eiro kā sākotnēji piedāvāts.

Nodeva par šāda veida darbībām vispār nebūtu piemērojama, jo tās ir darbības, lai uzlabotu meža audžu augšanu,

līdz ar to piesaistītu vairāk CO2, kā arī mazinātu kaitēkļu savairošanās risku, piemēram, ziemas periodā izcērtot vēja gāztās un lauztās egles, tādējādi mazinot egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās riskus.

Meža īpašnieki cer, ka laikā, kad strauji pieaugušas gan ikdienas, gan mežsaimnieciskās izmaksas, šis būs vienīgais nodevu un nodokļu celšanas gadījums un nākamā valdība nepieļaus tālāku izmaksu pieaugumu.

Mežsaimnieks uzskata, ka jāmainās arī prasībām

Mežsaimnieks Pēteris Vīrs šo pieņemto lēmumu vērtē samērā negatīvi: "Ja ir par maz naudas, tad vajag domāt par to, kur dabūt vairāk naudas. Situācija ir tāda, ka mežos strādā par kapeikām. 600 eiro alga.

Tie ir cilvēki, kas pārbauda to, vai valsts meži tiek pareizi apsaimniekoti, vai netiek pārkāpta likumdošana, vai mežs tiek apsaimniekots.

Ja prasāt vairākas reizes lielāku samaksu par to servisu, ko Valsts meža dienests man piedāvā, tas nav normāli."

Vīrs norāda, ka ir gatavs maksāt, cik nepieciešams, bet ir pretī jāsaņem atbilstošs pakalpojums. Pēteris uzskata, ka ir jāmainās arī prasībām, ko dienests piedāvā.

"Tas, ka cena ir jāceļ, ir skaidrs. Piekrītu. Bet ir jāceļ arī darbinieku kompetence un iespējas," viņš piebilst.

"Cenu kāpums ir nesamērīgs"

"SCA mežs Latvia" pārstāvis Edgars Birks šo lēmumu komentē tā: "Cenu kāpums ir nesamērīgs. Tās ir lielas papildus izmaksas. Iespējams, tas bija vajadzīgs, bet tas, ka tas ir ļoti nesamērīgi. Ņemot vērā, ka visur ir inflācija. Tas daudziem cilvēkiem, arī mūsu uzņēmumam, būs papildu izdevumi."

Uzņēmums lēmumu vērtē negatīvi. "Tas, ko mēs vēlamies, ka uzlabotos pakalpojuma kvalitāte. Ja vienkārši paceļ cenas un lietas labā neko nedara, tad tas ir diezgan nepareizi.

Ja ciršanas apliecinājumus varētu izsniegt nevis mēneša laikā, kā lielākoties, bet izsniegtu ātrāk, piemēram, nedēļas vai divu laikā, tad tās izmaiņas varētu vērtēt pozitīvi," viņš stāsta.

Birks norāda: lai lēmumu vērtētu pozitīvi, būtu jāpanāk izmaiņas šajā jautājumā. "Visa sistēma, protams, tiek uzlabota, bet, salīdzinot ar kolēģiem Igaunijā, viņi elektroniskā sistēmā piesaka, ka cirtīs, un, ja divu nedēļu laikā neviens nav iebildis, tad automātiski drīkst iet mežā un cirst.

Bet mums ir jāgaida teju mēnesis, lai varētu sākt cirst. Ja vēl dokuments ir kaut kur aizkavējies vai prasa papildu komentārus. Pa mēnesi cenas var ļoti mainīties." viņš norāda.

Valsts meža dienesta redzējums

Valsts meža dienests norāda, ka nodevu apmērs par medību darbībām nebija mainīts kopš 2004. gada, bet par mežsaimnieciskām darbībām - kopš 2007. gada. Ņemot vērā ilgo periodu kopš izmaksu pārskatīšanas, t.sk. inflāciju, vidējās darba algas izmaiņas, kā arī Valsts meža dienesta sniegto pakalpojumu izmaksu izmaiņas, valsts nodevu apmērs tika pārskatīts.

"Palielinoties darba algām, degvielas izmaksām, IT sistēmas uzturēšanas izmaksām, Valsts meža dienestam palielinās to pakalpojumu, par kuriem maksājama valsts nodeva, sniegšanas izmaksas," norāda Valsts meža dienesta pārstāvji.

Tām mežsaimnieciskajām darbībām, kuras meža apsaimniekošanas procesā ir vēlamas un nepieciešamas, – par apliecinājuma izsniegšanu sanitārajā vienlaidu un rekonstruktīvajā cirtē, par valsts meža dienesta sanitārā atzinuma un atzinuma mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu valsts nodevas apmērs nav nozīmīgi palielināts, tikai noapaļots līdz veseliem eiro. Pieņemtais lēmums bija neizbēgams, tikai žēl, ka nodevas nebija mainītas tik ilgu laiku, un līdz ar to arī nodevu palielinājums bija liels.

Valsts nodevu lielais palielinājums attiecībā pret iepriekš noteikto valsts nodevu arī ir viens no pieņemtā lēmuma negatīvajiem aspektiem. Ja tas šajā 15-18 gadu periodā, kad nodevas nav mainītas, būtu darīts jau ātrāk, vairākos paņēmienos, sekas nebūtu tik lielas.

Kā norāda Valsts meža dienests, nodevu palielināšanai ir arī pozitīvie aspekti. Palielinot valsts nodevu apmēru, līdzekļi tiks novirzīti Valsts meža dienesta uzturētās valsts informācijas sistēmas – Meža valsts reģistrs (turpmāk – MVR) attīstībai un esošo e-pakalpojumu pilnveidošanai un jaunu ieviešanai.

Ar Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr.872 "Par Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 393 "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem" ir atcelti Valsts meža dienesta maksas pakalpojumi, tai skaitā maksa par piekļuvi MVR.

"Patlaban meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem un medniekiem tiek nodrošināta bezmaksas piekļuve MVR ar portāla latvija.lv autentifikācijas rīkiem, tā ievērojami atvieglojot piekļuvi MVR.

Patlaban Valsts meža dienests veic nepieciešamās darbības, tai skaitā izmaiņas normatīvajos aktos, lai uzlabotu atļauju, atzinumu un apliecinājumu izsniegšanas ātrumu un kvalitāti.

Ir izstrādāti grozījumi Valsts meža dienesta likumā, lai sakārtotu normatīvo vidi Valsts meža dienesta e-pakalpojumu attīstībai, tādējādi samazinot administratīvo slogu, attīstot e-pakalpojumus, uzlabojot komunikāciju ar klientu, informācijas apmaiņas drošību drošā saziņas kanālā, kā arī klientu apkalpošanu, un veicinātu visas valsts pārvaldes pāreju uz digitālu dokumentu apriti," vēsta Valsts meža dienests. 

Medniekiem, izmantojot MVR, būs iespēja iesniegt medību līgumus reģistrācijai un skatīt rezultātu, kā arī apskatīt medību iecirkņa ģeogrāfisko informāciju. Iespēja augšupielādēt to un lietot mobilajās lietotnēs ievērojami uzlabos medību procesu, jo būs iespēja pārzināt medījamās platības robežas apvidū.

MVR sagatavotie un piedāvātie kopsavilkumi par noslēgtajiem medību līgumiem dos pārskatāmu informāciju par līgumu derīguma termiņiem.

Personas tiešsaistē jau tagad var iegādāties mednieka sezonas karti un atļauju ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā, valsts nodevu samaksājot tiešsaistē.

Saziņa starp mednieku un iestādi elektroniskajā vidē uzlabo un paātrina savstarpējo komunikāciju.

Mednieku kandidātiem reģistrēšanās eksāmenam tiešsaistē MVR dod iespēju izvēlēties sev izdevīgāko eksāmena kārtošanas vietu un laiku, kā arī tiešsaistē samaksāt valsts nodevu un iesniegt nepieciešamo informāciju, tostarp fotogrāfiju, apliecības sagatavošanai. Teorētiskais eksāmens tiek organizēts klātienē elektroniskā veidā, un tas paātrina eksāmena rezultāta paziņošanu.

Komunikācija ar mednieku elektroniskā vidē uzlabo VMD sadarbību ar medību tiesību lietotāju pārstāvjiem par aktuālajiem jautājumiem medību jomā, kā arī samazina papīra dokumentu apriti, tā mazinot administratīvo slogu.

Raksts tapis sadarbībā ar PEFC.

Redaktors iesaka
Nepalaid garām
Uz augšu