Latvija plāno sūtīt karavīrus uz miera uzturēšanas operāciju Libānā

LETA
Foto: BPTU/Shutterstock

Latvija plāno sūtīt karavīrus uz miera uzturēšanas operāciju Libānā.

Aizsardzības ministrija sagatavojusi Saeimas lēmuma projektu par Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīru nosūtīšanu dalībai ANO starptautiskajā operācijā Libānā (UNIFIL) uz ANO Drošības padomes rezolūcijā noteikto laiku.

UNIFIL mandāts saskaņā ar Libānas valdības pieprasījumu ik gadu ANO Drošības padomē tiek atjaunots. Šobrīd mandāts nosaka UNIFIL darbību līdz 2023. gada 31. augustam. Saskaņā ar operacionālajiem plāniem, UNIFIL savu darbību turpinās arī pēc 2023. gada augusta.

1978. gada martā ar ANO Drošības padomes rezolūcijām tika sākta minētā operācija Libānā.

Sākotnējais operācijas mandāts paredz monitorēt un apstiprināt Izraēlas spēku iziešanu no Libānas dienvidu teritorijām, atjaunot starptautisko mieru un drošību, kā arī sniegt atbalstu Libānas valdībai varas atjaunošanā pār tās teritoriju.

Papildus 2006. gadā ar ANO Drošības padomes rezolūciju operācijas mandāts tika papildināts ar sešiem punktiem.

Pirmais punkts ir karadarbības pārtraukšanas uzraudzīšana starp Izraēlu un Libānu, otrkārt, Libānas bruņoto spēku pavadīšana un atbalstīšana, tiem izvietojoties Libānas dienvidos, tostarp gar Zilo līniju, pēc Izraēlas bruņoto spēku atkāpšanās no Libānas.

Treškārt, tā ir iepriekšējos punktos minēto darbību koordinēšana starp Libānas un Izraēlas valdībām, ceturtkārt, palīdzības nodrošināšana civiliedzīvotājiem, lai tiem būtu piekļuve humānajam atbalstam, kā arī pārvietoto personu brīvprātīgas un drošas atgriešanās uzraudzība.

Piektkārt, tā ir atbalsta sniegšana Libānas bruņotajiem spēkiem pasākumu veikšanā, lai apgabalā starp Zilo līniju un Litani upi, neatrastos neautorizēts bruņots personāls un ieroči. Sestkārt, mandāts papildināts ar palīdzības sniegšanu Libānas valdībai pēc tās lūguma, nodrošinot tās robežas, lai novērstu neatļautu personu un ieroču iekļūšanu Libānā.

UNIFIL uzdevumu izpildi nodrošina 10 122 miera uzturētāji no 48 valstīm. Valstis ar vislielākajām kontribūcijām ir Indonēzija, Itālija un Nepāla.

Ņemot vērā Latvijas kopējo mērķi 2025.gadā kandidēt uz ANO Drošības Padomes nepastāvīgā locekļa pozīciju 2026./2027.gadā, ir nepieciešams strādāt pie aktīvākas iesaistes ANO miera uzturēšanas centienos.

Dalība operācijās un misijās ir viens no visredzamākajiem instrumentiem Latvijas atpazīstamības veicināšanā. Iesaiste ANO operācijās veicina Latvijas kā nopietna un uzticama partnera tēlu starptautiskā miera un drošības stiprināšanā, un starptautiskajām tiesībām atbilstošu starptautisko attiecību sekmēšanā.

Lai atbalstītu mērķi kandidēt pozīcijai ANO Drošības Padomē, Aizsardzības ministrijas kompetencē ir veicināt aktīvāku iesaisti ANO miera uzturēšanas operācijās, līdz ar to Aizsardzības ministrija ir strādājusi pie šādu iespēju identificēšanas un izvērtēšanas. Izvērtējot ANO operāciju klāstu un to bīstamību, nodrošinājumu un operacionālo partneru izvietojumu, kā viens no iesaistes virzieniem tika identificēts UNIFIL.

Dalība šajā operācijā ne tikai sniegs ieguldījumu starptautiskās sadarbības mērķu īstenošanā, bet arī stiprinās NBS operacionālā un taktiskā līmeņa sadarbību ar Itālijas bruņotajiem spēkiem, kā arī sniegs neatsveramu pieredzi jaunā operacionālajā vidē.

UNIFIL spēku statuss Libānā noteikts ar ANO un Libānas valdības savstarpēju vienošanos.

Kā partneri veiksmīgai un efektīvai integrācijai UNIFIL Aizsardzības ministrija un NBS ir identificējuši jau esošo UNIFIL dalībnieci Itāliju.

Patlaban Aizsardzības ministrija un NBS sadarbībā ar Itālijas bruņotajiem spēkiem apzina praktiskās detaļas, kas būtu nepieciešamas NBS dalības nodrošināšanai UNIFIL rajonā. Tā rezultātā plānots slēgt Latvijas un Itālijas aizsardzības ministriju vienošanos par Itālijas atbalstu nodrošinājuma jautājumos NBS.

Faktiskā NBS karavīru iesaiste operācijā notiks pēc Saeimas lēmuma pieņemšanas un dalības uzsākšanai nepieciešamo NBS kontingenta sagatavošanas pasākumu pabeigšanas. Sākotnējā NBS dalība plānota ar trīs štāba virsniekiem. Vēlāk, tuvojoties ANO Drošības Padomes vēlēšanām, NBS kontribūciju plānots paplašināt ar vienu kājnieku vadu apmēram 30 karavīru sastāvā.

Aktuālākās ziņas
Nepalaid garām
Uz augšu