20. gadsimta 90. gadu beigas Gulbenes pusē bijušas ļoti traģiskas. Viens no nežēlīgākajiem noziegumiem atjaunotās Latvijas vēsturē, vairākas slepkavības, laupīšanas un citi smagi noziegumi — tādu "rētu" atstājuši trīs jaunieši no Gulbenes, kuri bijuši vienaudži un mācījušies vienā skolā. Vai tā ir sakritība, ka skolā neilgā laikposmā "izauga" trīs bīstami noziedznieki? Vai šos smagos noziegumus varēja novērst?

Visi gājuši vienā bērnudārzā, mācījušies vienā skolā un bija jaunieši, kad katrs pastrādāja smagu noziegumu.

Divu slepkavu vārdi tiks publicēti, taču pirmajā stāstā slepkavas vārds netiks minēts, lai nerealizētu viņa pausto nodomu par slavas gūšanu.