IZM neatbalsta LiepU reorganizāciju sadarbībā ar Latvijas Universitāti

LETA
Liepājas Universitātes logo.
Liepājas Universitātes logo. Foto: Ieva Lūka/LETA

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) neplāno tālāk virzīt lēmumu par Liepājas Universitātes (LiepU) turpmāko attīstību un reorganizāciju sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU), apliecināja ministrija.

Kā vēstīts, LiepU padome 28.aprīlī konceptuāli atbalstījusi universitātes reorganizāciju ar LU, attīstot un saglabājot to nesadalītu LiepU studiju programmu un zinātnes darbības īstenošanā turpmāk.

IZM norādīja, ka šāda vienošanās notikusi tikai abu augstskolu starpā, un ministrija par šo vienošanos neesot bijusi informēta.

Ministrijā pauda, ka sarunas par augstākās izglītības piedāvājumu Kurzemē un Liepājā norit jau divus gadus, par vienu no mērķiem uzstādot atbalstu Liepājas pilsētas un Kurzemes reģiona attīstībai ar augstākās izglītības palīdzību.

Ņemot vērā, ka LiepU visvājāk attīstītas esot tieši inženierzinātnes un tehnoloģijas, juridiski bija plānota integrācija tieši Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), studiju virzienu attīstībā piedaloties arī LU un Rīgas Stradiņa universitātei (RSU). Taču, ņemot vērā LiepU senāta un rektores iebildumus šādai integrācijai, RTU padome lēma neatbalstīt lēmumu par pievienošanos.

Šobrīd tiekot izskatīta iespēja veidot sadarbības konsorciju ar RTU, LU un RSU sadarbībā ar LiepU, nevis to integrējot.

9.maijā, LiepU padome tikās ar LU, RTU, RSU, kā arī IZM, lai pārrunātu LiepU reorganizācijas procesu. Puses pie vienota kopsaucēja nenonāca.

LiepU aģentūrai LETA norādīja, ka sarunas šobrīd ir procesā, un tad, kad būs panākta vienošanās, sabiedrība tikšot informēta par pieņemtajiem lēmumiem.

Atbildīgo amatpersonu aktīvas diskusijas par LiepU reorganizāciju notiek kopš gada sākuma. Gada sākumā LiepU kolektīvs vērsa amatpersonu uzmanību uz to, ka pirms valdības lēmuma par augstskolas reorganizāciju pagājušā gada 19.decembrī Valsts kancelejas uzturētajā tiesību aktu portālā tika publicēts tiesību akta projekts par finansējuma sadali no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna, kurā jau nepārprotami bija paredzēta LiepU konsolidācija ar RTU.

Tolaik atklātajā vēstulē LiepU kolektīvs aicināja visus lēmuma pieņēmējus rūpīgi iepazīties ar situāciju un vērtēt uzskaitītos notikumus kopsakarībās. "Aicinām uzklausīt visas LiepU pārvaldības institūcijas, arī LiepU kolektīva viedokli, kurš ir izteikts gan Senāta, gan Satversmes sapulcēs, un pieņemt izsvērtu, caurspīdīgā procesā balstītu un pamatotu lēmumu, kas ir sabiedrības nevis kādu personu vai institūciju vislabākajās interesēs par vienas vadošās universitātes izvēli vai arī LiepU attīstību trīs zinātnes universitāšu ekosistēmā, šādi nodrošinot iespēju iegūt daudzpusīgu un konkurētspējīgu izglītību Kurzemē," aicināts atklātajā vēstulē.

Jautājums par LiepU reorganizāciju janvāra beigās tika skatīts arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas sēdē, kur LiepU padomes priekšsēdētājs Andris Grafs pauda nostāju, ka LiepU nākotnē jāsadarbojas ar visām trim zinātnes universitātēm - LU, RTU un RSU, taču juridiskais partneris var būt tikai viens.

LiepU rektore Dace Marku tolaik uzsvēra, ka LiepU nav specializēta augstskola kā RTU, tā ir klasiska universitāte kā LU miniatūrā. Arī citi LiepU vadības pārstāvji un studenti jau tolaik atbalstīja augstskolas reorganizāciju sadarbībā ar LU.

Kā vēstīts, pagājušā gada 24.februārī tika parakstīts sešpusējs nodomu protokols par LiepU reorganizācijas sākšanu, kas paredzēja radīt pilnīgi jauna un Latvijā vēl nebijuša modeļa universitāti, vienlaikus saglabājot tās identitāti un autonomiju.

Nodomu protokolā ir noteikti vairāki būtiski mērķi. Viens no tiem ir LiepU stiprināt un attīstīt humanitāro zinātņu, tostarp mākslas, inženierzinātņu, sociālo zinātņu studiju, jo īpaši pedagoģijas, kā arī veselības zinātņu programmas Latvijas un primāri Kurzemes reģiona vajadzību nodrošināšanai. Tāpat mērķis ir minēto studiju programmu un zinātniskās darbības attīstīšanu veikt zinātnes universitāšu ekosistēmā, iesaistot LU, RSU un RTU LiepU akadēmisko un zinātnisko procesu pārvaldībā un īstenošanā.

Kā trešais mērķis ir noteikts saglabāt LiepU identitāti un autonomiju tās darbības īstenošanā.

Aktuālākās ziņas
Nepalaid garām
Uz augšu