Unikāla vieta Latvijā, kur zinātnieki veic pētījumus un eksperimentus - Meža pētīšanas stacija

Foto: Meža pētīšanas stacija

Latvijā ar teju 100 gadus senu vēsturi darbojas Meža pētīšanas stacija, ko zinātnieki sauc arī par, iespējams, lielāko laboratoriju Latvijā. Tā ir vieta, kur zinātniekiem izzināt, pētīt, atklāt. Sarunā ar "Apollo.lv" par Meža pētīšanas staciju, tās vēsturi, darbības sfēru un šī brīža nozīmīgajiem eksperimentiem pastāstīja Meža pētīšanas stacijas direktora vietnieks Māris Pūce. 

Meža pētīšanas stacijas darbības vēsture Latvijā aizsākusies jau 20. gadsimta sākumā, kad 1928. gadā Zemkopības ministrijas Meža departamenta pārraudzībā tika nodibināta institūcija ar nosaukumu "Mežu pētīšanas stacija".

Meža pētīšanas stacijas vēsture ir sena un pārmaiņām bagāta, taču šī brīža statuss tai ir no *2014. gada. Plašāk par vēsturi lasiet, spiežot šeit.

Meža pētīšanas stacija apsaimnieko valsts zinātniskās izpētes mežus nepilnu 29 tūkst. ha platībā, kas izvietoti septiņu mežu novados (Kalsnavas, Jelgavas, Auces, Rucavas, Mežoles un Taurenes). Plašāka informācija šeit (stratēģijas 5., 6. lpp.).

Meža pētīšanas stacijas darbības virzieni

Pūce pastāstīja, ka viens no Meža pētīšanas stacijas darbības virzieniem ir zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošana.

Foto: Meža pētīšanas stacija

"Meža pētīšanas stacija apsaimnieko valsts mežus, kuriem piešķirts īpašs zinātniskās izpētes mežu statuss.

Šādi meži izdalīti zinātniskās izpētes vajadzībām, tajos zinātnieki veic pētījumus dažādās ar meža apsaimniekošanu saistītās jomās.

Vienkārši izsakoties, šajos mežos zinātnieki var veikt dažādus eksperimentus, kurus tie nevarētu veikt citos mežos, kuros darbību reglamentē striktāki normatīvo aktu ierobežojumi," skaidro Pūce.

Tāpat viņš norāda, ka Meža pētīšanas stacija nodrošina atbalstu zinātniskajai izpētei un meža nozares izglītībai valsts zinātniskās izpētes mežos.

Vaicājot, kā izpaužas atbalsts zinātniskajai izpētei, Pūce skaidro, ka Meža pētīšanas stacija ierīko un uztur dažādus zinātniskos objektus, piemēram, ierīko zinātniskos stādījumus un citus objektus meža adaptācijas un selekcijas pētījumiem, kuros zinātnieki pēta mainīgā klimata ietekmi uz mežu un mežsaimniecību. Kā arī tiek ierīkoti daudzi un dažādi citi objekti pētījumiem daudzās ar mežkopību saistītās jomās.

Meža pētīšanas stacija uztur zinātniskajiem pētījumiem nepieciešamo zinātnisko infrastruktūru, piemēram, mežos tiek izvietoti dažādi sensori, mēraparāti, ierīkotas vides monitoringa stacijas, tiek nodrošināta dažādu pētījumiem nepieciešamo datu automātiska iegūšana.

Foto: Meža pētīšanas stacija

Savukārt atbalsts meža nozares izglītībai izpaužas kā atbalsts mācību praksēm meža nozares augstākās izglītības studentiem. Zinātniskās izpētes mežos tiek rīkoti dažādi semināri, tālākapmācības un citi zināšanu pārneses pasākumi.

"Meža pētīšanas stacija kalpo par saskares punktu mežzinātnei, meža nozares izglītībai un zināšanu pārnesei praksē."

Ņemot vērā plašo darbību loku Meža pētīšanas stacijā, vēlējāmies noskaidrot, kādi profesiju pārstāvji darbojas šajā stacijā. "Meža pētīšanas stacijā darbinieki ir algoti speciālisti, galvenokārt, ar mežsaimniecību saistītās profesijās. Meža pētīšanas stacijā ir 44 darbinieku liels kolektīvs," pastāstīja Pūce.

Pie kā nozīmīga tiek strādāts šobrīd?

Pūce teic, ka, atbildot uz šo jautājumu, jāsāk ar to, ka pastāvīgi tiek uzlabota un attīstīta zinātniskās izpētes atbalsta infrastruktūra.

"Šobrīd tiek ievērojami attīstīta zinātniskās izpētes kokaudzētava, kas atrodas Jaunkalsnavā. Zinātniskās izpētes kokaudzētava izveidota meža reproduktīvā materiāla izaudzēšanai zinātnisko stādījumu ierīkošanai mežā un tālāko pētījumu veikšanai.

Kokaudzētavā izbūvēta īpaša klimata siltumnīca, kurā tiek nodrošināti kontrolēti klimatiskie apstākļi jauno zinātnisko stādiņu sekmīgai izaudzēšanai un eksperimentu veikšanai."

Foto: Meža pētīšanas stacija

Tāpat šobrīd Kalsnavas mežu novadā top arī divas vides monitoringa stacijas – monitoringa torņi, kas aprīkoti ar dažādiem sensoriem klimata pārmaiņu pētījumu nodrošināšanai.

Ieguvumi Latvijai no Meža pētīšanas stacijas

Sarunas nobeigumā Pūce pastāstīja, kādi Latvijai ir ieguvumi no Meža pētīšanas stacijas: "Meža pētīšanas stacija ir unikāla vieta, kur zinātniekiem veikt pētījumus un eksperimentus, jaunajiem speciālistiem un citiem ar meža nozari saistītiem cilvēkiem apgūt jaunas prasmes un zināšanas, tādējādi sniedzot būtisku pienesumu Latvijai tik svarīgās meža nozares attīstībai."

*Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 24. marta rīkojumu Nr. 128 noteikts, ka valsts zinātniskās izpētes mežus pārvalda Latvijas Valsts mežzinātnes institūts (LVMI) "Silava" un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU_, bet apsaimnieko LVMI "Silava" un LBTU izveidota publiskā aģentūra Meža pētīšanas stacija.

Raksts tapis sadarbībā ar PEFC.

Redaktors iesaka
Nepalaid garām
Uz augšu