O, 26.09.2023.

Latvijas uzņēmēji 2 miljonu vērtībā atbalstīs Černihivas apgabala rekonstrukciju Ukrainā

LETA
Facebook Telegram Draugiem X Whatsapp
Comments
Pareizticīgo baznīca Čerņihivā.
Pareizticīgo baznīca Čerņihivā. Foto: Reuters / Scanpix

Latvijas uzņēmēji 2 miljonu vērtībā atbalstīs Černihivas apgabala rekonstrukciju Ukrainā, izriet no Ārlietu ministrijas (ĀM) sagatavotā informatīvā ziņojuma, ko šodien konceptuāli atbalstīja valdībā.

ĀM norāda, ka Ekonomikas ministrija (EM) plāno veicināt Latvijas uzņēmēju iesaisti rekonstrukcijas projektu īstenošanā Černihivas apgabalā. Atbalsta sniegšanā tiks ņemtas vērā Ukrainas puses vajadzības. Īstermiņā plānots nodrošināt Ukrainas iedzīvotāju identificētās pamatvajadzības caur steidzamāko preču un pakalpojumu piegādi.

Plānots, ka EM līdz 30.jūnijam sagatavos un ekonomikas ministrs iesniegs Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar detalizētu informāciju par divu miljonu eiro apmērā plānotā atbalsta izlietojumu un atbilstošajām procedūrām, kā arī Ministru kabineta rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali uz ministrijas budžetu.

ĀM skaidro, ka Latvijas iesaistei Ukrainas rekonstrukcijā 2023.gadam ar likumu paredzēts finansējums 5 110 877 eiro. Latvijas iesaiste Ukrainas rekonstrukcijā ir balstīta Ukrainas, jo īpaši Černihivas apgabala, vajadzībās, kā arī ņemot vērā Latvijas iespējas, esošās iestrādnes un attīstības sadarbības prioritāros virzienus.

Kopš Krievijas agresijas Ukrainā sākuma Černihivas apgabalā ir izpostīti vairāk nekā 20 000 objektu, no kuriem vairāk nekā puse ir mājokļi. Tāpat ievērojami postījumi nodarīti kritiskajai un sociālajai infrastruktūrai. Vienlaikus kopš Černihivas apgabala okupācijas beigām, apgabalā ir atgriezušies aptuveni 80% iedzīvotāju un turpina strādāt ap 90% uzņēmumu.

Atsācies ir Černihivas apgabala rekonstrukcijas process. Pašvaldība aktīvi strādā, lai dzīve apgabalā atgrieztos pirmskara apstākļos, cik tas patlaban ir iespējams. Černihivas apgabala pārstāvji kā prioritāros rekonstrukcijas virzienus uzsver kritiskās un sociālās infrastruktūras atjaunošanu, kā arī mājokļu atjaunošanu. Tas veicina iedzīvotāju atgriešanos apgabalā, savukārt pieaugušajiem un darbspējīgajiem sniedz iespēju atsākt darba gaitas, kā arī sniedz akūti nepieciešamo atbalstu kara traumu - kā fizisko, tā garīgo - pārvarēšanā.

ĀM atzīmē, ka 2023.gadā atbalsts tiks sniegts steidzamības kārtā, izmantojot atbilstošās procedūras kalendārā gada laikā. Līgumi par konkrēto projektu izstrādi tiks slēgti, lai atbalsts tiktu sniegts maksimāli efektīvi un ātri, vienlaikus ar minimāliem administratīviem izdevumiem un ievērojot labas pārvaldības un finansējuma caurspīdības principus. ĀM atbalsta sniegšanā balstīsies esošajos attīstības sadarbības politikas instrumentos, kas veiksmīgi izmantoti līdz šim, īstenojot attīstības sadarbības politiku Latvijas prioritārajās partnervalstīs.

Vidējā termiņā ĀM redz potenciālu un izvērtēs nepieciešamību noslēgt divpusēju starpvaldību līgumu, kas kalpotu kā pamats Latvijas iesaistei Ukrainas rekonstrukcijā turpmākajos gados. Tāpat ĀM turpinās attīstīt sadarbību ar citiem donoriem, kas sniedz atbalstu Černihivas apgabalam vai Ukrainā strādā līdzīgos prioritāros rekonstrukcijas sektoros.

Pēc ĀM paustā, ilgtermiņa iesaistes plānošana balstās Ukrainas vajadzībās būvniecības un rekonstrukcijas laikā un Latvijas īstenotāju iespējās. Ņemot vērā, ka atbalsts Ukrainas rekonstrukcijai ir Latvijas valdības horizontālā prioritāte, svarīgi būs izveidot visaptverošu nacionālu sistēmu, iesaistot atbilstošās institūcijas, organizācijas un privātā sektora pārstāvjus.

ĀM norādīja, ka šogad būtu turpināms atbalsts sieviešu rehabilitācijas centra izveidei Černihivas apgabalā un sieviešu atbalsta centra izveidei Černihivas pilsētā sadarbībā ar Latvijas biedrību "Centrs "Marta"" un Ukrainas biedrībām "Eleos-Ukraine" un "100% Life". Aptuvenās izmaksas varētu būt 350 000 euro.

Pērn izveidots sieviešu rehabilitācijas centrs Ivanofrankivskā, šāda centra atvēršanai Černihivas apgabalā būs nepieciešams ēkas kosmētiskais remonts un labiekārtošana. Centru Černihivas apgabalā paredzēts izveidot kādā no Krievijas pareizticīgo baznīcai konfiscētajiem klosteriem, kas ir Ukrainas valsts īpašumā.

Klosteris arī kara apstākļos kalpotu kā patvertne, ņemot vērā spēcīgos pagrabus, biezās sienas un jau gatavo infrastruktūru. Ivanofrankivskas centra mērķis ir atbalsta sniegšana sievietēm, kas cietušas no Krievijas armijas karavīru seksuālās vardarbības, bet Černihivas apgabalā plānotajā centrā identificētās vajadzības ir daudz plašākas. Atbalsts nepieciešams arī sievietēm, kas bijušas gūstā, kareivēm, sievietēm, kas cietušas no vardarbības ģimenē, seksuālajām minoritātēm. Ilgtspējības kontekstā jāatzīmē, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas centrus veido, paredzot, ka tie kļūs par daļu no vienotas valsts atbalsta sistēmas.

Atbalsta centra sievietēm, tai skaitā jaunajām māmiņām, izveide Černihivas pilsētas centrā ir nepieciešama, jo ievērojams skaits vīriešu patlaban ir iesaukti armijā, līdz ar to mātes bērnus audzina vienas. Daudzas kļuvušas arī par atraitnēm. Šis centrs būtu vieta, kur saņemt pakalpojumus un apmācības, piemēram, uzņēmējdarbībā, kā arī psiholoģisko atbalstu.

Tas būtu arī kā dienas centrs, kur iespējams uz laiku atstāt bērnus, lai dotos savās gaitās, piemēram, uz tirgu. Jāatzīmē, ka šo centru paredzēts veidot brīvprātīgo kustības ēkā, ko kopīgi veido sešas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas ir pierādījums kara radītajam aktīvismam vietējā jauniešu kopienā. Pēc ĀM paustā, Latvijas iesaiste šādas iniciatīvas - ar jauniešu spēkiem veidota brīvā laika pavadīšanas un attīstības centra izveide - būtu atbalstāma, potenciāli piesaistot arī privāto sektoru, lai stiprinātu Černihivas brīvprātīgo kustību un pilsoniskās sabiedrības attīstību ilgtermiņā. 2023.gadā abu minēto centru Černihivas apgabalā izveidei tiks slēgts līgums ar biedrību "Centrs "Marta"".

Savukārt Černihivas apgabala Jahidnes ciema mājokļu celtniecība un kopienas centra izveides uzsākšanai Latvija plāno atvēlēt aptuveni 550 000 eiro. Turpinot pērn sākto sadarbību starp Černihivas apgabala Ivanivkas pašvaldību un Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijām, nepieciešams turpināt mājokļu rekonstrukciju arī 2023.gadā.

Līdz ar septiņām ēkām, kam Latvija piegādāja būvmateriālus, atbalsts atjaunošanai nepieciešams vēl vismaz deviņām ēkām. Turklāt 2023.gadā nepieciešams nodrošināt atbalstu arī būvniecības procesam, jo Ukrainas brīvprātīgo būvnieku kustības darbība ir ierobežota, ņemot vērā brīvprātīgo darbinieku noslodzi oficiālajās darba vietās. Tā kā Krievijas agresijas rezultātā tika nodedzināts Jahidnes kultūras nams, ciemā patlaban trūkst kopienas centra un vienota pašvaldības atbalsta punkta, līdz ar to pašvaldības pārstāvji ir lūguši atbalstu šāda centra izveidē.

Projekta īstenošanai tiks noslēgts līgums ar Latvijas nodibinājumu "Entrepreneurs for Peace" jeb Uzņēmēji mieram. Nodibinājums jau no pirmās kara dienas apvieno daudzus Latvijas uzņēmējus, lai sniegtu atbalstu Ukrainai. Nodibinājuma pārstāvjiem par nesavtīgo atbalstu Ukrainai ir piešķirti arī valsts augstākie apbalvojumi.

Tāpat plānots 100 000 eiro atbalsts Černihivas apgabala rekonstrukcijas plānošanai un rekonstrukcijas procesu uzraudzībai. ĀM norāda, ka visi 2023.gadā īstenotie projekti tiek veidoti ciešā sadarbībā ar Ukrainas pusi, maksimāli veicinot Ukrainas iesaisti un virsvadību pār rekonstrukcijas procesu.

Černihivas apgabala amatpersonas ir izteikušas lūgumu sniegt atbalstu apgabala rekonstrukcijas plāna izstrādei, lai nodrošinātu visaptverošu un precīzu zaudējumu apzināšanu un nodrošinātu Černihivas apgabala ilgtspējīgu un plānveidīgu rekonstrukciju īstermiņā un vidējā termiņā.

Apgabala attīstības plāna izstrādi pieprasa arī normatīvo aktu regulējums Ukrainā. Šis attīstības plāns kalpotu kā bāzes dokuments Černihivas apgabala turpmākajai attīstībai un atjaunošanai. Tā izstrādes procesa ietvarā notiks arī konsultācijas ar vietējām organizācijām, darba grupu izveide. Lai arī šāda veida plāni parasti tiek veidoti septiņu gadu termiņam, bet, ņemot vērā kara apstākļus, pašlaik tas galvenokārt koncentrēsies uz steidzamajām Ukrainas vajadzībām līdz trīs gadiem. Koordinēti ar šo procesu jau pašlaik Ukrainas infrastruktūras aģentūra veido visaptverošu digitālu rekonstrukcijas karti par vajadzībām Ukrainā līdz pagastu līmenim.

Černihivas apgabals lūdz Latvijas atbalstu, apmaksājot ekspertu darbu un nodrošinot to apmācības, kā arī atbalstot ar tehnisko palīdzību un spēju stiprināšanu rekonstrukcijas jautājumos pēc nepieciešamības. Atbalstu Černihivas apgabala rekonstrukcijai sniedz arī Francijas Ildefransas apgabals, turklāt Francijas eksperti jau uzsākuši atbalsta sniegšanu Černihivai, līdz ar to pastāv iespēja sadarboties. Spēju stiprināšana ir svarīga arī Ukrainas eirointegrācijai un Ukrainas centieniem pārņemt Eiropas Savienības būvniecības un attīstības standartus.

Līdz šim Latvija, sniedzot attīstības sadarbības atbalstu, nav lielā apjomā iesaistījusies rekonstrukcijā un fiziskā būvniecībā, tāpēc svarīgi būs nodrošināt rekonstrukcijas procesa uzraudzību, piesaistot kompetentus nozares ekspertus pēc vajadzības, piemēram, no Būvniecības valsts kontroles biroja.

Neatkarīgu ekspertu iesaiste ir standarta prakse būvniecības projektos attīstības sadarbības jomā, pārstāvot donoru intereses un nodrošinot kompleksu procesu uzraudzību. Svarīgi nodrošināt caurspīdību un informācijas pieejamību par īstenotajām aktivitātēm kā Latvijā, tā Ukrainā, atbilstoši visu 2023.gadā īstenoto atbalsta virzienu ietvaros tiks nodrošināta informācijas pieejamība par projektu virzību, tai skaitā Ukrainas pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Tāpat, ņemot vērā esošās iestrādnes un pieredzi, Latvijas ekspertiem, piemēram, arhitektiem, pilsētplānotājiem, sabiedrības līdzdalības ekspertiem ir potenciāls sniegt atbalstu un ekspertīzi, ja Ukrainas puse izsaka šādu lūgumu. Šim uzdevumam ĀM slēgtu vienošanos uz "ad hoc" bāzes ar atbilstošajiem ekspertiem. Ekspertus ĀM lūgs nominēt atbilstošās nozares ministrijai, kā arī izvērtēs esošos ekspertus un organizācijas, kas iesaistīti attīstības sadarbības projektu īstenošanā vai atbalsta sniegšanā Ukrainai.

Savukārt Černihivas apgabala sociālās infrastruktūras atjaunošana Latvija plāno atvēlēt 2 000 000 eiro.

Černihivas apgabala administrācija sadarbībā ar Ukrainas Kopienu, teritoriju un infrastruktūras attīstības ministriju Latvijai ir iesniegusi piecu rekonstruējamu objektu sarakstu, balstoties uz apgabala steidzamajām prioritātēm un ņemot vērā Latvijas finanšu iespējas 2023.gada budžetā. Finansējumu plānos ieguldīt piecos objektos - bērnudārzā "Maljatko" Kijinkas pagastā, bērnudārzs "Nr.19" Černihivas pilsētā, Černihivas apgabala slimnīcas poliklīnikā, Černihivas reģionālo zinātņu bibliotēkā Černihivas pilsētā un Černihivas apgabala Talalaivkas pagasta Talalaivkas licejā.

Lai 2023.gada budžeta gadā nodrošinātu nekavējošu Latvijas atbalstu Černihivas apgabala sociālās infrastruktūras rekonstrukcijai, ĀM īstermiņā kā vislabāko veidu saredz sadarbību ar ANO Attīstības programmu. Šādu risinājumu ir piedāvājusi arī Ukrainas Kopienas attīstības, teritoriju un infrastruktūras attīstības ministrija un jaunais Ukrainas vēstnieks Latvijā.

Ukrainas valdība ir gatava sadarboties ar Latviju projektu īstenošanā caur šo programmu, slēdzot atbilstošu sadarbības memorandu ar iesaistītajām pusēm. ĀM skaidro, ka šis risinājums ir optimāls laika ziņā, jo ANO Attīstības programmai ir pārbaudītas un funkcionējošas procedūras, tai skaitā iepirkumu, turklāt ANO Attīstības programma jau īsteno rekonstrukcijas projektus Ukrainā. Tāpat ANO Attīstības programma nodrošinās arī caurspīdīgu procesa uzraudzību un sniegs regulārus pārskatus ĀM. Sadarbības īstenošanai ar ANO Attīstības programmu tiks slēgts līgums, īpašu uzmanību pievēršot arī Ukrainas pilsoniskās sabiedrības iesaistei rekonstrukcijas projektu uzraudzības procesā.

Tāpat Latvija plāno ieguldīt 103 300 eiro ĀM eksperta norīkošana Eiropas Komisijā (EK). ĀM akcentē, ka viens no Latvijas ārpolitikas un īstenošanas instrumentiem ir Latvijas norīkoto ekspertu dalība starptautiskajās organizācijās un tām pakļautajās institūcijās un darba grupās.

Lai veicinātu Latvijas interešu pārstāvību, iesaisti un klātesamību Ukrainas rekonstrukcijas procesā daudzpusējos formātos, ar 2023.gada 1.janvāri darbu uzsāka Latvijas norīkotais eksperts EK. Eksperta norīkošana nodrošina ne tikai Latvijas iesaisti un redzamību Eiropas Savienības (ES) līmeņa centienos, bet arī operatīvu informācijas apriti, veicinot stratēģisko plānošanu Latvijas iesaistei Ukrainas rekonstrukcijā. Turklāt Latvija ir viena no pirmajām ES dalībvalstīm, kas ir norīkojusi šādu ekspertu darbam EK. Sākotnēji Latvijas sekondētā eksperta norīkošanai darbā K bija nepieciešami 110 877 eiro, taču, ņemot vērā, ka ekspertam nav nepieciešams dienesta dzīvoklis Briselē, kā arī ņemot vērā veiktās izmaiņas Ministru kabineta (MK) noteikumos, faktiski nepieciešamais finansējums ir 103 300 eiro.

Eksperta norīkošanai 2023.gadā nepieciešami 103 300 eiro, no tiem 100 298 eiro atlīdzībai, tai skaitā mēnešalgai 21 300 eiro, pabalstiem par uzturēšanos ārvalstīs 65 046 eiro, un 3002 eiro precēm un pakalpojumiem.

Paralēli tieša atbalsta sniegšanai rekonstrukcijai Latvija turpina sniegt atbalstu Ukrainai arī citos veidos, tai skaitā veicot iemaksas starptautiskajās finanšu institūcijās, piemēram, 2023.gadā pēc Finanšu ministrijas ierosinājuma MK un Saeima apstiprināja 2 miljonu eiro iemaksu Pasaules Bankas "Ukrainas Atjaunošanas, rekonstrukcijas un reformu trasta fondā" un 8 miljonu eiro iemaksu Starptautiskās Attīstības asociācijas Krīzes atbalsta programmā Ukrainas atbalstam.

Pēc ĀM paustā, apzinoties Latvijas visaptverošo atbalstu Ukrainai un tās tautai un nepieciešamību pēc ciešākas un regulāras koordinācijas, Attīstības sadarbības politikas konsultatīvā padome jau 2023.gada 14.aprīlī apņēmās rīkot regulāras koordinācijas sanāksmes šādā vai līdzīgā formātā par Ukrainas rekonstrukcijas jautājumiem. Šāda koordinācija ir īpaši svarīga, lai nodrošinātu efektivitāti, sinerģijas un visu pušu koordinētu rīcību sniedzot atbalstu Ukrainai un tās tautai cīņa pret agresoru arī pēc 2023.gada. ĀM, tai skaitā Latvijas vēstniecība Ukrainā, turpinās koordināciju ar Ukrainas partneriem un citiem donoriem.

Facebook Telegram Draugiem X Whatsapp
Comments

Tēmas

Aktuālākās ziņas
Jaunākās ziņas
Nepalaid garām
Uz augšu