Latvijā 7. augustā ir izsludināti dažādu pakāpju brīdinājumi par spēcīgu pērkona negaisu. Līdz šim pērkona negaiss un krusa radījuši ievērojamus postījumus daudzviet Latvijā. Vētras radītos postījumus iedzīvotāji aktīvi izrāda sociālajos tīklos.

Video: Vētras postītie labības lauki

Netālu no Augstkalnes, Dzeguzēnos, daudzdzīvokļu ēkai norauts jumts, iekšā dzīvokļos tek ūdens, iedzīvotāji ir bezpalīdzīgi.

Video: Dzeguzēnu iedzīvotāja par vētras postījumiem

Video: Iedzīvotāji par krusas nodarītajiem postījumiem