Scientoloģija ir pretrunīgi vērtēta starptautiska reliģiska kustība, kas saistīta ar īpašu psihoterapijas paveidu – dianētiku – un sludina, ka tās mācība stiprina cilvēka garīgo pašapzināšanos. Dianētikas centri visā pasaulē uzskatāmi par savdabīgu posmu cilvēku "savienošanā" ar scientoloģijas baznīcu. Taču realitātē tā ir reliģiska kustība, ko tās bijušie dalībnieki dēvē arī par sektu. Gana daudz ārvalstu pilsoņu atklāti runājuši par pieredzi, apmeklējot dianētikas centrus. 

Arī Latvijā dianētikas un scientoloģijas "kultūra" joprojām darbojas pilnā apjomā, piedāvājot cilvēkiem visdažādākos kursus un apmācības, caur kurām cilvēkiem "vēlas iemācīt dzīves jēgu". Devāmies uz vienu no kursiem, lai noskaidrotu, ko tur cilvēkiem stāsta.