Partnerību noslēgušajiem pāriem samazinās valsts nodevu mantošanai (2)

LETA
Pāris. Ilustratīvs attēls.
Pāris. Ilustratīvs attēls. Foto: Bogdan Sonjachnyj/Shuttersock

Partnerību noslēgušajiem pāriem no 1. jūlija piemēros samazinātu valsts nodevu, iestājoties mantojumā, 4. jūnijā lēma valdība.

Saeima pērn pieņēma likumu "Grozījumi Notariāta likumā", nosakot tiesiskā regulējuma izveidi, kas paredz divu pilngadīgu personu ciešu personisku attiecību juridisku aizsardzību, slēdzot notariālu aktu par partnerību.

Ievērojot, ka likumdevējs ar likumu ir noteicis partnerības juridisko statusu un šo attiecību tiesisko regulējumu, Ministru kabinetam ir pamats lemt par partnerībā esošo personu ekonomisko un sociālo aizsardzības instrumentu, konkrēti nosakot atbalsta pasākumu - samazinātu valsts nodevas likmi, kas izriet no Satversmes tiesas sprieduma.

Likuma "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā" pārejas noteikumu 8. punkts noteic, ka Fizisko personu reģistrā tiek iekļautas ziņas par tiesiskajām attiecībām, kas konstatētas ar tiesas nolēmumu par ģimenes tiesisko attiecību konstatēšanu, kurš pieņemts ar pieteikumu, kas iesniegts tiesā līdz šī gada 30. jūnijam.

Pēc šo ziņu iekļaušanas Fizisko personu reģistrā personām, kuru ģimenes tiesiskās attiecības konstatēs ar tiesas nolēmumu, ir visas tās tiesības un pienākumi, kas ir personām, kuras partnerību nodibinājušas, zvērinātam notāram taisot notariālu aktu par partnerību.

Noteikumu projekts paredz noteikt samazinātu valsts nodevas apmēru par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz mantojuma apliecības pamata lietās par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā personai, par kuru mantojuma atstājējam Fizisko personu reģistrā ir iekļautas Fizisko personu reģistra likuma 11.panta pirmās daļas 36.punktā noteiktās ziņas, ja mantotā nekustamā īpašuma vērtība pārsniedz desmit minimālās mēnešalgas.

Proti, ņemot vērā, ka Satversmes 110.panta pirmajā teikumā ietvertais likumdevēja pienākums aizsargāt un atbalstīt ģimeni aptver arī ģimenes aizsardzību un atbalstu ģimenes locekļa nāves gadījumā, ir jānodrošina ekonomiskā un sociālā aizsardzība arī mantojuma atstājēja partnerim, testamentārajiem vai līgumiskajiem mantiniekiem, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir tikuši atzīti par mantojuma atstājēja partneri.

Ņemot vērā minēto, mantojuma atstājēja partnerim lietās par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā nosakāma samazināta valsts nodeva 0,125% apmērā no mantotā nekustamā īpašuma vērtības.

Redaktors iesaka
Nepalaid garām
Uz augšu