19. februārī debesīs virs Latvijas bija novērojams Supermēness.

Mēness atradās 356 846 kilometru attālumā no Zemes.

Šis bija vistuvākais attālums starp Zemi un tās dabisko pavadoni 2019. gadā.

Supermēness ir pilnmēness vai jauna mēness sakritība ar Mēness tuvāko punktu Zemei tā eliptiskajā orbītā, līdz ar to Mēness no Zemes ir redzams lielākajā izmērā.