Mājas darbi bez asarām

Vecākiem nepieciešams zināt, kāpēc bērnam ir problēmas ar mājas darbu pildīšanu, tikai tad būs iespējams rast pareizāko risinājumu, lai palīdzētu.

Lai palīdzētu savam bērnam tikt galā ar skolā uzdotajiem darbiem bez asarām, nosakiet pie kuras no problēmgrupām pieder jūsu bērns. Tas jums palīdzēs saskatīt problēmu un būs vieglāk rast tai risinājumu.

Septiņas izplatītākās problēmas mājas darbu pildīšanā:

1. Mājas darbs tiek darīts pavirši. Skolēns nav motivēts mājas darbu veikt labi, darbs tiek darīts, bet nepilnīgi, pa roku galam, tajā ir daudz kļūdu. Skolēns necenšas pārbaudīt, uzlabot savu darbu, galvenais, lai kaut kas ir darīts un skolā ir ko parādīt skolotājam.

2. Bērns nepilda mājas darbu. Katru vakaru vecāki karo ar savu bērnu, lai tas veiktu mājas darbus. Bērns melo, sakot, ka darbs jau izdarīts, mājas darbs netika uzdots vispār utt. Savukārt skolā skolotājiem tiek izdomāti dažādi attaisnojumi, kāpēc mājas darbs nav izpildīts.

3. Skolēni no skolas neatnes visu nepieciešamo mājas darbu pildīšanai — grāmatu, darba burtnīcu, uzdevumus. Viņi apgalvo, ka tas nav nekas neizlabojams, gan viņi paspēs mājas darbu izpildīt skolā pirms stundu sākuma vai starpbrīdī.

4. Skolēns mācās visu vakaru. Nevis tāpēc, ka daudz darāmā, bet tāpēc, ka sāk darbu, to nepabeidz, atrod citu — svarīgāku darbu, tad atkal negribīgi ķeras pie iesāktā mājas darba. Tā paiet viss vakars, bet mājas darbs tā arī netiek veikts.

5. Skolēns mājas darbu nepilda patstāvīgi. Skolēns pārnākot no skolas, nesāk pildīt mājas darbus bez citu palīdzības, pat nepārliecinās vai darbu var vai nevar veikt patstāvīgi, bet gaida vecāku palīdzību.

6. Atliek darbu līdz pēdējai minūtei. Vakarā vai pat no rīta, pirms iešanas uz skolu, bērns atceras, ka nav paveicis mājas darbu. Mājas darbs ir tik apjomīgs, ka nav iespējams to paveikt, tāpēc tā pildīšanā tiek iesaistīta visa ģimene — bērns lūdz vecāku palīdzību atrast grāmatu, nodiktēt tekstu, izrēķināt uzdevumu. Vecāki redz, ka bērns ir ļoti satraukts, pārdzīvo, ka darbs nav veikts. Vecāki pārdzīvojat līdz ar bērnu un cenšas palīdzēt cik spēja.

7. Skolēns nepilda mājas darbu, ja mājās nav vecāku. Jūsu bērnam nav nepieciešama palīdzība mājas darbu veikšanā, bet darba procesa organizēšanā. Jūsu bērns nav spējīgs patstāvīgi plānot savu darbu.

Ja jūsu bērnam ir problēmas laikā veikt uzdoto, tad nedomājiet, ka tas vienmēr ir slinkums vai nevēlēšanās darbu izpildīt. Bieži, ejot uz skolu bez mājas darba, bērns pārdzīvo un uztraucās, ka prasīs mājas darbu, baidās no konkrētas stundas un atbildības, ko skolotājs no viņa prasīs. Palīdziet viņam!

Jūs varat:

Kopā ar bērnu uzrakstiet dienas plānu, kurā norādīts laiks, kad tiek pildīti mājas darbi. Īpaši svarīgi tas ir tad, ja dzīvojat nelielā dzīvoklī, kur pēc darba un skolas visiem īsti nav vietas, kur strādāt. Tāpēc bērniem mājas darbus būtu vēlams pildīt tūlīt pēc skolas, kad darbam ir piemērotāki apstākļi.

Respektējiet bērna vēlmi strādāt klusumā, attiecīgi iekārtotā telpā vai gluži otrādi — pārlieciniet viņu, ka pie skaļi ieslēgtas mūzikas, darbojoties televizoram un guļot gultā diez vai varēs uzrakstīt pašu labāko un glītāko domrakstu.

Ja esat darbā, piezvaniet uz mājām un atgādiniet bērnam, ka jāpilda mājas darbi, noskaidrojiet, cik daudz darbu veicams, cik laika tas aizņems.

Noslēdziet ar savu bērnu rakstisku līgumu par mājas darbu veikšanu, kurā paredziet abām pusēm izdevīgus noteikumus.

Ja esat aizņemts darbā, parūpējieties par palīgu jūsu bērnam, ja viņš nav spējīgs viens tikt ar visu galā.

Lūdziet padomu un iespēju sadarboties ar sava bērna skolotājiem.

Ja neviens no dotajiem gadījumiem jums nepalīdz, tad pabeidziet pedagoģisko augstskolu un iestājieties darbā jūsu bērna skolā par skolotāju, lai beidzot saprastu, kur īsti ir problēmas sakne.

Uz augšu