Ņemot vērā, ka trijos Eiropas lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) virzības daļas pasākumos pieteikta lielāka naudas summa, nekā pieejams, Lauku atbalsta dienests (LAD) uz laiku pārtraucis uzņēmēju pieteikumu pieņemšanu fonda atbalsta saņemšanai.

Kā  informēja dienesta direktores vietnieks, Atbalsta departamenta direktors Mārtiņš Lazdovskis, projektu pieņemšana pārtraukta fonda pasākumā «Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos», kur pieteiktais finansējums aptuveni par sešiem miljoniem latu pārsniedz šā pasākuma trīs gadu naudu, «Atbalsts jaunajiem zemniekiem», kur pārsniegums ir attiecīgi aptuveni 700 000 latu, un «Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana», kur pieteiktais finansējums ir par aptuveni 200 000-300 000 latu lielāks nekā 2004.-2006. gadā pieejamais.

Projektu pieņemšana šajos pasākumos varētu atsākties aptuveni pēc trijiem četriem mēnešiem, pēc tam, kad tiks izvērtēti pēdējā pieteikšanās kārtā — no 15. jūlija līdz 16. augustam — iesniegtie projekti, kā arī iespējas pārdalīt finansējumu no tiem pasākumiem, kur pieteikts mazāk naudas, nekā pieejams, par labu minētajiem ELVGF pasākumiem.

Pēc LAD pārstāvja teiktā, augustā ELVGF atbalsta saņemšanai saņemts par 150 projektu pieteikumiem vairāk nekā vidēji iepriekš. Līdz ar to no aprīļa beigām līdz augusta vidum dienests saņēmis ap 1600 projektu pieteikumu, salīdzinot ar SAPARD programmu, kurā aptuveni 2,5 gadu laikā iesniegti ap 2500 projektu.

Pēc Lazdovska teiktā, uzņēmēju aktivitāte projektu iesniegšanā ir negaidīti liela un šobrīd minētajos trīs pasākumos 2004.-2006. gadā paredzētais finansējums ELVGF virzības daļā pieteikts mazāk nekā pusgada laikā.

Pēc speciālista domām, uzņēmēju interesi par ELVGF apguvi pēc iestāšanās pastiprinājusi lielais līdzfinansējuma apjoms. Ja SAPARD programmā par investīcijām lauksaimniecības un pārstrādē no projekta attaisnotajiem izdevumiem atmaksāja vidēji 45%, ELVGF līdzfinansējuma daļa ir 50% ar iespēju to palielināt par 10%, ja projekts tiks realizēts mazāk labvēlīgos apvidos, par kādiem atzīti 74,4% Latvijas teritorijas.

SAPARD programmā uzņēmējiem pieejamais finansējums bija lielāks, turklāt šī nauda bija paredzēta četriem gadiem — no 2000. līdz 2003. gadam. Savukārt ELVGF virzības daļā finansējums uzņēmējiem pieejams pa trim gadiem — no 2004. līdz 2006. gadam.

LAD uzņēmēju projektu pieteikumus atbalstam divos Eiropas Savienības (ES) fondos — ELVGF virzības daļā un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumentā — sāka pieņemt šā gada aprīļa beigās.

Kopumā lauksaimnieki laika posmā no 2004. līdz 2006. gadam var pretendēt uz 92,4 miljoniem latu, no šīs summas 61,2 miljoni latu ir ES finansējums, 31,2 miljons latu — Latvijas līdzfinansējums. Zivsaimnieki 2004. gadā var pretendēt uz 28,7 miljoniem latu, no kuriem 16,3 miljoni latu ir ES finansējums, bet Latvijas nacionālais līdzfinansējums kopā ar privāto finansējumu veido 12,4 miljonus latu.