FOTO: sanger.ac.uk

Ģenētiķi no vairākām ASV, Lielbritānijas un Vācijas universitātēm un institūtiem britu institūta «[s:5958]» zinātnieka Marka Rosa (Mark Ross) vadībā publicējuši cilvēka X hromosomas atšifrēšanas rezultātus.

X hromosoma nosaka dzimuma atšķirības. Sievietēm ir divas X hromosomas, vīriešiem — viena X un viena Y hromosoma. Izvērstā X hromosomas analīze ļaus labāk saprast saistību starp cilvēka dzimumu un ģenētiski noteiktajām slimībām.

Ja vienā no sievietes X hromosomu gēniem ir kāds defekts, to kompensē tā paša gēna normālā versija otrajā hromosomā. Pastāv pavisam niecīga varbūtība, ka abās hromosomās būs gēni ar defektiem.

Savukārt vīriešiem šādu rezervju nav, jo X hromosoma satur 1098 gēnus, kamēr Y hromosoma — tikai 78 gēnus, turklāt tikai daļai no tiem ir kopijas X hromosomā. Tādējādi sievietēm ir vismaz par 1000 gēniem vairāk nekā vīriešiem, kas padara viņas izturīgākas pret slimībām.

Bija zināms, ka katrā sievietes organisma šūnā daba pēc nejaušības principa «izslēdz» vienu no divām X hromosomām, tā izlīdzinot olbaltumvielu veidošanos vīriešos un sievietēs. Savukārt jaunajā pētījumā atklājās, ka apmēram 15% otrās X hromosomas gēnu «neizslēdzas», bet turpina funkcionēt. Atsevišķos gadījumos «izslēgtajās» hromosomās funkcionē vēl papildus 10% gēnu.

Tas nozīmē, ka sievietēm patiešām ir vairāk aktīvo gēnu nekā vīriešiem, t. i., sievietes ir ģenētiski daudzveidīgākas.

Vīriešiem par mierinājumu pētījumi parādīja, ka, neraugoties uz vīriešu un sieviešu statiski vienādajiem intelekta rādītājiem, starp vīriešiem ir vairāk personu ar ekstremālu intelekta pakāpi. Tas izskaidrojams ar to, ka vienīgā vīriešu X hromosoma ekstremālās gēnu kombinācijās «neatšķaidās» ar savām ordinārajām kopijām, kā tas notiek otrajā sieviešu X hromosomā.