Lielbritānijas varas iestādes ir paziņojušas ārkārtas karstās līnijas (Emergency Hotline) tālruņa numuru: +44 870 156 63 44, pa kuru angļu valodā var paziņot par personām, kas varētu būt atradušās traģisko notikumu vietā Londonā.

Latvijas Ārlietu ministrija arī atgādina, ka šādu informāciju latviešu valodā var nodot ministrijai tieši — pa tālruņiem: 9287398 (visu diennakti), 7016364 (darba laikā).

Latvijas vēstniecība Londonā ir sazinājusies ar trim slimnīcām (St. Mary's Hospital, UCL Hospitals, Royal London Hospital), kurās ievietots lielākais cietušo skaits. Pašreiz slimnīcas apkopo informāciju par cietušajiem ārvalstniekiem un tās informēs vēstniecību tiklīdz būs ziņas par Latvijas iedzīvotājiem. Papildus slimnīcas apņēmušās nodot cietušajiem no Latvijas, ja tādi būs, Latvijas vēstniecības koordinātes.