Par sievietēm medniecēm

Vai vēl viena sieviete - medniece?

FOTO: Inga Kundziņa

Paradumi ir ļoti mainījušies, it īpaši lielpilsētās. Mūsdienu sievietei viņas emocionālās vajadzības ir svarīgākas par morāles normām. Uzvedību nosaka nevis morāle, bet bailes iekrist. 

Tāpēc nevar teikt, ka tikai vīrieši pārāk viegli padodas savām tieksmēm. Mūsdienu sievietēm ir ne mazākas emocionālās vajadzības, kuras viņas tiecas apmierināt.

— Rodas iespaids, ka jūs uzskatāt — mūsdienu sievietēm sekss ir lielākā dzīves vērtība.

— Nevis vērtība, bet ierocis, kas palīdz pakļaut vīriešus. Sievietes vienmēr ir zinājušas, ka kails ķermenis un viss, kas saistīts ar seksu, stipri ietekmē vīriešus. Tāpēc, kad seksuālie ieradumi kļuvuši brīvāki, viņas vēl atklātāk un nekaunīgāk šo ieroci izmanto.

Tagad sievietes diezgan ātri ļaujas dzimumattiecībām ar vīrieti. Agrīns sekss netiek uzskatīts par kaut ko nosodāmu. Mūsdienu sievietes tic, ka viss sākas no seksa un beidzas ar jūtām un kāzām. Svarīgākais jautājums ir — kad likties gultā? Kurā randiņā? Taču sievietes tiecas ne jau pēc dzimumattiecībām. Viņu galvenais uzdevums ir spēt seksuālās attiecības pārvērst jūtās. 

— Sievietēm ir tieksme manipulēt ar jūtām?

— Bez šaubām, galvenais sieviešu mērķis ir piespiest vīrieti zaudēt galvu, sekot tikai jūtām. Jo, zaudējis realitātes sajūtu, vīrietis uzvedas tā, kā vajadzīgs sievietei. Starp citu, sievietes labāk nekā vīrieši saprot, ka dzimumu attiecības ir slēpta cīņa. Un uzvar tas, kurš spēj apķērīgi uzspiest otram savu. Vīrieši to aptver pārāk vēlu.

— Ir sievietes, kuras saērcinājis tas, ka jūs redzat tikai sievietes — mednieces: viltīgas, praktiskas, bezjūtīgas.

— Viņas pašas labi zina, kādas ir patiesībā. Sievietes pirmām kārtām vada praktiskas intereses un tikai pēc tam — jūtas. Bet nevajag domāt, ka es cenšos atmaskot sievietes mednieces. Nekā tamlīdzīga! Es apbrīnoju tādas sievietes! Jo viņas ir tuvāk dabai — rīkojas pēc dabas likumiem. Domāju, ka tā ir vīrieša laime — sastapt labu mednieci. Tad ļoti iespējams, ka ģimenes dzīve būs laimīga.

— Diez vai daudzi vīrieši tam piekristu. Viņi taču no medniecēm bīstas.

— Bīstas, jo nav iedziļinājušies dzimumu attiecībās. Sievietei arī jābūt labai medniecei. Un, ja sieviete lielās, ka nenolaižas līdz «tādam līmenim», ļoti iespējams, ka ģimenē būs ne mazums problēmu.

Kāda ir galvenā mednieču priekšrocība? Viņas nav tik subjektīvas kā citas sievietes. Ģimenes dzīvē tas ir ļoti svarīgi. Pieņemot lēmumu, mednieces neuzticas tikai saviem iespaidiem, pārdomām vai grāmatu gudrībām. Viņas balstās uz to, ko varētu nodēvēt par sieviešu kolektīvo apziņu.

— Kā tā izpaužas?

— Tās ir kā klišejas, štampi — tipiskāko situāciju tipiskākie vērtējumi, kas ceļo no paaudzes paaudzē. Kolektīvajā apziņā ir apkopoti visi padomi, pamācības, kas saistītas ar dzimumu attiecībām. Tādus tekstus sievietes atkārto cita citai visur — Viļņā, Klaipēdā vai Balberišķos —, tas nav atkarīgs no viņu individualitātes.

Kā šis mehānisms darbojas? Kad rodas konflikts ar partneri, situācija tiek nekavējoties ievietota līdzīgu gadījumu plauktiņā, pamatīgi apspriesta ar draudzenēm, salīdzināta, un tikai tad sieviete izlemj, kā tas būtu jāvērtē un jāuzvedas. Tāds lēmumu pieņemšanas veids pasargā sievieti no liktenīgām kļūdām, kas var sagraut ģimeni.

Uz augšu