Robs Latvijas likumdošanā izraisījis situāciju: lai tiktu pie dēla audzināšanas, kāds tēvs jau veselus trīs gadus tiesājas par savas paternitātes atzīšanu. Kā izrādās, tēviem pašlaik šādu tiesību nav un visas tiesības noteikt, kurš ir bērna tēvs, pieder vienīgi mātei. Tieslietu ministrija robu atzīst un domā, kā situāciju labot, jo ar šādu kārtību neapmierināto tēvu kļūst arvien vairāk./>

«Bērni paliek bez vecākiem» — šonedēļ «Panorāmas fokusa» temats