O 1.12.2020.

Vienas adatas pinums - Seno Amatu darbnīca Katlakalnā

FOTO: Publicitātes

Mācīties amatus ir tātad kā mācīties būt par pasaules kopāsaturētājiem! Katlakalna Tautas namā (Ķekavas novadā) trešdienās, 2015.gada 14. un 28.janvārī plkst. 18.00 kopā ar meistari Madaru Briedi atkārtos un turpinās apgūt vienas adatas pinumu. 

«Dievs ir debesīs, cilvēks - uz zemes, un amatnieks ir pa vidam. Amatnieks ir eņģelis, kas uztur sakarus starp mākslas debesīm un lietojamo zemi. Mākslinieki rada skaistus darbus, tos jābauda tāpat, tos pat nedrīkst ņemt rokās; amatnieki rada arī skaistas, bet lietojamas lietas. Skaidrs, ka pasauli kopā satur amatnieki. Un, ja pasaule kaut kur sadalās divās daļās, tad tikai tāpēc, ka tur par maz amatnieku.» - par amatnieku vietu un nozīmību tā savulaik vēstījis Imants Ziedonis grāmatā «Tik un tā».

Katlakalnā Seno Amatu darbnīcā atsāks amatnieciskās tikšanās.

Maksa par dalību nodarbībā - ziedojums pēc vienošanās (apt. 2,- - 3,- EUR)

Lūdzu pieteikties pie Guntas - 28846708

Redaktors iesaka