Latvijas dalības «Expo Milano 2015» projekta organizēšanā pieļauti būtiski pārkāpumi

FOTO: Ieva Lūka/LETA

Ekonomikas ministrijas (EM) veiktajā dienesta pārbaudē secināts, ka  Latvijas dalības «Expo Milano 2015» projekta organizēšanā pieļauti būtiski pārkāpumi, portālu «Apollo» informēja EM.

Ekonomikas ministrijā noslēgusies dienesta pārbaude, kas tika uzsākta, lai noskaidrotu un izvērtētu faktus par izstādes «Expo Milano 2015» organizāciju un tās rezultātā notikušo būvniecības un citu izmaksu sadārdzinājumu, salīdzinot ar sākotnēji paredzēto budžeta izmaksu apjomu, kā arī noskaidrotu šī projekta neveiksmīgās īstenošanas cēloņus.

Dienesta pārbaudes komisija konstatējusi, ka projektam par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē «Expo Milano 2015» nav nodrošināta atbilstoša un efektīva vadība.

Tāpat nav pietiekami vērtēti Latvijas dalības izstādē «Expo Milano 2015» iespējamie organizācijas modeļi un to riski, kā arī ir konstatēti būtiski trūkumi projektam piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrolē.

Komisija konstatējusi arī citus pārkāpumus, tai skaitā termiņu neievērošanu projekta sākuma fāzē, neatbilstoši veiktus iepirkumus, noslēgtus nekvalitatīvus līgumus un neatbilstošu to izpildes uzraudzību.

Komisija secinājusi, ka iepriekš minētās darbības nav ļāvušas projektu īstenot sākotnēji paredzēto budžeta izmaksu apjomā, termiņos un kvalitātē.

Balstoties uz komisijas ieteikumiem un pamatojoties uz Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā noteikto par amata pienākumu nepamatotu nepildīšanu, novēlotu, nolaidīgu un nekvalitatīvu pildīšanu, ekonomikas ministre Dana Reizniece - Ozola ir pieņēmusi lēmumu par disciplinārlietu ierosināšanu pret sešām EM amatpersonām, tai skaitā uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku no amata pienākumu pildīšanas tiek atstādinātas trīs EM amatpersonas.

Vienlaikus dienesta pārbaudes komisijas detalizēts ziņojums tiks nosūtīts izvērtēšanai tiesībsargājošajām iestādēm.