P 8.03.2021.

Sāksies pieteikšanās LU Fonda mecenātu stipendijām

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Pirmdien, 7.septembrī, sāksies pieteikšanās Latvijas Universitātes (LU) Fonda mecenātu stipendijām. Šogad LU Fonda mecenātu stipendijas būs iespēja saņemt bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studentiem no LU, Rīgas Tehniskajā universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Mākslas akadēmijas, Rēzeknes Augstskolas, Liepājas un Daugavpils universitātēm, kā arī 1.kursa bakalaura programmas studentiem no visām Latvijas augstskolām, ja viņi vismaz gadu ir bijuši deklarēti Jelgavas, Saldus, Salaspils vai Engures novadā.

www.fonds.lv

Pavisam LU Fonda mecenāti šogad ir izveidojuši 23 dažāda veida stipendijas, nodrošinot iespēju saņemt atbalstu 99 studentiem. Vienas stipendijas apmērs ir 700 - 5 000 eiro akadēmiskajā gadā. Kopā LU Fonds plāno izmaksāt stipendijās vairāk nekā 258 000 eiro, no kuriem 46 200 EUR sastādīs Kristapa Morberga stipendijas. LU dižmecenāta stipendijas šogad varēs saņemt 14 LU, 6 RTU un 1 LMA students. Vienas stipendijas apmērs ir 2 200 EUR/ak.gadā.

Šogad pirmo reizi tiks piešķirtas 3 jaunas stipendijas: advokātu biroja «Eversheds Bitāns» un zvērināta advokāta Māra Vainovska stipendija «Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā» pētījuma veikšanai tiesību zinātnē; divas stipendijas maģistra darba uzrakstīšanai piedāvā SIA «Groglass», kā arī pirmo reizi tiks piešķirta Vairas Vīķes Freibergas stipendija studentiem bāreņiem, kuri uzsāk savas studijas Latvijas Universitātē.

LU Fonds turpina sadarbību ar Latvijas pašvaldībām, piešķirot stipendijas novadā deklarētajiem studentiem. 2015./2016.ak.gadā uz stipendijām būs iespēja pretendēt Jelgavas, Saldus, Salaspils un Engures jauniešiem, kas šogad absolvēja vidējo mācību iestādi un ir iestājušies kādā no Latvijas augstskolām.

www.fonds.lv