1920.gads! Par ko šajā dienā rakstīja avīzēs?

FOTO: Ekrānuzņēmums/LNB digitālā bibliotēka

Laiki mainās, bet vai cilvēku tikumi? Latvijas valsts svētku gaidās piedāvājam iepazīties ar dienas avīžu ziņu saturu šajā dienā tālajā 1920.gadā. Dzīve bija raiba kā dzeņa vēders arī tolaik!

«Latvijas Vēstnesis»

Degvīna patēriņš valstī

No 1.janvāra līdz 1.jūlijam 1920.g. izlaists patēriņam 1.649,370° spirta, kas iztaisa 41.234 spaiņu 40° degvīna par pusgadu. Tā kā Latvijā ir apmēram 1.600.000 iedzīvotāju, tad iznāk, ka katrs iedzīvotājs patērē gadā 0.05 spaini jeb pusstopu. Pieņemot, ka 10% no visiem iedzīvotājiem lieto alkoholiskos dzērienus, iznāktu uz katru dzērāju 0,5 jeb 79 spaiņi gadā. Pirms kara degvīna patēriņš Krievijā bija 1 spainis uz katru iedzīvotāju gadā, tātad degvīna patēriņš Latvijā par pirmo pusgadu ir 1920.gadā ir 20 reizes mazāks nekā pirms kara Krievijā. Pēc pēdējām statistiskām ziņām Latvija ieņem alkohola patēriņa ziņā citu valstu starpā beidzamo vietu. Aprēķināts, ka valsts kase šogad ieņems par degvīnu 220.000,000 rbļ. Spirta dedzināšanai izlietoti par minēto pusgadu 375.000 pudi cilvēku barībai nederīgu kartupeļu, kas iztaisa 0,17% no visa brīvā tirdzniecībā atstātas kartupeļu ražas valstī.

Žūpības apkarošanas lietā

Iekšlietu ministrija pilnvarojusi apriņķu priekšniekus un policijas prefektu, saskaņā ar ministru kabinetā pieņemto likumu par žūpības apkarošanu, nolikt izsludinātā likuma pārkāpējiem naudas sodu līdz 10.000 rbļ. jeb brīvības sodu līdz 1 mēnesim.

«Strādnieku Avīze»

Īrijas strādnieku uzstāšanās

No Dublinas vēstīts, ka Īrijas dzelzceļnieku uzstāšanās pret munīcijas pārvadāšanu milicijas un policijas vajadzībām draud pieņemt ļoti nopietnu raksturu. Sagaidāms vispārējs streiks uz Īrijas dzelzceļiem un jau šonedēļ nodomāts apturēt kustību pa vairākām galvenajām līnijām. Visi 8000 «Great Western» dzelzceļa kalpotāji iesnieguši, lai munīcijas sūtīšanu pārtrauc, un uzsāks streiku 14.nov., ja līdz minētajai dienai prasība nebūs izpildīta. Uz vairākām līnijām kustība jau apstājusies.

«Valdības Vēstnesis»

Pilsētas uzņēmumu nodaļas ziņojums

Pilsētas uzņēmumu nodaļa paziņo, ka saskaņā ar maksas paaugstināšanu par gāzes lietošanu un citiem lieliem izdevumiem, top paaugstinātas drošības iemaksas par gāzi. Paaugstinājumu lielumus skat. sludinājumos.

Latvija un citas valstis

Ministru prezidents Ulmanis gada dienā, kad Latviju de facto atzinuse Anglija un Bermonds aizdzīts no Rīgas, nosūtīja Anglijas valdībai sekojoša satura apsveikšanas telegrammu:

Piemiņas gada dienā, kad Lielbritānija Latviju de facto atzinuse un Rīga atsvabināta no Bermonda, Latvijas valdība piemin ar dziļu pateicību to augstsirdīgo palīdzību, kuru sniedza viņas zemei, un cer, ka Britānijas valdība neatraus savu palīdzību līdz kamēr nebūs sasniegts šīs zemes mērķis – starptautiska stāvokļa galīga nokārtošana saskaņā ar tautas tieksmēm.

Ulmanis

Uz augšu