1934.gads! Par ko šajā dienā rakstīja avīzēs?

FOTO: Ekrānuzņēmums/LNB digitālā bibliotēka

Tā vien liekas, ka mūsdienu informācijas laikmetā ziņu un notikumu ir vairāk, nekā vispār spējam izlasīt un izsekot līdzi. Arī tālajā 1934.gadā ļaudis par garlaicību sūdzēties nevarēja. Svētku laikā turpinām apskatīt Latvijas dienas laikrakstu aktualitātes!

«Komunāru Cīņa»

Aizvēsturiskā laikmeta cilvēku pēdas

Netālu no Irkutskas Maltas sādžā Maltas aladēmijas ekspedīcija uzgājuši aizvēsturiskā laikmeta cilvēku dzīves vietu. Starp dažādiem ieročiem, mājas rīkiem un senlaiku dzīvnieku kauliem atrastas arī nelielas no mamuta kaula izgrieztas statuetes. Viņas atgādina Rietumeiropas teritorijā uzieto tā paša laikmeta sieviešu statuetes. Atradums dod skaidru nojēgu par senlaiku cilvēku mākslas formām. Viss atrastais pieder cilvēku nometnei, kas tur dzīvojuši 20 tūkst. gadus atpakaļ.

Apcietinātiem nedos pat apģērbu

6.novembrī Latvijas ministru kabinets pieņēmis «Papildinājumus kara sodu likumos». Starp citām «jaunām lietām» šais papildinājumos ievests šāds punkts: «Apģērbam, veļai un gultas piederumiem jābūt notiesāto pašu. Kam tādu nav, tas saņem tos no valsts par noteiktu maksu.»

Tas attiecas uz visiem ar cietokšņa sodu sodītiem Latvijas kareivjiem. Kā zināms, pārejām Latvijas iedzīvotāju kategorijām cietokšņa sods ir atcelts.

«Valdības Vēstnesis»

LTA iekšzemes ziņas

Rīgā, 10. novembrī. Valsts Prezidents A. Kviesis piesūtījis Latvijas kara invalīdu savienībai sekojošu rakstu:

«Vēlēdamies sekmēt darba gaitas šogad sāktajā savienības saimniecībā Tīnužos, nacionālās armijas 15. gada svētkos ziedoju tam nolūkam vienu četrpadsmit rindu ,,Pracnera» sējmašīnu. Līdz ar to apsveicu kara invaliīus viņu gada dienā 11. novembrī. Novēlu ikvienā vagā kaisītai sēklai nest, kā Auseklis teicis, «Priecīgu zelmeni», piedzīvojot savā saimniecībā krietnu uzplaukumu».

Nodokļu departamenta nodokļu piedzinējs paziņo

1934. g. 21. novembrī plkst. 11 Rīgā, Maskavas ielā 90, dz. 4, pārdos vairāksolīšanā Hiteļa Šeinsona 1 zobuārsta krēslu, novērt., par Ls 330,—, viņa dažādu nodokļu parāda piedzīšanai.

Rīgā, 1934. g. 9. novembri. Rīgas prēf. 2.iec. priekšnieks paziņo, ka š. g. 16. novembrī plkst. 10, Elizabetes ielā 45/47, dz. 4 pārdos atklātā vairāksolīšanā Fanijas Beķers ēdamistabas bufeti, novērtētu par Ls 270,— Rīgas pilsētas valdes finanču nodaļas prasības apmierināšanai.

Rīgas prēf. 2. iec. Priekšnieks paziņo, ka š.g. 19.novembrī plkst. 10, Elizabetes ielā 31, dz. 7 pārdos atklātā vairāksolīšanā Marijas Šperlings dīvānu,krēslus, galdus, tepiķus, spoguļus, skapjus, klavieres u. c novērt. par Ls 409,05, Rīgas apr. Valsts zemju inspekcijas prasības apmierināšanai.

Rīgas prēf. 4. iec. Priekšnieks pārdos 1934. g. 12.decembrī, plkst. 10, Karlīnes ielā 9, dz. 3, atklātā vairāksolīšanā Ķatrīnes

Bernhards dažādas ēdamistabas mēbeles un 1 rokas pulksteni, novērtētus par Ls 276.

«Sporta Pasaule»

Vilis Cimmermanis grūti saslimis

Kā jau it visiem būs zināms, Vilis Cimmermanis kādreiz bija visizcilākais skrējējs - gargabalnieks Latvijā. Viņam piederēja visi mūsu valsts rekordi, sākot ar 800 metru distanci un beidzot ar 1 stundas skriešanu. Vilis Cimmermanis savos ziedu laikos vārda pilnā nozīmē bija mūsu Paavo Nurmi. Gauži bēdīga tāpēc ir ziņa, ka Cimmermanis tagad saslimis, vēl jo vairāk tāpēc, ka slimība ir patiešām grūta — saistīta ar nierēm un bijušā mūsu rekordista dzīvība atrodas lielās briesmās. Ticēsim un cerēsim tomēr, ka spēcīgais sportista organisms pārcietīs šās grūtības un drīzi, jo drīzi atkal redzēsim to žirgtu un veselu.

Uz augšu