1938.gads! Par ko šajā dienā rakstīja avīzēs?

FOTO: Ekrānuzņēmums/LNB digitālā bibliotēka

Ir vērtīgi reizi pa reizei apstāties un atskatīties atpakaļ, lai varētu saprast, cik tālu esam nonākuši. «Apollo» Latvijas svētku laikā piedāvā iepazīties ar dienas avīžu ziņu saturu tālajā 1938.gadā. Vai kas ir mainījies? Spriediet paši!

«Brīvā Zeme»

Nolaižas no dzīvokļa loga pa virvi un piekauj nevainīgu sētnieku

Pavasara vakarā Jāņa Ābramsona dzīvoklī Kāpu ielā 23 notikusi iedzeršana, kas vēlāk pārvērtusies kliegšanā un kautiņā. Uz rīta pusi daži gājēji redzējuši, ka 2 nepazīstami vīrieši izlēkuši pa kāda nama logu pagalmā. Agrā rīta stundā arī pats Ābramsons, piedzēries, netīrām drēbēm, asiņainu seju un rokām nolaidies no sava dzīvokļa loga pa virvi un streipuļojis pa Kāpu ielu. Pret namu 13, ielu slaucījis 74 g. vecais sētnieks Otto Rībenis. «Kur ir mana sieva?» prasījis viņam piedzērušais Ābramsons. Kad Rībenis teicis, ka viņš to nezinot, Ābramsons iekliedzies: «Es tevi nositīšu!» Viņš pacēlis labo roku ar pusķieģeli un iesviedis sētniekam krūtīs. No trieciena tas pakritis, piecēlies un skrējis projām. Tad Ābramsons paķēris ielu tīrāmo dzelzs grābekli, dzinies bēgošajam Rībenim pakaļ un iesitis viņam ar grābekli tik spēcīgi pa muguru, ka kāts pārlūzis. Ābramsons tomēr vēl savās dusmās nav aprimies un sitis otrreiz. Tai brīdī no dzīvokļa uz nama trepēm iznākusi Rībeņa sieva Ludmila un sitiens nelaimīgā kārtā ķēris viņu. Drīzumā par šo uzbrukumu Jānim Ābramsonam būs jāstājas apgabaltiesas priekšā.

«Latgales Vēstnesis»

Pārrunā lopu mutes un nagu sērgas apkarošanu

Ludzā 10. novembrī notika Ludzas lopkopības rajona darbinieku sanāksme, lai saņemtu norādijumus cīņā pret draudošās lopu mutes un nagu sērgas ievazāšanu. Veterinārārsts S. Chludoks un lopkopības instruktors P. Melderis aizrādīja, ka darbinieku pirmais pienākums ir ar aizsardzības noteikumiem iepazīstināt visus sava iecirkņa lopu īpašniekus un kopējus. Tā kā sērgas baciļi tiek iznēsāti galvenā kārtā ar kājām, tad kūtī ieejot un izejot apavi jādesinficē. Sveši cilvēki kūtīs nav laižami. Kūtis jātura sausas un jāierīko ventilācija. Par lopu aizdomīgiem saslimšanas gadījumiem nekavējoši jāpaziņo attiecīgām uzraudzības iestādēm, lai visā ātrumā varētu noskaidrot slimības raksturu.

Jauni atklājumi Daugavpils piensaimniecības savienībā

LLK revidenti pabeiguši Daugavpils piensaimniecības savienības revīziju, kurā atklājušās jaunas interesantas lietas. Revīzijā konstantēts, ka savienībā valdījusi tāda kārtība, kas radijusi labvēlīgus apstākļus naudas piesavināšanā. To arī izdarījuši vairāki savienības darbinieki. Starpība starp veikalvežu nodotām naudas sumām un kases grāmatās ievestām sumām ir ap 500 ls, kas kasē nav nodoti. Gada pārskati no 1935. g. sākot līdz pat pēdējam laikam nav noslēgti pareizi: zaudējumu vietā dažkārt uzrādīta peļņa vai ievērojami samazināti zaudējumi. Uz š. g. 1. okt. revidenti bilancē konstatējuši pāri par 22.000 ls zaudējumus, no kuriem ap 12.000 ls piesavināti. Gājis zudumā arī laba daļa inventāra (piena kannas, pienotavas piederumi). Savienība tagad pieņēmusi jaunu grāmatvedi —Krūmiņu no Cesvaines piensaimniecības. Revīzijas materiāli nodoti prokuroram.

«Rīts»

Jaunā Turcijas prezidenta pirmā intervija pa tālruni

Londonā, 14. novembrī. (Plkst 2). Jaunais Turcijas prezidents Inoniu vakar pa tālruni sniedzis pirmo interviju angļu žurnālistiem. Viņš paskaidrojis, ka katrā ziņā turpinās Kemala Ataturka uzsākto darbu. To, ka viņš kļūšot nākošais Turcijas prezidents, Inonu esot zinājis jau agrāk. Viņš pastāstījis arī, ka bijis klāt pie Kemala Ataturka nāves gultas un devis mirstošam prezidentam solījumu turpināt nostiprināt to, ko uzcēlis Ataturks. Kad Kemals Ataturks dzirdējis šo solījumu, viņš pasmaidījis un brīdi vēlāk miris.

Slovaku karavīri nošāvuši čeku virsniekus

Londonā, 14. novembrī. (Plkst 3 naktī). «Daily Mail» šīsdienas numurā ziņo par nopietnu starpgadījumu, kāds noticis Slovākijā, un kas draud ar tālākām, ļoti bīstamām sekām. Kādā slovaku karaspēka vienībā, kuru komandējuši čeku virsnieki, izcēlušies nemieri, kuru rezultātā slovaku karavīri vairākus čeku virsniekus nošāvuši. Lai gadījums, kas visā Čekoslovakijā radijis ārkārtīgu satraukumu, neradītu šķelšanos Bohēmijas un Slovākijas starpā, tad paredzams, ka valdība nemieru apspiešanai spers drakoniskus soļus. Jau šodien Neuszolnā sanāks kara tiesa, kurā sagaidāms visiem vainīgiem slovaku karavīriem piespriedīs nāvessodu. Ar to, domājams, plaisa, kas draud izcelties Slovākijas un Bohēmijas starpā, būs novērsta.

Uz augšu