8 dabas parki un takas saulaino brīvdienu baudīšanai

FOTO: visitjurmala.lv

Priekšā četras brīvdienas, kuras solās būt arī gana siltas un saulainas. Lai arī šajās dienās gana daudz pasākumi norisinās pilsētas centros, dabas mīļotājos aicinām ar ģimenēm doties svaigā gaisā. Lūk, astoņas dabas takas un parki, kuros baudīt gleznainas ainavas un svaigu gaisu.

 

Latgalē: Dabas parks «Daugavas loki»

Dabas parks atrodas Latgales dienvidaustrumos, netālu no Daugavpils, tas izveidots, lai saglabātu unikālos dabas kompleksus, kultūrvēstures vērības, kā arī maz pārveidotās savdabīgās ainavas. Dodies aplūkot Daugavas gleznainos līkumus un plašus ainavu skatus.

Daugavas loki tiek uzskatīti par senākajiem ielejas veidojumiem Latvijā. Dabas parks «Daugavas loki», kā daļa no aizsargājamo ainavu apvidus «Augšdaugava», 2004. gadā atzīts par NATURA 2000 teritoriju, bet 2011.gadā iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

 

Kurzemē: Pūrciema baltās kāpas taka

Pūrciema baltā kāpa Rojas novadā ir apmēram 20 metrus augsta un radusies Litorīnas jūras laikā. Šajā vietā arheoloģiskajos izrakumos atrastas tūkstošiem gadu vecas neolīta laikmeta māla figūriņas. Šī vieta patiks neskartas dabas cienītājiem, kas izbauda brīvo laiku klusos un saulainos mežos blakus jūrai. 

Blakus baltajai kāpai izveidota dabas taka gar Pilsupītes krastiem. Izejot taku, iespējams iepazīties ar to, kā veidojusies smilšu strēle un kā mainījusies daba laika un cilvēku ietekmē. Šī vieta sniedz liecības par Neolīta laika cilvēku apmetnes vietu.

 

Zemgalē: Aklais (Jūgu) purvs

Dabas liegums «Aklais purvs» ir iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) sarakstā – Natura 2000 tīklā. Šī vieta pārsteigs ar ainavību turp sastopamo purva ainavu, ezeriņu un slēgto meža ainavu dēļ.

Dabas lieguma «Aklais purvs» teritorijā Jaunjelgavas novada Daudzeses pagastā ir izveidota koka laipa, kas ved pa Aklo jeb Jūgu purvu, ļaujot aplūkot purva biotopus un tajā mītošo dzīvo radību. Purvā izveidotā laipa ved no piemiņas vietas, kas izveidota par godu Otrā pasaules kara laika kaujām, gar Ģirupes upi līdz Ģirupes ezeram. Ģirupes ezera krastā ir izveidota neliela skatu platforma takas līmenī ar soliem, lai takas apmeklētāji varētu baudīt Ģirupes ezera burvību un smelties mieru. 

Izbūvēta laipa gar ezeru un izbūvēta skatu platforma takas līmenī. Ir uzstādītas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas robežzīmes.

 

Vidzemē: Lielezera dabas taka

Lielezera dabas taka atrodas Limbažos, Lielezera ziemeļaustrumu galā. Tā ir 3,6 kilometrus gara un tās galā izbūvēts putnu novērošanas tornis. Tajā atrodas arī bērnu rotaļu laukums, atpūtas vietas, laivu piestātne, kā arī gājēju tiltiņš un pontoniem. 

Dabas taka atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervētā, kas ir īpaši aizsargājama dabas teritorija. 

 

Latgalē: Rāznas nacionālais parks un Akmeņu taka

Rāznas nacionālais parks ir viens no Latvijas lielākajiem parkiem, tas atrodas Rēzeknes novadā. Šai vietā iespējams iepazīt Latvijas ezeru skaistumu, jo parka teritorijā atrodas Rāznas ezers, Ežezers, Salājs, Bižas, Zosnas, Ismeru - Žogotu un Viraudas ezeri.

Rāznas nacionālais parks izveidots, lai saglabātu dabas vērtības, kā arī raksturīgo Latgales kultūrainavisko vidi plašā Latgales teritorijā.

Rāznas nacionālajā parkā, Mākoņkalna apkārtnē atrodas Akmeņu taka. kurā apskatāmi četri ievērojami akmeņi - Plakanais akmens, Āža mugura, Velna pēda un Zirga pēda. Takas garums ir nedaudz vairāk kā viens kilometrus.

 

Kurzemē: Papes ezera dabas taka

Papes ezera dabas taka sākas pie Papes kanāla Papes ciemā Rucavas novada Rucavas pagastā un 32 klilometru garumā ved apkārt Papes ezeram, kas ir lagūnas tipa ezers Pa ceļam iespējam baudīt putnu vērošanas torņus, pļavas, savvaļas dzīvniekus, mežus un arī Papes bāku.

Pa ceļam izvietotas vairākas atpūtas vietas, kur baudīt gleznainu ainavu un dabu.  Dabas taku iespējams iet ne tikai ar kājām, bet arī izmantojot kalnu velosipēdu.

 

Zemgalē: Mazmežotnes dabas taka

Mazmežotnes dabas taka atrodas dabas parka «Bauska» dabas aizsardzības teritorijā, Zemgales līdzenuma centrālajā daļā. Parks atzīts par «Natura 2000» – Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju. Netālu no takas atrodas gan Mežotnes, gan Rundāles pilis.

Lai vairāk pievērstu uzmanību dabas aizsardzībai, dabas taka iepazīstina ar dažādiem augiem, dzīvo radību, kas aicinās pievērst lielāku uzmanību to iepazīšanai un saudzēšanai.

Dabas taka sākas ar nelielu gravu, kurai pa vidu plūst ūdens tērcītes. Taka ved cauri neierastai Zemgales ainavai - gravai. Šeit aug vairāki ozoli, liepas, bet no krūmiem dominē lazdas. Gar vienu takas malu plešas graudaugu , rapšu lauki. Gar takas otru pusi paveras Lielupes palieņu pļavas. Dabas taka noslēdzas pie Vīna kalna – sena pilskalna, kur agrāk bijusi 5.-9.gs. kulta vieta un 13.gs. nocietināta krustnešu apmetne.

 

Vidzemē: Ragakāpas dabas parks

Ragakāpas dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas atrodas Jūrmalā. Tajā aplūkojamas ar vecu priežu mežu apaugušas kāpas, gleznainie jūras skati un, protams, Ragakāpa, kas ir 17 metrus augsta.

Dabas parka teritorijā ir izveidotas divas dabas takas - viena no tā veidota pārsvarā no koka laipām un divu kilometru garumā ved cauri priežu mežam. Vienas takas galā iespējams nokļūt arī uz otras

Dabas taka sniedz informāciju par parka dabas daudzveidību, Ragakāpas ainavu neparasto vēsturi, sastopamajiem augiem, dabiska veca priežu meža attīstību un kukaiņu atstātajām pēdām mežā. Dabas parka nemitīgi mainīgā ekosistēma ir daudzu retu sugu vienīgais patvērums. Tajā konstatēti septiņi Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi, to skaitā embrionālās kāpas, baltās kāpas, mežainās jūrmalas kāpas un dabiski attīstījušies veci skujkoku meži.

Uz augšu