Zaudēta tiesa KNAB - par labu Jurašam tiks piedzīti € 1800

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Augstākā tiesa (AT) atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību procesā, kurā kasācijas sūdzību bija iesniedzis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), lietā par 1800 eiro piedzīšanu par labu bijušajam KNAB Operatīvo izstrāžu nodaļas priekšniekam Jurim Jurašam, prasībā pret biroju par atšķirīgas attieksmes izbeigšanu, informēja AT pārstāve Baiba Kataja.

AT izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus secināja, ka nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tālākveidošanā.

Līdz ar to ir stājies spēkā 26.aprīļa Rīgas apgabaltiesas lēmumus ar kuru par labu Jurašam no KNAB nolemts piedzīt zaudējumus 800 eiro, kā arī morālā kaitējuma kompensāciju 1000 eiro apmērā.

Jau vēstīts, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pērn nolēma, ka birojam jāatmaksā 1800 eiro zaudējumi un morālā kaitējuma atlīdzinājums Jurašam, prasību apmierinot daļēji. Tiesa nolēma atcelt KNAB bijušā priekšnieka Jaroslava Streļčenoka 2015.gada 4.decembra rīkojumu par disciplinārlietas izbeigšanu. Tiesa atzina, ka KNAB ir pārkāpis atšķirīgas attieksmes aizliegumu, kas radījis nelabvēlīgas sekas pret Jurašu, un nolēma piedzīt no KNAB par labu Jurašam zaudējumus 800 eiro un morālā kaitējuma atlīdzinājumu 1000 eiro apmērā.

Tiesa noraidīja Juraša prasību pret KNAB daļā par Ētikas komisijas 2015.gada 14.septembra lēmumu atzīšanu par spēkā neesošu. Iepriekš vēstīts, ka KNAB Ētikas komisija Juraša paustajā intervijā «Ir» saskatīja Ētikas kodeksa pārkāpumus un pret Jurašu tika sākta disciplinārlieta, kas noslēdzās ar aizrādījumu.

Paralēli norit vēl viena tiesvedība, un Administratīvā rajona tiesa 6.martā apmierināja Juraša pieteikumu atzīt par spēkā neesošu rīkojumu atbrīvot viņu no amata KNAB. Tiesā pret biroju vērsušies gan Jurašs, gan ilggadējā KNAB amatpersona Juta Strīķe, kā arī bijusī KNAB Izmeklēšanas nodaļas vadītāja Lienīte Šikore.

Jau ziņots, ka KNAB tika veikta reorganizācija un ar KNAB nu jau bijušā priekšnieka Streļčenoka rīkojumu izveidota vērtēšanas komisija, kas konstatēja, ka četru darbinieku profesionālā kvalifikācija un pieredze neatbilst nevienam no reorganizācijas rezultātā izveidotajiem amatiem izvirzītajām obligātajām profesionālās kvalifikācijas un pieredzes prasībām.

Starp minētajiem četriem darbiniekiem, ar kuriem dienesta tiesiskās attiecības tika izbeigtas, ir Operatīvo izstrāžu nodaļas priekšnieks Jurašs, viņa vietnieks Mārtiņš Lode un Izmeklēšanas nodaļas vadītāja Šikore. Rīkojumu, kas paredz izbeigt dienesta tiesiskās attiecības, saņēma arī kāda Juridiskās nodaļas galvenā speciāliste.

Uz augšu