Lielākajiem projektiem VNĪ būvuzraudzību veiks pašu spēkiem

Notiek Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas Gaismas pils būvniecība.

FOTO: Evija Trifanova/LETA

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) vērienīgāko projektu būvuzraudzību turpmāk veiks pašu spēkiem, informē uzņēmums.

Patlaban iekšējā būvuzraudzība tiks veikta Okupācijas muzejam, Jaunā Rīgas teātra būvniecībai, kā arī prokuratūras iestāžu topošajai centralizētajai ēkai Aspazijas bulvārī 7, kurā līdz 2021.gadam izvietosies prokuratūras iestādes no 10 dažādām adresēm.

VNĪ informēja, ka sāktajā pārmaiņu procesā efektīvai valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanai, sperts vēl viens būtisks solis - VNĪ projektu vadības komandu papildina jauna Būvuzraudzības daļa.

VNĪ, izvērtējot projektus, secinājis, ka veiksmīgāk daļai projektu būvuzraudzību nodrošināt ar VNĪ iekšējiem resursiem. Tas ļaus ietaupīt projekta vadības resursus, jo zudīs nepieciešamība pēc būvuzraudzības pakalpojuma iepirkšanas un līguma vadības ārpakalpojumā. Turklāt VNĪ un valsts gūs lielāku pārliecību par būvdarbu izpildes gaitu un dokumentācijas kvalitāti, kas kopumā veidos finansiālu ieguvumu un labāku rezultātu.

"Šis ir vēl viens solis, lai stiprinātu VNĪ kompetenču loku un centralizētu valsts nekustamo īpašumu pārvaldību, kā arī pilnveidotu darbu pie attīstības projektiem. Mums ir sarežģīti kultūras mantojuma projekti, kuri prasa īpašu uzraudzību, piemēram, šogad esam izkustinājuši vairākus lielus, vēsturiski sarežģītas virzības projektus - Okupācijas muzeju un Jauno Rīgas teātri. Iekšējā būvuzraudzība dos papildu pārliecību, ka būvdarbi tiks veikti termiņos un kvalitātē, kā esam solījuši sabiedrībai," sacīja VNĪ valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis.

Lai veiktu būvuzraudzību, VNĪ nekustamo īpašumu attīstības projektu pārvaldē izveidota atsevišķa struktūrvienība, kura apvieno sertificētus būvuzraugus ar visām nepieciešamajām kompetencēm, tostarp ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraudzībai, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvuzraudzībai, elektroietaišu, vājstrāvu sistēmu un tīklu būvuzraudzībai un citām.

Turklāt VNĪ sertificētie būvuzraugi bez Ministru kabineta noteiktajiem pienākumiem veiks arī papildu pienākumus - materiālu saskaņošanu pirms izbūves un ievešanu būvobjektā, būvdarbu izmaiņu aktu pārbaudi, papildu darbu izmaksu kontroli un citus. Atbilstoši valsts normatīviem būvuzraugu pienākumi ir: būvdarbu veikšanas gaitas un darbu izpildes kontrole, darbu atbilstības būvprojekta risinājumiem, kā arī dokumentācijas pārbaude atbilstoši pasūtītāja noslēgtajam līgumam ar būvnieku, pieņemot tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam, materiālu iestrādes tehnoloģijām un normatīvajos noteiktajām prasībām.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka šovasar VNĪ divas reizes izsludināja iepirkumu par Okupācijas muzeja pārbūves būvuzraudzību, taču pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbilda VNĪ prasībām.

Kopumā VNĪ sāktās programmas "100 adreses Latvijas valsts simtgadei" ietvaros uzņēmums šobrīd īsteno 32 nozīmīgus attīstības projektus 135 miljonu eiro apmērā.

Uzņēmuma pārziņā ir vairāk nekā 500 ēku īpašumu 1,8 miljonu kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4100 zemes īpašumu vairāk nekā 10 miljonu kvadrātmetru platībā. Uzņēmums dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija. VNĪ strādā 580 darbinieku.