PTAC brīdina par nedrošu atrakciju "Jump and Fly"
Papildināts

FOTO: www.ventasbalss.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) brīdina, ka atrakcijas iekārtas "Jump and Fly" lietošana var radīt riskus cilvēka veselībai un dzīvībai un aicina neizmatot šo pakalpojumu, īpaši ņemot vērā, ka atrakcijas lietošanas laikā ir noticis nelaimes gadījums.

Atrakcija "Jump and Fly" ietver nolēkšanu no pacēlāja uz zemē novietota piepūšamā matrača.

PTAC aicina neizmatot atrakciju "Jump and Fly" un informē, ka atrakciju pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sniegt tikai drošu, cilvēka dzīvībai un veselībai nekaitīgu atrakciju pakalpojumu un pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par sniegtā pakalpojuma drošumu. Līdz ar to jebkāda apliecinājuma parakstīšana, ka klients pats apzinās riskus un uzņemas atbildību, neatbrīvo pakalpojuma sniedzēju no atbildības par nedroša pakalpojuma sniegšanu.

Līdz apstākļu noskaidrošanai PTAC iekārtas lietošanu ir apturējis, jo PTAC rīcībā nav apliecinājuma, ka atrakcija "Jump and Fly" atbilstu publisko atrakciju iekārtām noteiktajām drošības prasībām, savukārt atrakcijā izmantotais pacēlājs ir bīstamā iekārta, kas paredzēta darbu veikšanai augstumā un šāda tipa pacēlājus ir aizliegts izmantot publiskai lietošanai izklaides pasākumos.

"Ghetto Games" projektu direktore Sanda Gertnere aģentūrai LETA sacīja, ka minētajā nelaimes gadījumā jaunietis "LGK Atrakcijas" atrakcijā "Jump and Fly" pēc lēciena neveiksmīgi piezemējās.

"Jaunietis lēcienu bija veicis vairākas reizes, taču pēdējā reizē lēciena brīdī jaunietis sabijās un ar rokām centās saķert izlēkšanas platformas malu. Tā rezultātā, piezemēšanās brīdī, jaunietis daļēji atsitās pret pūsli un noslīdēja uz asfalta. Ar cietušo ģimeni esam regulārā saziņā un patlaban norisinās atveseļošanās process," sacīja Gertnere.

Viņa papildināja, ka "Ghetto Games" Ventspils festivālā jau vairākus gadus izmanto "LGK Atrakcijas" atrakciju "Jump and Fly". "Piedalīšanās šajā atrakcijā vienmēr notiek profesionāļu vadībā un ja lēciens notiek atkārtoti - katru reizi dalībnieks tiek noinstruēts par drošības aspektiem. Arī šajā gadījumā cietušajam, pirms piedalīšanās, tika dotas norādes kā pareizi izmantot atrakciju," sacīja Gertnere.

"Ghetto Games" projektu vadītāja atzīmēja, ka katrs dalībnieks, pirms lēciena, parakstās par to, ka uzņemas pilnu atbildību un ievēros drošības norādījumus - nepilngadīgu bērnu gadījumā, viņu vecāki parakstās.

"Nekavējoties pēc nelaimes gadījuma, cietušajam jaunietim tika sniegta medicīniskā palīdzība un patlaban norisinās atveseļošanās process," sacīja Gertnere.

Viņa norādīja, ka ar "LGK Atrakcijām" sadarbojas jau vairākus gadus, kā arī vairākus gadus izmanto atrakciju "Jump and Fly" savos pasākumos. "Esam pārliecināti par "LGK Atrakcijas" profesionalitāti. Mums ļoti žēl, ka tā ir noticis un novēlam cietušajam ātru izveseļošanos," viņa uzsvēra.

Tostarp "Ghetto Games" projektu direktore sacīja, ka pašlaik PTAC izskata situāciju un, ja PTAC gala rezultātā lems, ka atrakcija nav droša publiskai lietošanai "LGK Atrakcijas" turpmāk to vairs nepiedāvās un izņems no piedāvājuma.

Atrakcija tika piedāvāta "Ghetto Games" organizētajā “GG Fest” Ventspilī no šā gada 27. līdz 29. jūlijam.

Zināms, ka šo pakalpojumu piedāvāja SIA “LGK Atrakcijas” un biedrība “Streetbasket”. Pašlaik lieta saistībā ar atrakcijas "Jump and Fly" atbilstību drošuma prasībām ir izskatīšanā, un PTAC ir pieprasījis informāciju no iesaistītajām pusēm.