NVA: Uzņēmēji nepilnīgi novērtē personas ar invaliditāti un pirmspensijas vecuma cilvēkus

Uz augšu