Mātei par savu bērnu knaibīšanu piemēro piespiedu darbu

Uz augšu