"ABLV Bank" līdz 2018. gada beigām atguvusi aktīvus 355 miljonu eiro vērtībā

"ABLV bank" logo.

FOTO: Reuters / Scanpix

Likvidējamā AS "ABLV Bank" līdz 2018. gada beigām atguvusi aktīvus 355 miljonu eiro vērtībā, liecina bankas 2018. gada finanšu pārskats.

Pārskata auditu veica zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA "Nexia Audit Advice".

Līdz 2018. gada beigām banka atguvusi aktīvus 355 miljonu eiro vērtībā, tai skaitā no kredītiem vairāk nekā 150 miljoni eiro un vērtspapīriem - 190 miljoni eiro.

Bankā piebilda, ka aktīvu apjoms ir pilnīgi pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus pilnībā.

2018. gada beigās visvairāk kredītu tika izsniegti Latvijā - 578,58 miljoni eiro, kam seko Krievija - 50,13 miljoni eiro, Lietuva un Ukraina - pa 14 miljoniem eiro, kā arī Lielbritānija - 5,13 miljoni eiro.

"ABLV Bank" koncerns pērn strādāja ar 29,07 miljonu eiro lieliem zaudējumiem iepretim 48,27 miljonu eiro peļņai 2017. gadā.

Banka kopējais aktīvu apjoms 2018. gadā bija 2,4 miljardi eiro, tajā skaitā naudas līdzekļi Latvijas Bankā - viens miljards eiro.

Bankas kapitāls un rezerves 2018. gadā veidoja 295,8 miljonus eiro, bet pērn nodokļos valsts budžetā samaksāti 15,6 miljoni eiro.

Kā ziņots, pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) izplatītā paziņojuma 2018. gada 13. februārī un 23. februārī sekojošā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes lēmuma, lai maksimāli aizsargātu klientu un kreditoru intereses, 26. februārī "ABLV Bank" akcionāru ārkārtas sapulce pieņēma lēmumu par bankas pašlikvidāciju.

Lēmums tika pieņemts pēc tam, kad Eiropas Centrālā banka un Vienotā Noregulējuma valde nolēma, ka "ABLV Bank" ir jālikvidē atbilstoši vietējai - Latvijas likumdošanai. FKTK pieteikumu par pašlikvidāciju apstiprināja 2018. gada 12. jūnijā, kas uzskatāms par sabiedrības likvidācijas uzsākšanas dienu.

» Par "ABLV" likvidatoru kļūst LU profesors un jurists Ringolds Balodis; alga 19 000 eiro mēnesī

2018. gada 18. jūnijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" banka publicēja paziņojumu par likvidāciju, kas bija sākums kreditoru prasījumu pieteikumu iesniegšanas trīs mēnešu termiņam. Likumā noteiktajā termiņā tika saņemti pieteikumi par 98% kreditoru prasījumiem. Kreditori savus prasījumus var iesniegt arī pēc noteiktā termiņa, vienīgi šādi kreditori kvalificēsies citai kreditoru prasījumu izmaksu kārtai, kā to paredz Kredītiestāžu likums.

Pēc kreditoru pieteikumu termiņa beigām bankas likvidācijas komiteja sāka atzīt kreditoru prasījumus. Tā ietvaros tika izskatīti kreditoru prasījumu pieteikumi un tiem pievienotie dokumenti, atzīstot vai noraidot prasījumus un/vai norādot uz konstatētajiem trūkumiem. Bankā piebilda, ka kreditoru prasījumu atzīšana nozīmē to, ka iesniegtie dokumenti ir pietiekami, lai kreditoru iekļautu sarakstā. Tam sekos kreditoru pārbaudes, kas notiks saskaņā ar FKTK šā gada 6. martā saskaņoto metodoloģiju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un sankciju atbilstības kontrolei.

» FKTK padomnieks: "FinCEN" varētu atsaukt priekšlikumu par sankcijām pret "ABLV Bank"

Metodoloģijā, ko izstrādājusi konsultantu komanda no starptautiskā konsultāciju uzņēmuma "EY", noteiktas kreditoru pārbaudes prasības, ņemot vērā labāko starptautisko praksi un normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju jomā.

Pēc atbilstības pārbaužu veikšanas sāksies kreditoru naudas izmaksas process, sākot ar tā dēvētās otrās kārtas kreditoriem. Pirmās kārtas kreditoru prasījumu - par noguldījuma apmēru līdz 100 000 eiro - naudas izmaksa jau ir nodrošināta kopš 2018. gada 3. marta, izmaksājot to caur Noguldījumu garantiju fondu.

Likvidācijas procesa mērķis ir apmierināt "ABLV Bank" kreditoru prasības 100% apmērā, ja vien tam nebūs likumisku šķēršļu, jo gan uzsākot likvidāciju, gan šobrīd bankas aktīvi būtiski pārsniedz tās saistību apmēru. Sabiedrība paredz, ka līdz 2021. gada beigām būs izmaksāta lielākā daļa no visa noguldījumu apmēra, kā arī uzsāktas citu kreditoru prasījumu, tai skaitā par obligācijām un pakārtotajām prasībām, izmaksas.

Uz augšu