O 24.11.2020.

Mežā paslēpti atkritumu kalni. Pie atkritumu apsaimniekotājfirmas īpašnieka uziet nelegālu izgāztuvi

Foto: Atkritumi Lucavsalā

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Valsts vides dienests (VVD) uzgājis tūkstošiem kubikmetru atkritumu īpašumā, kas pieder vienam no atkritumu apsaimniekošanas firmas "Ķilupe" īpašniekiem - Andrim Saulītim, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums "de facto".

Nelegālais atkritumu kalns atrodas tieši blakus kompānijas "Ķilupe" teritorijai, tādēļ tiek pārbaudīts arī tas, vai ar notikušo nav saistīts arī pats uzņēmums.  

VVD aizvadītā gada nogalē saņēma ziņojumu par to, ka Ogresgala pagastā kādā meža teritorijā izgāzti sadzīves atkritumi. Pēc aculiecinieka ziņotā, nolīdzinātā laukumā bija redzami papīri, plastmasas, auduma atliekas, stikli, dažāds iepakojums, arī bīstamie atkritumi, piemēram, nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas, medikamenti un šļirces.

Vispirms VVD zemes īpašniekam pieprasīja paskaidrojumus, bet mēnesi vēlāk vides inspektors teritoriju pārbaudīja klātienē un secināja - 

teritorijā ir atkritumu kaudze aptuveni 11 500 kubikmetru platībā.

VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes daļas vadītāja vietnieks, Piesārņojuma kontroles sektora vadītājs Kalvis Avotiņš, ar kuru kopā raidījums "de facto" apmeklēja norādīto vietu, stāsta: "Šī kaudze tika fiksēta pārbaudes ziņojumā. Attiecīgi tika uzdots lēmumus nekustamā īpašuma īpašniekam veikt šo atkritumu izvešanu, nodošanu. Attiecībā uz pirmreizējām darbībām - uzzinot šo informāciju, tika pieprasīti skaidrojumi no blakus esošā uzņēmuma, ņemot vērā to cēlonisko sakarību ar nekustamo īpašumu un tā fizisko atrašanos."

Par notikušo pilnā mērā atbildību uzņēmies zemes īpašnieks Andris Saulītis. Viņš ir atkritumu biznesa pārstāvis un viņam pieder divi uzņēmumi - SIA "Marss", un 68.75% firmā "Ķilupe". Otrs "Ķilupes" līdzīpašnieks ir Ogres pašvaldība. Abas firmas apkalpo tuvējos novadus.

Vietai, kur VVD konstatēja atkritumus, apkārt ir meži, aizauguši brikšņiem, un lauki, kuros sazēluši latvāņi, bet no ielas puses priekšā ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma "Ķilupe" teritorija.

Uz vietu, kur atklāja atkritumus, ar automašīnu var piekļūt tikai šķērsojot SIA "Ķilupe" teritoriju. 

Vai pastāv iespēja, ka mežā slēpta daļa no legāli savāktiem atkritumiem, kas citādi būtu jāved apglabāšanai uz poligonu Getliņos, maksājot vairāk nekā 70 eiro par tonnu, jautā raidījums. Tas ir viens no jautājumiem, ko šobrīd pārbauda vides inspektori, analizējot  "Ķilupes" sniegtos datus par apsaimniekoto atkritumu apjomiem, izcelsmi, plūsmām un to tālāko ceļu.

Uzņēmuma valdes locekle Ilma Saulīte no intervijas "de facto" atteicās, atsūtot rakstiski viedokli: "Informējam, ka SIA "Ķilupe" sadarbojas ar VVD, sniedzot pieprasīto informāciju un paskaidrojumus. Uzņēmums nevar sniegt paskaidrojumus par citas personas darbībām savā privātīpašumā, līdz ar to sniegt plašākus komentārus uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem nevaram."

Andris Saulītis ir ne vien "Ķilupes" līdzīpašnieks, bet arī valdes priekšsēdētājs.

Uzņēmums arī VVD paskaidrojis, ka par konkrēto situāciju atbild Andris Saulītis kā privātpersona.

Viņš pats zemesgabalā atklāto kaudzi saziņā ar vides uzraugiem gan dēvē par siltumnīcu zemi ar nelielu atkritumu piejaukumu. Taču dokumentus par atkritumu izcelsmi uzrādīt nevar.

"Faktiski ir tā, ka tajos skaidrojumos nav minētas konkrētas personas, nav norāžu vai iesniegti rēķini, cita dokumentācija, kas apliecina izcelsmi jau no konkrētām personām - par augsnes iegādi vai kā savādāk. Tādēļ visā informācijas kopumā, kas ir mūsu rīcībā, ir šīs pretrunas, un attiecīgi notiek vēl citu apstākļu un faktu noskaidrošana," raidījumam apliecina VVD pārstāvis Kalvis Avotiņš.

Andris Saulītis detalizētas atbildes uz "de facto" jautājumiem nesniedza, nosūtot rakstisku viedokli par notikušo: "Saistībā uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem detalizētas atbildes un skaidrojumus esmu sniedzis VVD.

VVD ir pieņēmis lietā konstatētajiem faktiem atbilstošus un pamatotus lēmumus, uzliekot man pienākumu noteiktā termiņā veikt īpašuma sakārtošanu.

VVD lēmumus neesmu apstrīdējis, tos ievēroju un izpildu. Plašākus komentārus sniegt nevēlos."

Atkritumu izvešanai ir dots laiks līdz septembra beigām. Jau maija vidū zemes īpašnieks ziņoja, ka teritorija ir attīrīta.

Pagājušajā nedēļā Vides inspektors apmeklēja Saulīša īpašumu un secināja, ka iepriekš fiksētie atkritumi tur patiešām vairs neatrodas. Un teritorijā strādāts ar traktortehniku. Saulītis dienestu informējis, ka aprīlī daļa atkritumu, gandrīz tūkstoš kubikmetru, aizvesti. Tā gan ir tikai desmitā daļa no sākotnēji konstatētā.

Tādēļ vides dienests vēlas pārliecināties, vai atkritumi nav paslēpti uzbērumā un plāno uzdot īpašniekam veikt grunts piesārņojuma laboratorisku novērtēšanu.

"Tādu varbūtību mēs neizslēdzam, jo par to mēs nevaram pārliecināties (..) pēc papildus informācijas prasīšanas, skaidrojumiem un tā tālāk, tad varētu tikt pieņemts lēmums par kontrolurbumiem, kas varētu apliecināt, ka konkrētajā nekustamajā īpašumā šie atkritumi nav apglabāti. Jo tā būtu viena no klasiski pierādāmām lietām, atrokot mēs redzam - ir vai nav," saka Kalvis Avotiņš.

Pagaidām VVD pārbaude turpinās un nav iztecējuši arī termiņi, kas doti teritorijas sakopšanai.

Ogres pašvaldība par sava biznesa partnera īpašumā atklāto nekārtību nav informēta un tā par notikušo uzzināja no raidījuma "de facto".

Aktuālākās ziņas