Sv 6.12.2020.

Virpuļviesuļa izpostītajām saimniecībām Balvu novada pašvaldība varētu piešķirt līdz 2 580 eiro

Virpuļviesuļa nopostītā saimniecība "Krastiņi" Balvu novadā

FOTO: Kristians Drake/Twitter

Saimniecības Balvu novada Bērzpils pagastā, kas aizvadītās nedēļas nogalē cietušas no virpuļviesuļa, no pašvaldības varēs saņemt līdz 2580 eiro atbalstu,  informē novada domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs (LZS).

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā" Sociālā dienesta izveidotā Sociālo lietu komisija personai var piešķirt pabalstu līdz sešu Ministru kabineta noteikto minimālo mēnešu darba algu apmēram gadā.

Tas nozīmē, ka lielākais iespējamais pabalsta apmērs ir 2580 eiro.

Tuvākajā laikā tiks sasaukta Sociālo lietu komisija, lai pieņemtu lēmumu par finansiālā atbalsta apjomu cietušajām saimniecībām. Pušpurs prognozēja, ka lēmumu par atbalsta apmēru varētu pieņemt šonedēļ.

"Pāris sekunžu laikā virpuļviesulis aiz sevis atstājis milzīgus postījumus. Tomēr pats galvenais, ka postošajā dabas stihijā necieta paši cilvēki. Pašvaldība tās iespēju robežās sniegs finansiālu atbalstu tiem, kuru saimniecības ir nopostītas. Bet aicinu arī iedzīvotājus būt atsaucīgiem un sniegt savu atbalstu - darbaspēka, materiālo vai finansiālo. Jebkura palīdzība būs noderīga, lai likvidētu nelaimes sekas," aicināja domes priekšsēdētājs.

Vienlaikus atbalstīt cietušos pašvaldība lūgs arī valsti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Cietušajā zemnieku saimniecībā "Krastiņi" pastāstīja, ka aptuveni trīs minūtes ilgušā virpuļviesuļa laikā saimniecībā tobrīd atradās tās saimnieks un viņa 87 gadus vecā māte. Sieviete darbojusies āra virtuvē, bet dēls garāžā. Viņi virpuļviesulī nav cietuši.

» Virpuļviesuļa nopostīto māju īpašnieki lūdz palīdzību saimniecības atjaunošanai

Zemnieku saimniecībā stāstīja, ka virpuļviesulis ne tikai pacēlis gaisā ēku jumtus, tās sagraujot, bet arī pacēlis gaisā no ēkām dažādus lielgabarīta priekšmetus, piemēram, saldētavu, kas vēlāk atrasta tuvējā laukā. Tāpat virpuļviesuļa noceltās pirts jumta daļas trāpījušas pļavā esošajai govij, to savainojot.

Saimniecībā atzina, zaudējumi tiek apzināti, bet dabas stihija ir pilnībā to iznīcinājusi. "Palikuši tikai lopi un cilvēki," piebilda zemnieku saimniecībā.

Aktuālākās ziņas