Koalīcija LU rektora jautājumu komentē izvairīgi. Galvenais esot uzlabot augstskolu sistēmu kopumā

Aktuālākās ziņas