Iesniegta sūdzība par VNĪ rīkoto Dailes teātra fasādes atjaunošanas iepirkumu
Papildināts

FOTO: Evija Trifanova/LETA

SIA "TecPro Construction" Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) iesniegusi sūdzību par VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) rīkoto iepirkumu Dailes teātra fasādes un inženiertīklu vienkāršotai atjaunošanai, liecina informācija IUB mājaslapā.

"TecPro Construction" sūdzību iesniegusi jau 16. augustā, taču sūdzības izskatīšanas datums vēl nav noteikts.

VNĪ iepriekš noteiktais pretendentu pieteikšanās termiņš bija 19. augusts, taču 21. augustā un 26. augustā šajā iepirkumā tika veikti grozījumi. Patlaban noteikts, ka pretendenti var pieteikties līdz 5. septembrim.

VNĪ Būvniecības iepirkumu sektora vadītājs Ģirts Norlinds portālam Apollo norādīja, ka "iesnieguma iesniegšana IUB no pretendentu puses ir iepirkumu procesā paredzēta iespēja, kas vēl nenozīmē, ka iesniegums ir pamatots. VNĪ ir iesniedzis nepieciešamo informāciju izskatīšanai IUB un rīkosies atbilstoši IUB norādījumiem."

"Publisko iepirkumu likumā ir paredzēta iespēja pretendentiem vērsties ar iesniegumu IUB, ja tie uzskata, ka iepirkums satur to tiesību aizskārumu. Pretendentam ir iebildumi par izvirzīto prasību par iepriekšējās pieredzes nepieciešamību publiskas ēkas būvdarbos, kā arī tehniskajās specifikācijās iekļauto nosacījumu par noteikta siltumenerģijas ietaupījuma rādītāja sasniegšanas pēc projekta īstenošanas," piebilda Norlinds.

"IUB likumā noteiktajā kārtībā izskatīs pretendenta iesniegumu un pieņems lēmumu par tā pamatotību."

Iepriekš VNĪ valdes locekle Kitija Gruškevica informēja, ka VNĪ plānoja jau augustā sākt apjomīgus būvniecības darbus Dailes teātra energoefektivitātes palielināšanai, vienlaikus uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Tagad darbu sākšana ir aizkavējusies.

Projekta laikā paredzēts siltināt ārsienas, mainīt ārdurvis, logus, vārtus, jumtu, pārbūvēt apkures sistēmu, kā arī pilnveidot apgaismojumu gan uz skatuves, gan ēkā kopumā. Kopējais projekta budžets ir 1,714 miljoni eiro.

Darbi tiks veikti paralēli teātra izrāžu sezonai.

"Plānojot attīstības projektus, VNĪ meklē racionālāko un saimnieciski izdevīgāko risinājumu projekta īstenošanai. Dailes teātra energoefektivitātes uzlabošanai VNĪ piesaistījusi Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. Būvniecības darbus veiksim paralēli teātra darbības sezonai, netraucējot teātrim un skatītājiem. Projektu pilnībā plānots pabeigt līdz 2020. gada rudenim, lai teātris savu simtgadi varētu sagaidīt savās atjaunotajās mājās," norādīja Gruškevica.

Savukārt VSIA "Dailes teātris" valdes loceklis Andris Vītols atzīmēja, ka energoefektivitātes uzlabošanas projekts ir ļoti nepieciešams Dailes teātrim, jo tādējādi tiks nodrošināts gan nepieciešamais komforts skatītājiem, gan atbilstoši darba apstākļi aktieriem un pārējiem teātra darbiniekiem.

"Veiktie darbi teātrim ļaus arī ietaupīt, jo samazināsies elektroenerģijas un apkures izmaksas. Pēc priekšlaukuma atjaunošanas teātra ēka varēs uzmirdzēt savā krāšņumā simtgades svinībās, izceļot savu kultūrvēsturisko vērtību," viņš sacīja.

Vienlaikus ar teātra ēku sadarbībā ar Rīgas domi plānots sakārtot arī teātrim pieguļošo teritoriju - Dailes teātra priekšlaukumu, jo daļa Dailes teātra priekšlaukuma teritorijas ir pašvaldības, daļa valsts īpašumā. Maijā noslēdzās Rīgas domes īpašuma departamenta rīkotais metu konkurss Dailes teātra apkārtesošās teritorijas labiekārtošanai, kurā uzvarēja arhitektu biroja "MADE arhitekti" ideja.

Teātrim piegulošā teritorija iekļaujas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā, kuras rekonstrukcijā un labiekārtošanā ir jāņem vērā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes lēmumi.

VNĪ šobrīd īsteno 34 nozīmīgus attīstības projektus aptuveni 154 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamo īpašumu adresēm ar 1200 ēkām 1,1 miljona kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā. Uzņēmums izveidots 1996. gadā, un tā īpašniece ir Finanšu ministrija.