NEPLP kritizē KP par to, kā izvērtēta jaunu apraides atļauju izsniegšana "All Media Latvia"

Kanāla "TV3" mikrofons.

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Konkurences padome (KP) pēc būtības nav izvērtējusi jaunu apraides atļauju izsniegšanas SIA "All Media Latvia" ietekmi uz tirgu, secinājusi Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP).

"All Media Latvia" pērnā gada beigās vērsās NEPLP ar iesniegumu, kurā tika izteikts lūgums izsniegt nacionālās komerciālās televīzijas apraides atļauju programmas "TV3 Life" apraidei un vienlaikus ar jaunās apraides atļaujas izsniegšanu anulēt apraides atļauju programmai "LNT", kā arī izsniegt pārrobežu komerciālās televīzijas apraides atļauju programmas "TV3 Mini" apraidei un vienlaikus ar jaunās apraides atļaujas izsniegšanu anulēt apraides atļauju programmai "Kanāls 2".

Vērtējot minēto lūgumu, NEPLP vērsās KP ar aicinājumu tai noteiktās kompetences ietvaros izvērtēt, vai elektroniskā plašsaziņas līdzekļa "All Media Latvia" prasītās izmaiņas anulēt televīzijas programmu "LNT" un "Kanāls 2" darbību un izveidot divas jaunas atšķirīgi pozicionētas televīzijas programmas, nav pēc būtības pretrunā ar KP 2017. gada 6. oktobra lēmumu par UAB "Bite Lietuva" un "MTG Broadcasting AB" grupas sabiedrību Latvijā apvienošanos un nepasliktina konkurences vidi, un vai KP vērtējumā šādas izmaiņas ir bez objektīvi attaisnojoša iemesla par sliktu patērētājam.

KP vērsa NEPLP uzmanību uz to, ka minētajā KP lēmumā identificēti un izvērtēti potenciālie apvienošanās riski, secinot, ka apvienošanās rada vairākus konkrētus konkurences riskus, tostarp saistībā ar televīzijas programmu sasaistīšanu, tirgus dalībnieku diskrimināciju kontekstā ar retranslēšanas tiesību iegūšanu, atlaižu noteikšanu un reklāmas izvietošanu, citu tirgus dalībnieku komercinformācijas nepamatotu izmantošanu.

KP NEPLP informēja, ka minētajā lēmumā tika noteikti atbilstoši un uz identificētajiem riskiem tieši attiecināmi saistoši noteikumi. Vienlaikus KP skaidroja, ka "All Media Latvia" plānotās izmaiņas, par kurām NEPLP informēja KP, nav attiecināmas uz minētajā lēmumā identificētajiem riskiem un to novēršanai noteiktajiem saistošajiem noteikumiem.

KP secināja, ka "All Media Latvia" plānoto satura izmaiņu retranslējamās programmās uzraudzība un kontrole nav tās kompetencē.

Iepazīstoties ar KP sniegto atbildi, NEPLP secināja, ka KP pieteiktās izmaiņas vērtējusi tikai minētā apvienošanās lēmuma kontekstā, vienlaikus atsaucoties uz "All Media Latvia" plānotajām izmaiņām retranslējamās programmās, nevis uz medija esošajām un plānotajām apraides atļaujām.

NEPLP ieskatā netika izvērtēts arī tas, vai KP vērtējumā plānotās izmaiņas ir bez objektīvi attaisnojoša iemesla par sliktu patērētājam, tātad kopumā bija jāvērtē ietekme arī uz televīzijas tirgu.

Tā kā atbilde pēc būtības netika sniegta, NEPLP atkārtoti vērsās KP ar lūgumu izvērtēt, vai "All Media Latvia" lūgtās izmaiņas, mainoties tam piederošo programmu, kurām piešķirtas apraides tiesības, tirgus pozicionējumam un mērķauditorijai, varētu atstāt ietekmi uz konkurenci nespecializētu tēmu televīzijas programmu latviešu valodā tirgū, kā arī samazinās konkurenci ziņu tirgū un informācijas daudzveidību patērētājiem, kas izmanto lineārās televīzijas pakalpojumus.

NEPLP atgādināja, ka tā vairākkārt KP norādījusi uz risku, ka, faktiski apvienojot divus viena un tā paša īpašnieka ziņu dienestus, samazināsies satura daudzveidība un tā pieejamība, piemēram, atsevišķu darbības izmaiņu vai pat redakcionālo vienību izbeigšanas veidā.

Atbildot uz NEPLP atkārtotu lūgumu sniegt situācijas izvērtējumu, KP skaidroja, ka tās kompetencē ir uzraudzīt, vai tirgus dalībnieki ievēro no Konkurences likuma izrietošos aizliegumus, kā arī veikt tirgus dalībnieku apvienošanās kontroli. Veicot šos uzdevumus, KP novērtē tirgus dalībnieku rīcības ietekmi uz konkurenci tirgū un tās ietekmi uz patērētājiem.

Taču ārpus šo tiesisko instrumentu ietvara KP neveic vispārīgus novērtējumus par iespējamu konkurences samazināšanos tirgū, ja šāda rīcība nerada iespējamus likuma pārkāpuma riskus. KP skaidroja, ka tās rīcībā nav tiesisku instrumentu, lai kavētu izvēles, tostarp, ziņu un informācijas daudzveidības kontekstā iespējamo samazināšanos tirgus dalībnieka darbības iekšējas reorganizācijas rezultātā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, NEPLP secinājusi, ka KP jaunu apraides atļauju izsniegšanas SIA "All Media Latvia" ietekmi uz tirgu pēc būtības nav izvērtējusi.

Kā ziņots, NEPLP pēc mediju grupas "TV3 Group" pieteikuma anulējusi TV kanālu LNT un "Kanāls 2" licences, tā vietā izsniedzot licences jauniem kanāliem "TV3 Life" un "TV3 Mini", liecina NEPLP lēmumi.

Abi jaunie kanāli nomainīs LNT un "Kanālu 2", sākot no 1.marta.

Kā vēstīts, ka no decembra sākuma kanālā LNT tiek pārraidīti TV3 veidoti ziņu un informatīvie raidījumi, daļēji spēkā stājoties uzņēmumā sāktajai televīzijas kanālu reformai.

Mediju grupa "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādā ar TV3 zīmolu, savukārt kanāls LNT vairs neturpina darbu esošajā formā. Kompānijā paplašināts kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmērs, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa izveidojusi arī vienotu ziņu dienestu.