O 20.10.2020.

EK drošības vadlīnijas neliedz izmantot "Huawei" ražojumus, ieviešot 5G

Ilustratīvs attēls.

FOTO: EPA/Scanpix

Eiropas Komisija (EK) trešdien publiskoja drošības vadlīnijas 5G mobilo tīklu izveidei, taču tās neparedz aizliegt izmantot Ķīnas uzņēmuma  "Huawei" ražoto aprīkojumu.

Šīs vadlīnijas tomēr noteic, ka augsta riska piegādātāju ražotais aprīkojums nedrīkstēs tikt izmantots "kritiskās un sensitīvās" tīkla daļās, tostarp pamattīklā.

EK paziņojumā nav minēts neviena uzņēmuma nosaukums, tomēr ar augsta riska piegādātājiem nepārprotami ir domāts pasaules līderis 5G aprīkojuma ražošanā "Huawei". 

ASV paudušas bažas, ka "Huawei" varētu ļaut Ķīnas komunistu valdībai izspiegot saziņu valstīs, kurās tiek izmantota tā ražojumi un pakalpojumi, taču "Huwei" kategoriski noraida šādas aizdomas. Vašingtona arī mudina sabiedrotos atteikties no "Huawei" ražojumu izmantošanas.

"Ar 5G mēs varam paveikt dižas lietas. Tā ir tehnoloģija, kas ļauj izmantot personalizēto medicīnu, precīzo lauksaimniecību un energotīklus, kuros integrēti visu veidu atjaunīgie energoresursi. Šāda attīstība nesīs pozitīvas pārmaiņas, bet tikai tad, ja mēs spēsim garantēt savu tīklu drošību. Tikai tad no pārmaiņām digitalizācijas jomā ieguvēji būs visi iedzīvotāji," norādījusi EK viceprezidente Margrēta Vestagere.

Dalībvalstis vienojušās pastiprināt drošības prasības, novērtēt piegādātāju riska profilus, piemērot attiecīgus ierobežojumus piegādātājiem, kurus uzskata par ļoti riskantiem, tostarp nepieciešamos izņēmumus attiecībā uz galvenajiem aktīviem, ko uzskata par kritiski nozīmīgiem un sensitīviem (piemēram, pamattīkla funkcijām), un ieviest stratēģijas, ar kurām nodrošināt pārdevēju dažādošanu, teikts EK paziņojumā.

"Lai gan lēmums par konkrētiem drošības pasākumiem paliek dalībvalstu kompetencē, kopīgais darbs pie pasākumu kopuma liecina par stingru apņemšanos kopīgi reaģēt uz 5G tīklu drošības problēmām. Tas ir būtiski, lai ES pieeja 5G drošības jomā būtu veiksmīga un uzticama un lai nodrošinātu pastāvīgu iekšējā tirgus atvērtību ar nosacījumu, ka tiek ievērotas uz risku balstītas ES drošības prasības," uzsvērusi EK.

Vēl EK norādījusi, ka pēc dalībvalstu pieprasījuma rīkosies, attiecīgā gadījumā izmantojot visus tās rīcībā esošos pasākumus, ar kuriem var nodrošināt 5G infrastruktūras un piegādes ķēdes drošību.

Šie pasākumi ir telesakaru un kiberdrošības noteikumi; koordinācijas un ES mēroga sertifikācijas standartizācija; ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanas satvars ar mērķi aizsargāt Eiropas 5G piegādes ķēdi; tirdzniecības aizsardzības instrumenti; konkurences noteikumi;  publiskais iepirkums, nodrošinot, ka pienācīgi tiek ņemti vērā drošības aspekti; ES finansējuma programmas, kas nodrošina, ka saņēmēji ievēro attiecīgās drošības prasības.

EK aicinājusi dalībvalstis līdz 30. aprīlim rīkoties, lai īstenotu ieteikto pasākumu kopumu un līdz 30. jūnijam sagatavot kopīgu ziņojumu par tā īstenošanu katrā dalībvalstī.

"Huawei" atzinīgi novērtēja EK publiskoto pasākumu kopumu.

"Netendenciozā un faktos balstītā pieeja 5G drošībai dod iespēju Eiropai iegūt drošāku un ātrāku 5G tīklu," teikts "Huawei" paziņojumā.