Sasniedzot vecuma pensiju, izdienas pensiju saņēmēju ienākumu līmenis saglabāsies tādā pašā apmērā (2)

LETA
Foto: Unsplash

Izdienas pensijas saņēmējam, piešķirot vecuma pensiju, ja tās apmērs ir mazāks par iepriekš saņemto izdienas pensiju, ienākumu līmenis saglabāsies tādā pašā apmērā, kāds bija līdz vecuma pensijas piešķiršanai, paredz otrdienas valdības sēdē atbalstītie grozījumi.

Izdienas pensijas no valsts pamatbudžeta tiek nodrošinātas militārpersonām, Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, prokuroriem, Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem, tiesnešiem, diplomātiem, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām.

Tāpat izdienas pensiju saņēmēju vidū ir valsts drošības iestāžu amatpersonas, kā arī Satversmes aizsardzības biroja amatpersonas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem.

Patlaban izdienas pensijas saņēmējam vecuma pensija tiek piešķirta saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām". Ar dienu, kad tiek sasniegts vecuma pensijas piešķiršanai noteiktais vecums, līdz vecuma pensijas piešķiršanai tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa. Pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensijas izmaksu atjauno, izdienas pensiju samazinot par piešķirtās vecuma pensijas apmēru. Starpība tiek izmaksāta no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

Sasniedzot vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, personai, kas ir valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks, pieprasot vecuma pensiju, ir jāizdara izvēle par uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmantošanu. Uzkrāto fondētās pensijas kapitālu var pievienot nefondētajam pensijas kapitālam, lai aprēķinātu vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām". Tāpat par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu var iegādāties dzīvības apdrošināšanas polisi.

Likumprojekts paredz pēc vecuma pensijas piešķiršanas izdienas pensijas apmēru samazināt par piešķirtās vecuma pensijas apmēru un piešķirto mūža pensijas mēneša apmēru, kas noteikts atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam par valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmantošanu.

Atņemot mūža pensijas polises apmēru, personas ienākumi nesamazināsies, jo šo atņemto daļu persona saņems no dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām mūža pensijas polises veidā.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir noslēgusi līgumus "Par sadarbību mūža pensijas apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem" ar četrām dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām - "AAS SEB Dzīvības apdrošināšana", "ERGO Life Insurance SE" Latvijas filiāle, "Compensa Life Vienna Insurance Group SE" Latvijas filiāle un AAS "CBL Life".

Lai turpmāk nodrošinātu izdienas pensijas izmaksu, piešķirot vecuma pensiju, jābūt noteiktam vienādam mūža pensijas polises apmēram mēnesī visā izmaksas laikposmā. Lai to nodrošinātu, tiks veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību", kuros šobrīd noteikta mūža pensijas polises iegādes un izmaksas kārtība.

Pirms likumprojekta izstrādes notika diskusija par nepieciešamajām izmaiņām likumā, kurā piedalījās Latvijas Finanšu nozares asociācijas, Finanšu tirgus un kapitāla komisijas un VSAA pārstāvji. Diskusijas dalībnieki atbalstīja, ka no 2023.gada tiks noteikts mūža pensijas polises mēneša apmērs, kurš tiks izmaksāts visā polises darbības laikposmā. Līdz ar to dzīvības apdrošināšanas sabiedrība pirms fondētās pensijas kapitāla saņemšanas no VSAA, paziņos VSAA par konkrētās personas mūža pensijas polises mēneša apmēru.

Likumprojekts stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī.

Aktuālākās ziņas
Nepalaid garām
Uz augšu