Sasniedzot vecuma pensiju, izdienas pensiju saņēmēju ienākumu līmenis saglabāsies tādā pašā apmērā

Aktuālākās ziņas